Pawłowicka książka telefoniczna

21.03.2007, 16:39

Pawłowice

Na początku przyszłego tygodnia mieszkańcy gminy będą mogli zaopatrzyć się w specjalny informator.


W pawłowickiej książce telefonicznej znajdą się dane adresowe i telefoniczne ważnych instytucji, organizacji i jednostek działających na terenie gminy lub poza nią, ale świadczące usługi na rzecz mieszkańców. Broszura będzie rozdawana w punkcie obsługi klienta w budynku Urzędu.

To już drugie, zaktualizowane i poszerzone wydanie tej pozycji. Zawiera ona również informacje na temat organizacji Urzędu i opłat administracyjnych. Informator wydano w nakładzie 2000 egzemplarzy. W wersji elektronicznej będzie umieszczony na stronie www.pawlowice.pl w zakładce „informatory”.

pin

T G+ F

Zobacz także

Pawłowicka Szkoła Rodzenia zaprasza
Pawłowicka Szkoła Rodzenia zaprasza
Pawłowicka majówka
Pawłowicka majówka
Meetingi biegowe z "Aktywną Pszczyną"
Meetingi biegowe z "Aktywną Pszczyną"
E-learning dla najmłodszych mieszkańców wsi
E-learning dla najmłodszych mieszkańców wsi

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18