Pawłowice: Można oglądać projekt aktualizacji studium

04.08.2009, 10:40

Pawłowice

W Urzędzie Gminy można zapoznać się z projektem aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pawłowice.


Projekt będzie wyłożony do publicznego wglądu do 11 września w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice – w pokoju nr 5, 43-250 Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, w dni pracy urzędu: poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz wtorki od 8.00 do 16.30.

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projekcie aktualizacji studium rozwiązaniami odbędą się w dniach:
-31 sierpnia 2009 r. o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowicach, przy ul. Zjednoczenia 67 – dla sołectwa Pawłowice i Pniówek,
-02 września 2009 r. o godz. 16.00 w Domu Strażaka w Warszowicach – dla sołectw Warszowice i Krzyżowice,
-09 września 2009 r. o godz. 16.00 w Domu Strażaka w Pielgrzymowicach – dla sołectw: Pielgrzymowice, Golasowice i Jarząbkowie.

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu aktualizacji studium. Należy je składać na piśmie do wójta gminy Pawłowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 października 2009 r. (źródło: pawlowice.pl)

ram

T G+ F

Zobacz także

Suszec: projekt zmiany studium do wglądu
Suszec: projekt zmiany studium do wglądu
W październiku będzie można oglądać jankowickie żubry
W październiku będzie można oglądać jankowickie żubry
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18