Osocze ozdrowieńców może uratować czyjeś życie!

Kraj09.11.2020, 13:34

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach apeluje do osób, które przeszły zakażenie koronawirusem o oddawanie osocza. Ozdrowieńcy, którzy spełniają określone warunki mogą wspomóc chorych z ciężkimi objawami zakażenia.

Osocze pobierane od ozdrowieńców zawiera przeciwciała, które mogą wspomóc leczenie pacjentów walczących z zakażeniem koronawirusem. Jednorazowo pobierane jest nie więcej niż 650 ml osocza. Plazmafereza trwa zazwyczaj od 30-40 min. Jednak nie wszyscy ozdrowieńcy mogą zostać dawcami.

Osocze mogą oddać osoby, które przechorowały COVID-19 lub przebyły bezobjawowo zakażenie koronawirusem SARS COV-2 i zostały uznane za zdrowe. Dawcami mogą być ozdrowieńcy w wieku od 18 do 60 roku życia. Muszą spełniać warunki zdrowotne takie same, jak honorowi dawcy krwi oraz nie mogą występować u nich żadne przyczyny powodujące dyskwalifikację tymczasową lub stałą.

Dodatkowo według kryteriów szczegółowych osocze mogą oddać osoby:
1. po przechorowaniu COVID-19, dysponujące pozytywnym wynikiem wymazu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 metodą PCR - po upływie minimum 28 dni od pełnego ustąpienia objawów lub zakończenia izolacji i po zakończonym leczeniu,
2. po bezobjawowym zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2 z pozytywnym wynikiem badania na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2 po upływie minimum 14 dni od uzyskania pozytywnego wyniku badania,
3. z rozpoznanym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 na podstawie pozytywnego wyniku wymazu metodą PCR - po upływie minimum 14 dni od uzyskania powtarzalnie ujemnego wyniku wymazu metodą PCR.

Ozdrowieńcy spełniające warunki ogólne i zdrowotne oraz kryteria szczegółowe proszeni są o wcześniejszą rejestrację telefoniczną pod numerami tel. 32 208 74 19, 726 227 229, 607 619 718, 607 678 519 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 - 14.30.

