Podczas obchodów 160-lecia OSP Wola

OSP z gminy Miedźna dostaną sprzęt za ponad pół miliona zł

Miedźna05.09.2018, 10:10

Wniosek złożony przez gminę Miedźna pn.: "Poprawa wyposażenia jednostek OSP gminy Miedźna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych" na kwotę 509 tys. 960 zł został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Wniosek został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych.

Wkrótce podpisana zostanie stosowna umowa, w ramach której dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Woli, Górze, Gilowicach i Miedźnej zakupiony zostanie między innymi: sprzęt pożarniczy, ubrania strażackie specjalne bojowe, pilarki do drewna, łódź płaskodenna z wyposażeniem, quad, pompy spalinowe popowodziowe, radiotelefony, zestawy ratownictwa drogowego. Tym samym OSP z terenu gminy zostaną wyposażone w sprzęt do prowadzenia akcji przeciwpożarowych, przeciwpowodziowych, akcji ratowniczych na lodzie i w zdarzeniach drogowych.

Efektem realizacji projektu będzie dostosowanie OSP z terenu gminy Miedźna do wymogów stawianych OSP w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15.09.2014 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączenia jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w szczególności w zakresie systemu łączności powiadamiania i alarmowania, odzieży ochronnej.
UG Miedźna

 

Reklama

Reklama

pako

T G+ F

Zobacz także

Podatek od wyrobisk górniczych: powiat wspiera gminę Miedźna
Podatek od wyrobisk górniczych: powiat wspiera gminę Miedźna
Zniszczono wiatę w Woli. Policja szuka świadków
Zniszczono wiatę w Woli. Policja szuka świadków
gorący temat
Uczniowie poznali wyniki rekrutacji do szkół
Uczniowie poznali wyniki rekrutacji do szkół
Trwa dodatkowy nabór wniosków Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Trwa dodatkowy nabór wniosków Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Budowa komisariatu w Woli dobiega końca
Budowa komisariatu w Woli dobiega końca
Trwa przebudowa stadionu Iskry
Trwa przebudowa stadionu Iskry

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 20