Pawłowice: SZANSA dla uczniów

08.09.2006, 23:38

Pawłowice

Po raz trzeci rusza edycja programu pomocy stypendialnej SZANSA dla studentów z terenu Gminy Pawłowice.


O pomoc mogą się ubiegać osoby, które na stałe zamieszkują co najmniej 1 rok na terenie gminy Pawłowice, są absolwentami szkół średnich/ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Pawłowice lub studentami studiów dziennych uczelni państwowych, znajdują się w trudnej sytuacji materialnej oraz spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

1. Otrzymały świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem w roku kalendarzowym, w którym ubiegają się o stypendium SZANSA,
2. Osiągają średnią ocen z egzaminów na koniec roku akademickiego co najmniej 4,10
3. Mają udokumentowane szczególne osiągnięcia naukowe (olimpiady z przedmiotów obowiązkowych), sportowe, artystyczne na szczeblu krajowym.
4. Dochód netto na jednego członka rodziny zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym nie może przekraczać 75 % minimalnego wynagrodzenia tzn. 674,33 zł (dochód wyliczany jest za okres od stycznia do czerwca).

Niezbędne dokumenty (wniosek oraz oświadczenia) są do odbioru w Gminnym Zespole Oświaty w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 65.

Termin składania wniosków upływa 15 września.

(źródło: pawlowice.pl)

ez

T G+ F

Zobacz także

Stypendium dla 30 uczniów na Śląsku, także dla uczennic z Pszczyny
Stypendium dla 30 uczniów na Śląsku, także dla uczennic z Pszczyny
Pawłowice: Ostatnia szansa
Pawłowice: Ostatnia szansa
Pijani mężczyźni straszyli przechodniów samurajskimi mieczami
Pijani mężczyźni straszyli przechodniów samurajskimi mieczami
gorący temat
PiS wygrywa wybory również w powiecie pszczyńskim
PiS wygrywa wybory również w powiecie pszczyńskim
Znakują rowery "syntetycznym DNA"
Znakują rowery "syntetycznym DNA"

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18