Partnerstwo ze Słowakami podpisane

19.11.2012, 09:08

Miedźna

Do grona zagranicznych miast, z którymi gmina Miedźna zawiązała szeroko pojętą współpracę dołącza kolejne, Nova Dubnica na Słowacji.W myśl uchwały, „zakres współpracy będzie obejmował wzajemną wymianę doświadczeń w zakresie rozwoju gospodarczego lokalnych samorządów, edukacji i rozwoju zasobów ludzkich, kultury, sportu i turystyki, rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, transportu i środowiska oraz usprawnienia wymiany informacji urzędowych w dziedzinie funkcjonowania administracji samorządowej na szczeblu gminy”. To świeża sprawa, z tego roku, związana z realizacją programu „ Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerskie Projekty Regio. Podpisanie partnerskiej umowy to nie tylko możliwość wymiany doświadczeń, ale i całkiem wymierne korzyści, w postaci ewentualnego pozyskiwania środków pomocowych z funduszy unijnych na organizację wspólnych przedsięwzięć.

8 i 9 listopada 2012r. partnerstwo stało się faktem. Władze gminy Miedźna wraz z przedstawicielami Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli, Gminnego Przedszkola Publicznego nr 2 im. W. Chotomskiej w Woli, Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej, Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedźnej z/s w Grzawie przebywały w w Novej Dubnicy.

Jak relacjonują już po powrocie, bogaty program przygotowany przez gospodarzy pozwolił zapoznać się z działaniami, osiągnięciami i planami naszych partnerów, jak również stał się znakomitą okazją do szczegółowego omówienia programu współpracy obu gmin. (www.miedzna.pl)

agw

T G+ F

Zobacz także

Grupa HKR Pszczyna szkoliła się w ramach międzynarodowej współpracy
Grupa HKR Pszczyna szkoliła się w ramach międzynarodowej współpracy
Partnerstwo od 10 lat
Partnerstwo od 10 lat
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18