Dyskwalifikacja tymczasowa

• okres miesiączkowania i 3 dni po zakończeniu
• 7 dni po zabiegu usunięcia zęba, leczeniu przewodowym i innych drobnych zabiegach chirurgicznych
• do następnego dnia po leczeniu zęba i wizycie u stomatologa
• 6 miesięcy w przypadku większych operacji i innych zabiegów medycznych wykonywanych sprzętem wielokrotnego użytku i przebiegających z naruszeniem skóry lub błon śluzowych
• 6 miesięcy po wykonaniu tatuażu, zakładaniu kolczyków
• 6 miesięcy od zabiegu akupunktury (o ile nie został wykonany przez wykwalifikowanego lekarza przy użyciu jednorazowych igieł)
• 6 miesięcy od kontaktu z obcą krwią (kontakt śluzówki z krwią lub ukłucie igłą)
• 6 miesięcy od zabiegu endoskopii z użyciem fiberoendoskopu (np. gastroskopia, kolonoskopia, artroskopia)
• czas do pełnego wyleczenia w przypadku ostrych chorób, np. układu pokarmowego, moczowego, oddechowego - w przypadku leczenia antybiotykami musi upłynąć 14 dni od zakończenia leczenia
• okres, gdy wartość ciśnienia tętniczego nie mieści się w granicach 105/60 - 180/100 mm Hg, tętno miarowe 50 - 100/min.
• 2 lata po wyleczeniu gruźlicy i otrzymaniu od lekarza ftyzjatry zaświadczenia o wyleczeniu
• choroby zapalne, niezagojone rany, stany uczuleniowe skóry i okres odczulania, zaostrzenie przewlekłej choroby alergicznej
• opryszczka wargowa - co najmniej 2 tygodnie po samoistnym ustąpieniu zmian miejscowych
• 1 rok od zakończenia rzeżączki
• 6 miesięcy od powrotu z krajów o wysokiej zachorowalności na AIDS (np. Afryka Środkowa i Zachodnia, Tajlandia)
• 6 miesięcy od powrotu z rejonów, gdzie endemicznie występują choroby tropikalne (jeśli w tym okresie nie wystąpiły objawy choroby)
• 12 miesięcy od powrotu z rejonów, gdzie endemicznie występuje malaria, jeśli nie wystąpiły w tym okresie objawy choroby (4 miesiące pod warunkiem negatywnych wyników badań wykonanych metodami immunologicznymi lub biologii molekularnej)
• przebywanie na obszarach endemicznego występowania malarii - nieprzerwanie przez 6 miesięcy - dyskwalifikuje dawcę na okres 4 miesięcy, po tym okresie zakwalifikowanie jest możliwe, pod warunkiem negatywnych wyników badań wykonanych metodami immunologicznymi lub biologii molekularnej
• 2 lata od potwierdzonego wyleczenia brucelozy i gorączki Q
• 3 lata po zakończeniu leczenia i braku objawów malarii (pod warunkiem, że badania immunologiczne lub metodami biologii molekularnej dają wyniki negatywne)
• 2 lata po przebyciu gorączki reumatycznej, jeśli nie wystąpiła przewlekła choroba serca
• 2 lata od potwierdzonego wyleczenia zapalenia szpiku
• 6 miesięcy od całkowitego wyleczenia toksoplazmozy
• 6 miesięcy od wyleczenia mononukleozy zakaźnej
• 6 miesięcy po porodzie lub po zakończeniu ciąży
• 6 miesięcy po przetoczeniu krwi i jej składników
• 6 miesięcy po przeszczepie ludzkich komórek i tkanek
• co najmniej 2 tygodnie po przebyciu choroby zakaźnej i uzyskaniu prawidłowych wyników badań klinicznych i laboratoryjnych
• 2 tygodnie po przebyciu grypy, zakażenia grypopochodnego i gorączce powyżej 38 stopni Celsjusza
• 2 tygodnie po zaprzestaniu przyjmowania antybiotyków
• kontakt z chorobami zakaźnymi dyskwalifikuje na czas co najmniej 4 tygodni po inkubacji danej choroby (zwykle 4 tygodnie)
• bliski kontakt w warunkach domowych z chorym na wirusowe zapalenie wątroby dyskwalifikuje na okres 6 miesięcy
• okres pozbawienia wolności i 6 miesięcy po odbytej karze więzienia

• po szczepieniach okresowych, na czas uzależniony od rodzaju szczepionki:

- 4 tygodnie od szczepienia szczepionkami z osłabionymi bakteriami i wirusami przeciw BCG, odrze, różyczce, żółtej febrze, nagminnemu zapaleniu ślinianek przyusznych, nagminnemu porażeniu dziecięcemu, durowi brzusznemu, cholerze
- 48 godzin od szczepienia szczepionkami z zabitymi bakteriami, riketsjami, wirusami przeciw cholerze, durowi brzusznemu, krztuścowi, durowi plamistemu, nagminnemu porażeniu dziecięcemu
- 48 godzin od szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (bez kontaktu z chorobą)
- 1 tydzień w przypadku szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (bez kontaktu z chorobą)
- 3 miesiące po biernym uodparnianiu surowicami odzwierzęcymi
- 48 godzin od przyjęcia anatoksyny błonicowej i tężcowej
- 48 godzin od przyjęcia szczepionki przeciw wściekliźnie i kleszczowemu zapaleniu mózgu, a 1 rok w przypadku ryzyka zakażenia

Dyskwalifikacja stała

• poważne choroby układu krążenia aktualne lub przebyte, między innymi:

- wady serca (poza wadami wrodzonymi całkowicie wyleczonymi)
- choroba niedokrwienna mięśnia sercowego
- stan po zawale mięśnia sercowego
- zaburzenia rytmu serca
- niewydolność krążenia
- miażdżyca znacznego stopnia

• choroby pochodzenia naczyniowo-mózgowego - np. stan po udarze mózgu

• poważne choroby układu:

o pokarmowego (w tym schorzenia wątroby)
o oddechowego
o moczowego
o nerwowego - szczególnie padaczka, nawracające choroby psychiczne, organiczne schorzenia układu nerwowego oraz przewlekłe choroby OUN - ośrodkowego układu nerwowego

