Ostatnia sesja w powiecie

26.10.2006, 13:08

Wczoraj Rada Powiatu spotkała się na ostatniej w tej kadencji sesji.

W obecnym składzie na pewno się już po wyborach nie spotkają, ponieważ nie wszyscy podjęli decyzję o kandydowaniu do Rady Powiatu. Jak jednak powiedział starosta Józef Tetla, kadencja 2002-2006 przejdzie do historii jako ta, która zajmowała się merytoryką, nigdy nie wdając się w niepotrzebne spory. W podsumowaniu mijającej kadencji przewodniczący Bronisław Gembalczyk pokreślił, że posiedzenia odbywały się przy wysokiej frekwencji. Wymienił także najważniejsze jego zdaniem uchwały, które podjęte zostały przez ostatnie lata. Dotyczyły m.in. dróg powiatowych, modernizacji i termoizolacji budynków zarządzanych przez powiat, głównie placówek oświatowych. Najwięcej uchwał dotyczyło budżetu, do którego wprowadzono 42 zmiany. Z liczbowych podsumowań jako ciekawostkę możemy podać, iż protokoły z posiedzeń zajęły 877 stron. Najkrótszy protokół z 16 kwietnia 2003 roku liczył 8 stron, a najdłuższy, z 22 lutego 2006 roku - aż 32 strony. Ostatnia sesja była okazją do wręczenia Nagrody Starosty dla nauczycieli i dyrektorów szkół prowadzonych przez powiat. Na sesji przekazano również nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty, Ministra Edukacji Narodowej i Komisji Edukacji Narodowej. Wręczono też odznaki Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych”. Do sali sesyjnej zaproszonych zostało również sześciu uczniów ze szkół naszego powiatu, którzy otrzymali stypendium za wybitne osiągnięcia.

agw

T G+ F

1

1

Zobacz także

Ostatnia sesja Rady Miejskiej
Ostatnia sesja Rady Miejskiej
Ostatnia sesja Rady Miejskiej
Ostatnia sesja Rady Miejskiej
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18