Osocze ozdrowieńców może uratować czyjeś życie!

Kraj09.11.2020, 13:34

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach apeluje do osób, które przeszły zakażenie koronawirusem o oddawanie osocza. Ozdrowieńcy, którzy spełniają określone warunki mogą wspomóc chorych z ciężkimi objawami zakażenia.

Osocze pobierane od ozdrowieńców zawiera przeciwciała, które mogą wspomóc leczenie pacjentów walczących z zakażeniem koronawirusem. Jednorazowo pobierane jest nie więcej niż 650 ml osocza. Plazmafereza trwa zazwyczaj od 30-40 min. Jednak nie wszyscy ozdrowieńcy mogą zostać dawcami.

Osocze mogą oddać osoby, które przechorowały COVID-19 lub przebyły bezobjawowo zakażenie koronawirusem SARS COV-2 i zostały uznane za zdrowe. Dawcami mogą być ozdrowieńcy w wieku od 18 do 60 roku życia. Muszą spełniać warunki zdrowotne takie same, jak honorowi dawcy krwi oraz nie mogą występować u nich żadne przyczyny powodujące dyskwalifikację tymczasową lub stałą.

Dodatkowo według kryteriów szczegółowych osocze mogą oddać osoby:
1. po przechorowaniu COVID-19, dysponujące pozytywnym wynikiem wymazu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 metodą PCR - po upływie minimum 28 dni od pełnego ustąpienia objawów lub zakończenia izolacji i po zakończonym leczeniu,
2. po bezobjawowym zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2 z pozytywnym wynikiem badania na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2 po upływie minimum 14 dni od uzyskania pozytywnego wyniku badania,
3. z rozpoznanym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 na podstawie pozytywnego wyniku wymazu metodą PCR - po upływie minimum 14 dni od uzyskania powtarzalnie ujemnego wyniku wymazu metodą PCR.

Ozdrowieńcy spełniające warunki ogólne i zdrowotne oraz kryteria szczegółowe proszeni są o wcześniejszą rejestrację telefoniczną pod numerami tel. 32 208 74 19, 726 227 229, 607 619 718, 607 678 519 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 - 14.30.

Dyskwalifikacja tymczasowa

• okres miesiączkowania i 3 dni po zakończeniu
• 7 dni po zabiegu usunięcia zęba, leczeniu przewodowym i innych drobnych zabiegach chirurgicznych
• do następnego dnia po leczeniu zęba i wizycie u stomatologa
• 6 miesięcy w przypadku większych operacji i innych zabiegów medycznych wykonywanych sprzętem wielokrotnego użytku i przebiegających z naruszeniem skóry lub błon śluzowych
• 6 miesięcy po wykonaniu tatuażu, zakładaniu kolczyków
• 6 miesięcy od zabiegu akupunktury (o ile nie został wykonany przez wykwalifikowanego lekarza przy użyciu jednorazowych igieł)
• 6 miesięcy od kontaktu z obcą krwią (kontakt śluzówki z krwią lub ukłucie igłą)
• 6 miesięcy od zabiegu endoskopii z użyciem fiberoendoskopu (np. gastroskopia, kolonoskopia, artroskopia)
• czas do pełnego wyleczenia w przypadku ostrych chorób, np. układu pokarmowego, moczowego, oddechowego - w przypadku leczenia antybiotykami musi upłynąć 14 dni od zakończenia leczenia
• okres, gdy wartość ciśnienia tętniczego nie mieści się w granicach 105/60 - 180/100 mm Hg, tętno miarowe 50 - 100/min.
• 2 lata po wyleczeniu gruźlicy i otrzymaniu od lekarza ftyzjatry zaświadczenia o wyleczeniu
• choroby zapalne, niezagojone rany, stany uczuleniowe skóry i okres odczulania, zaostrzenie przewlekłej choroby alergicznej
• opryszczka wargowa - co najmniej 2 tygodnie po samoistnym ustąpieniu zmian miejscowych
• 1 rok od zakończenia rzeżączki
• 6 miesięcy od powrotu z krajów o wysokiej zachorowalności na AIDS (np. Afryka Środkowa i Zachodnia, Tajlandia)
• 6 miesięcy od powrotu z rejonów, gdzie endemicznie występują choroby tropikalne (jeśli w tym okresie nie wystąpiły objawy choroby)
• 12 miesięcy od powrotu z rejonów, gdzie endemicznie występuje malaria, jeśli nie wystąpiły w tym okresie objawy choroby (4 miesiące pod warunkiem negatywnych wyników badań wykonanych metodami immunologicznymi lub biologii molekularnej)
• przebywanie na obszarach endemicznego występowania malarii - nieprzerwanie przez 6 miesięcy - dyskwalifikuje dawcę na okres 4 miesięcy, po tym okresie zakwalifikowanie jest możliwe, pod warunkiem negatywnych wyników badań wykonanych metodami immunologicznymi lub biologii molekularnej
• 2 lata od potwierdzonego wyleczenia brucelozy i gorączki Q
• 3 lata po zakończeniu leczenia i braku objawów malarii (pod warunkiem, że badania immunologiczne lub metodami biologii molekularnej dają wyniki negatywne)
• 2 lata po przebyciu gorączki reumatycznej, jeśli nie wystąpiła przewlekła choroba serca
• 2 lata od potwierdzonego wyleczenia zapalenia szpiku
• 6 miesięcy od całkowitego wyleczenia toksoplazmozy
• 6 miesięcy od wyleczenia mononukleozy zakaźnej
• 6 miesięcy po porodzie lub po zakończeniu ciąży
• 6 miesięcy po przetoczeniu krwi i jej składników
• 6 miesięcy po przeszczepie ludzkich komórek i tkanek
• co najmniej 2 tygodnie po przebyciu choroby zakaźnej i uzyskaniu prawidłowych wyników badań klinicznych i laboratoryjnych
• 2 tygodnie po przebyciu grypy, zakażenia grypopochodnego i gorączce powyżej 38 stopni Celsjusza
• 2 tygodnie po zaprzestaniu przyjmowania antybiotyków
• kontakt z chorobami zakaźnymi dyskwalifikuje na czas co najmniej 4 tygodni po inkubacji danej choroby (zwykle 4 tygodnie)
• bliski kontakt w warunkach domowych z chorym na wirusowe zapalenie wątroby dyskwalifikuje na okres 6 miesięcy
• okres pozbawienia wolności i 6 miesięcy po odbytej karze więzienia

