PBO 2018: jak i gdzie głosować?

Pszczyna05.09.2017, 11:23

W piątek, 15 września rozpoczyna się głosowanie w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2018. Głos na projekty można oddać do 1 października.

Jak co roku głosowanie do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego przebiega za pośrednictwem panelu do głosowania na stronie internetowej www.obywatelski.pszczyna.pl oraz na tradycyjnych kartach do głosowania.

Aby oddać głos właśnie w ten sposób można skorzystać z jednego z 25, specjalnie do tego przygotowanych punktów (na osiedlach, w sołectwach oraz dodatkowo w Urzędzie Miejskim w Pszczynie).

Dokładne adresy, daty i godziny przeprowadzenia głosowań wskazane przez przewodniczących osiedli i sołtysów TUTAJ.

Aby prawidłowo oddać głos należy wybrać maksymalnie 1 projekt w każdej z dwóch kategorii. Głos oddaje się poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór” na karcie do głosowania, wpisanie czytelnie swojego imienia i nazwiska oraz numeru PESEL, a także podpisanie zawartych na karcie oświadczeń. Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
a)   Na karcie wybrano więcej niż 1 projekt w jednej kategorii,
b)  Mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę do głosowania,
c)   Wpisane na karcie imię i nazwisko lub numer PESEL są nieczytelne, uniemożliwiające identyfikację głosującego,
d)  Wpisane na karcie imię i nazwisko lub numer PESEL są niepoprawne,
e)  Którekolwiek z oświadczeń zawartych na karcie nie zostało podpisane,
f) Oddanie głosu w imieniu innego mieszkańca lub mieszkańców.

jack

T G+ F

Zobacz także

Inwestycje drogowe zostają w budżecie obywatelskim
Inwestycje drogowe zostają w budżecie obywatelskim
Budżet obywatelski bez dróg i chodników?
Budżet obywatelski bez dróg i chodników?
Czas na emeryturę
Czas na emeryturę
Ucieszą plażowiczów, zwalczą sinice?
Ucieszą plażowiczów, zwalczą sinice?
Protesty nic nie dają
Protesty nic nie dają

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18