Podczas obchodów 160-lecia OSP Wola

OSP z gminy Miedźna dostaną sprzęt za ponad pół miliona zł

Miedźna05.09.2018, 10:10

Wniosek złożony przez gminę Miedźna pn.: "Poprawa wyposażenia jednostek OSP gminy Miedźna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych" na kwotę 509 tys. 960 zł został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Wniosek został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych.

Wkrótce podpisana zostanie stosowna umowa, w ramach której dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Woli, Górze, Gilowicach i Miedźnej zakupiony zostanie między innymi: sprzęt pożarniczy, ubrania strażackie specjalne bojowe, pilarki do drewna, łódź płaskodenna z wyposażeniem, quad, pompy spalinowe popowodziowe, radiotelefony, zestawy ratownictwa drogowego. Tym samym OSP z terenu gminy zostaną wyposażone w sprzęt do prowadzenia akcji przeciwpożarowych, przeciwpowodziowych, akcji ratowniczych na lodzie i w zdarzeniach drogowych.

Efektem realizacji projektu będzie dostosowanie OSP z terenu gminy Miedźna do wymogów stawianych OSP w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15.09.2014 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączenia jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w szczególności w zakresie systemu łączności powiadamiania i alarmowania, odzieży ochronnej.
UG Miedźna

 

Reklama

Reklama

pako

T G+ F

Zobacz także

gorący temat
Zmiana w Miedźnej. Jan Słoninka nowym wójtem gminy
Zmiana w Miedźnej. Jan Słoninka nowym wójtem gminy
Gmina nie sprzeda budynku przy ul. Różanej w Woli
Gmina nie sprzeda budynku przy ul. Różanej w Woli
Ofiara wypadku w Warszowicach nadal nieznana
Ofiara wypadku w Warszowicach nadal nieznana
Zamiana ról w powiecie
Zamiana ról w powiecie
Pomóż tworzyć informator dla osób z niepełnosprawnościami
Pomóż tworzyć informator dla osób z niepełnosprawnościami
Kobiór: auto wpadło do rowu
Kobiór: auto wpadło do rowu

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 20