Pieniądze na swój mały biznes

14.09.2006, 11:13

Pszczyna, powiat

Nawet 20 tys. zł. wsparcia będą mogli otrzymać uczestnicy projektu pt.: „Bądź dla siebie pracodawcą - promowanie przedsiębiorczości w powiecie pszczyńskim i bieruńsko - lędzińskim” przygotowanego przez Centrum Przedsiębiorczości w Woli.


Organizacji po raz kolejny udało się uzyskać dofinansowanie na realizację projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Jego celem jest zapewnienie osobom, które zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej kompleksowego wsparcia. Przygotowano dla nich usługi szkoleniowe i doradcze, w ramach których realizowane będą m.in. szkolenia z zakresu praktycznego prowadzenia działalności gospodarczej. Oprócz tego uczestnicy projektu po zarejestrowaniu działalności gospodarczej będą mogli otrzymać wsparcie finansowe w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej (bezzwrotnej) do 20 000 zł. lub otrzymać pomoc finansową w formie wsparcia pomostowego - bezzwrotnie 700 zł miesięcznie przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Beneficjentami ostatecznymi projektu mogą być osoby fizyczne, które spełniają następujące kryteria:
1. Nie są zarejestrowane jako bezrobotne,
2. Nie były właścicielem przedsiębiorstwa i nie prowadziły działalności gospodarczej po1 stycznia 2004 roku,
3. Zamierzają podjąć działalność gospodarczą oraz zamierzają realizować zakupy inwestycyjne w ramach nowo otwieranej działalności,
4. Posiadają stałe zameldowanie na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego lub pszczyńskiego,
5. Spełniają warunki prawne do podjęcia działalności gospodarczej na terenie RP.

W szczególności preferowane będą osoby zamieszkujące tereny wiejskie, młodzież do 25 roku życia, rolnicy i domownicy oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie, pracownicy przemysłów podlegających procesowi restrukturyzacji i inne osoby zagrożone utratą pracy.

Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych rozpocznie się 15.10.2006r. i będzie trwała do 17.11.2006 r.

Dokumentacja rekrutacyjna przyjmowana będzie w siedzibie Centrum Przedsiębiorczości S.A.; 43-225 Wola, ul. Przemysłowa 6. Do punktu rekrutacyjnego należy zgłosić się osobiście. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej Centrum Przedsiębiorczości - www.cpsa.com.pl.

Więcej informacji na: www.cpsa.com.pl

ez

T G+ F

Zobacz także

Przy kawie rozmawiają o biznesie
Przy kawie rozmawiają o biznesie
Mały Rozsutec nie taki mały
Mały Rozsutec nie taki mały
Nowe władze w pawłowickiej oświacie
Nowe władze w pawłowickiej oświacie
Widowisko muzyczno-multimedialne Rapsodia Śląska na Stadionie Śląskim w Chorzowie
Widowisko muzyczno-multimedialne Rapsodia Śląska na Stadionie Śląskim w Chorzowie

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18