Korytarz liceum im. B. Chrobrego w Pszczynie

Pszczyńskie szkoły: miesiąc z podwójnym rocznikiem

Pszczyna22.10.2019, 10:43

Od września w szkołach ponadpodstawowych uczy się skumulowany rocznik – uczniowie klas 8 szkół podstawowych oraz ostatni absolwenci gimnazjów. Jak pszczyńskie placówki radzą sobie ze skutkami reformy edukacji? Jakie kroki podjęto, by pomieścić uczniów?

W pszczyńskich szkołach ponadpodstawowych z pomocą samorządów przygotowano dla pierwszoklasistów 2 razy więcej miejsc. Do szkół powiatowych przyjęto 1294 uczniów, zaś do gminnego III LO 229 uczniów. Bardziej niż zwykle liczne klasy gromadzą ponad 30 osób. Absolwenci szkół podstawowych i gimnazjalnych uczą się w oddzielnych oddziałach. Wynika to z różnic programowych. Dwa programy równolegle muszą realizować ci sami nauczyciele.

W Pszczynie udało się uniknąć systemu zmianowego, ale zajęcia trwają dłużej. Niektóre klasy rozpoczynają zajęcia około południa, co pomaga rozładować nagromadzenie uczniów. W I LO im. Bolesława Chrobrego lekcje odbywają się nawet do godz. 17.10, w Powiatowym Zespole Szkół im. Józefa Bema (Samochodówce)  maksymalnie  do 17.05. Najlepiej sytuacja przedstawia się w III LO. Uczniowie zaczynają lekcje o 8.00, a kończą o 15.15. W Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Karola Miarki lekcje kończą się zwykle o 15.20, jednak praktyczne warsztaty trwają nawet do 19.30. Zajęcia te trzeba przeprowadzać w godzinach popołudniowych ze względu na braki w zatrudnieniu wykwalifikowanych nauczycieli zawodu. Jak przyznaje Jarosław Kinalski, wicedyrektor placówki, brakuje ich w większości szkół. Nieraz uczą oni w 2 lub 3 miejscach lub dysponują czasem dopiero w późniejszych godzinach. Część uczniów ma problem, by po skończonych późno lekcjach wrócić komunikacją publiczną do domów. Rozkłady jazdy powiatowych i gminnych linii mają zostać dostosowane do ich potrzeb. Powiat zapowiedział zmiany po 1 stycznia.

W Chrobrym już przed reformą panował ścisk. Dyrektor liceum, Renata Dyrda przyznaje, że korytarze bywają zatłoczone, tworzą się kolejki do toalet, brakuje szafek dla uczniów. Szkoła musiała zaadoptować pomieszczenia zastępcze dla małych grup językowych. W tym roku uruchomiono dla 254 pierwszaków 2 dodatkowe oddziały - łącznie 4 dla absolwentów szkół podstawowych i 4 dla uczniów po gimnazjum. Liczba uczniów w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o około 90. To dla niewielkiego budynku obciążenie.

Dyrekcje szkół zapewniają, że nie ma poważnych problemów z komunikacją na korytarzach, dostępnością sal i zaplecza sportowego. Czasami zajęcia odbywają się w kilku budynkach o różnych lokalizacjach. W przypadku niektórych placówek tak było już przed reformą edukacji. Problem dotyczy zwłaszcza Powiatowego Zespołu Szkół im. gen. Józefa Bema, który łączy technikum i szkołę branżową I stopnia. Uczy się tu od 1 września ogółem 730 uczniów. Rok temu było 550 uczniów. Dla klas pierwszych utworzono o 7 oddziałów więcej. Zajęcia odbywają się w budynkach przy ul. Bogedaina 20, Kopernika 5 i Poniatowskiego 2 oraz w Warsztatach Szkolnych obok Sali POSiR. Starostwo przekazało szkole sale przy Bogedaina 20, kiedyś należące do PZS nr 2. Przeniesiono tam część zajęć z nauczania teoretycznego zawodowego i kształcenia ogólnego. Powiat dofinansował reorganizację pracowni warsztatowych – powstały dodatkowe sale. - Staramy się, żeby uczniowie jak najmniej musieli się przemieszczać między budynkami. Wychowanie fizyczne w hali i zajęcia praktyczne w Warsztatach w miarę możliwości grupujemy w jednym dniu. Czasami przechodzenie jest konieczne, ale młodzież ma wytyczoną trasę z chodnikami i przejściami dla pieszych – mówi Teresa Wojtanowicz, dyrektor Samochodówki.

W Powiatowym Zespole Szkół nr 2 otwarto w szkole branżowej, technikum i liceum łącznie o 12 oddziałów więcej niż w ubiegłych latach. Do klas pierwszych uczęszcza prawie 600 osób – to ponad 300 osób więcej niż zwykle. By zwiększyć ilość sal, budynek internatu położony w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły przeszedł przy wsparciu powiatu gruntowny remont. Poddasze zostało zaadaptowane na pokoje dla uczniów, a drugie piętro na pracownie. Dodatkowe sale lekcyjne powstały także na parterze. Uczniowie mają jeszcze do dyspozycji 5 pomieszczeń przy Bogedaina 24. Nauczyciele i uczniowie przemieszczają się na zajęcia między budynkami oddalonymi od siebie o 3 km. Starostwo stara się, żeby docelowo przenieść wszystkie sale z Bogedaina na Szymanowskiego. W tym celu także druga część strychu internatu ma przejść remont. Być może uda się to zrobić już przed rokiem szkolnym 2020/2021. Powiat ma ogłosić przetarg.

W najbliższych latach w szkołach przybędą klasy 4 liceum i 5 technikum. Jak przyznaje J. Kinalski, planowana dalsza modernizacja i dodatkowe sale lekcyjne w budynku internatu PZS im. Karola Miarki są niezbędne. Prawdopodobnie również zwiększą się problemy kadrowe. Dyrektor Samochodówki również ma nadzieję, że uda się w najbliższych latach pomieścić uczniów 5-letnich techników i 3-letniej szkoły branżowej. Od września przyszłego roku dyrekcja planuje utworzyć tu jeszcze szkołę branżową II stopnia – zaoczną lub wieczorową. Zajęcia nie będą kolidowały z nauczaniem dziennym. Szkoła nadal chce rozwijać szkolnictwo zawodowe – Zależy nam na wprowadzeniu zawodu technika robót wykończeniowych, na który szkoła już otrzymała pozwolenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Katowicach. Chcemy, aby nasza oferta zawodów wychodziła naprzeciw potrzebom rynku pracy - mówi Teresa Wojtanowicz. 

Reklama

Reklama

ar

T G+ F

Zobacz także

Pszczyńscy uczniowie zdobyli mandaty poselskie!
Pszczyńscy uczniowie zdobyli mandaty poselskie!
Urodziny Karola Miarki
Urodziny Karola Miarki
„Cała Polska czyta dzieciom”
„Cała Polska czyta dzieciom”
Ponad 12 mln zł już u lokalnych przedsiębiorców
Ponad 12 mln zł już u lokalnych przedsiębiorców
375 zakażeń w powiecie pszczyńskim
375 zakażeń w powiecie pszczyńskim
Plenerowe Kino Skansenowe
Plenerowe Kino Skansenowe
PCKul i MPBP zdobyły granty z Ministerstwa Kultury
PCKul i MPBP zdobyły granty z Ministerstwa Kultury
400 nowych sadzonek krzewów i pnączy
400 nowych sadzonek krzewów i pnączy
Rozmowy o dalszym finansowaniu wymazobusa
Rozmowy o dalszym finansowaniu wymazobusa

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 20