• poważne choroby skóry (w tym łuszczyca)
• choroby krwi i układu krwiotwórczego, zaburzenia krzepnięcia krwi
• choroby metaboliczne i choroby układu endokrynnego np. cukrzyca, choroby tarczycy, nadnerczy itp.
• choroby układowe (np. kolagenozy)
• nowotwory złośliwe

• choroby zakaźne:

- WZW typu B, WZW typu C, wirusowe zapalenia wątroby
- każda żółtaczka o niejasnej etiologii
- babeszjoza
- Kala Azar (leiszmanioza trzewna)
- Trypanosoma Cruzi (Gorączka Chagasa)
- promienica
- tularemia HLTV I/II - retrowirus uważany m.in. za czynnik wywołujący białaczkę/chłoniaka z komórek T u dorosłych - występuje endemicznie w południowej Japonii i basenie Morza Karaibskiego

• nosicielstwo wirusa HIV oraz zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS)
• przebywanie na obszarach endemicznego występowania malarii nieprzerwanie przez 6 miesięcy - jeżeli wynik badań przeprowadzonych wcześniej niż 4 miesiące po powrocie jest dodatni lub jeśli nie wykonano badań w kierunku malarii

• przynależność do grup, które ze względu na swoje zachowania seksualne są szczególnie narażone na zakażenia poważnymi chorobami mogącymi przenosić się drogą krwi, w tym:

- narkomani
- osoby uprawiające prostytucję
- osoby często zmieniające partnerów seksualnych
- osoby wchodzące w kontakty seksualne z osobami z wyżej wymienionych grup

• lekozależność, alkoholizm
• choroba Creutzfelda-Jakoba, osoby u których wywiad rodzinny wskazuje na zagrożenie gąbczastym zapaleniem mózgu (TSE)
• kiła
• przebycie przeszczepu rogówki, opony twardej, leczenia hormonem wzrostu uzyskanym z ludzkich przysadek
• leczenie bezpłodności zastrzykami hormonów - w latach 1965-1985
• przebywanie w okresie 01.01.1980 do 31.12.1996 r. łącznie przez 6 miesięcy lub dłużej w Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii
• osoby, które po 01.01.80 r. otrzymały przetoczenie krwi i jej składników we Francji, Wielkiej Brytanii i Irlandii
• zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych (np. dopalaczy)
• każdy przypadek stosowania domięśniowo lub dożylnie leków, które nie zostały przepisane przez lekarza
• biorcy ksenoprzeszczepów (przeszczepów tkanek odzwierzęcych)

KK

T G+ F

Zobacz także

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie
Sytuacja epidemiologiczna w powiecie
Kompleksowy plan działania na nadchodzący czas
Kompleksowy plan działania na nadchodzący czas
Kiermasze Smakołyków dla Maciusia w Gminie Suszec!
Kiermasze Smakołyków dla Maciusia w Gminie Suszec!
Uważajmy na drogach!
Uważajmy na drogach!
Cztery medale w PZLA Mistrzostwach Polski w Biegach Przełajowych
Cztery medale w PZLA Mistrzostwach Polski w Biegach Przełajowych
Apel burmistrza Pszczyny
Apel burmistrza Pszczyny
Jutro otwarcie lodowiska w Pawłowicach!
Jutro otwarcie lodowiska w Pawłowicach!
Mikołaj przejedzie przez Goczałkowice!
Mikołaj przejedzie przez Goczałkowice!
Bądź widoczny! Noś odblask!
Bądź widoczny! Noś odblask!
W sołectwie Pniówek powstaje ścieżka rekreacyjno-edukacyjna
W sołectwie Pniówek powstaje ścieżka rekreacyjno-edukacyjna
Powiat pszczyński jeszcze bardziej dostępny
Powiat pszczyński jeszcze bardziej dostępny
Konkurs kulinarny pt. "Polska Wieś Smakuje"
Konkurs kulinarny pt. "Polska Wieś Smakuje"

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18