• po szczepieniach okresowych, na czas uzależniony od rodzaju szczepionki:

- 4 tygodnie od szczepienia szczepionkami z osłabionymi bakteriami i wirusami przeciw BCG, odrze, różyczce, żółtej febrze, nagminnemu zapaleniu ślinianek przyusznych, nagminnemu porażeniu dziecięcemu, durowi brzusznemu, cholerze
- 48 godzin od szczepienia szczepionkami z zabitymi bakteriami, riketsjami, wirusami przeciw cholerze, durowi brzusznemu, krztuścowi, durowi plamistemu, nagminnemu porażeniu dziecięcemu
- 48 godzin od szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (bez kontaktu z chorobą)
- 1 tydzień w przypadku szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (bez kontaktu z chorobą)
- 3 miesiące po biernym uodparnianiu surowicami odzwierzęcymi
- 48 godzin od przyjęcia anatoksyny błonicowej i tężcowej
- 48 godzin od przyjęcia szczepionki przeciw wściekliźnie i kleszczowemu zapaleniu mózgu, a 1 rok w przypadku ryzyka zakażenia

Dyskwalifikacja stała

• poważne choroby układu krążenia aktualne lub przebyte, między innymi:

- wady serca (poza wadami wrodzonymi całkowicie wyleczonymi)
- choroba niedokrwienna mięśnia sercowego
- stan po zawale mięśnia sercowego
- zaburzenia rytmu serca
- niewydolność krążenia
- miażdżyca znacznego stopnia

• choroby pochodzenia naczyniowo-mózgowego - np. stan po udarze mózgu

• poważne choroby układu:

o pokarmowego (w tym schorzenia wątroby)
o oddechowego
o moczowego
o nerwowego - szczególnie padaczka, nawracające choroby psychiczne, organiczne schorzenia układu nerwowego oraz przewlekłe choroby OUN - ośrodkowego układu nerwowego

• poważne choroby skóry (w tym łuszczyca)
• choroby krwi i układu krwiotwórczego, zaburzenia krzepnięcia krwi
• choroby metaboliczne i choroby układu endokrynnego np. cukrzyca, choroby tarczycy, nadnerczy itp.
• choroby układowe (np. kolagenozy)
• nowotwory złośliwe

• choroby zakaźne:

- WZW typu B, WZW typu C, wirusowe zapalenia wątroby
- każda żółtaczka o niejasnej etiologii
- babeszjoza
- Kala Azar (leiszmanioza trzewna)
- Trypanosoma Cruzi (Gorączka Chagasa)
- promienica
- tularemia HLTV I/II - retrowirus uważany m.in. za czynnik wywołujący białaczkę/chłoniaka z komórek T u dorosłych - występuje endemicznie w południowej Japonii i basenie Morza Karaibskiego

• nosicielstwo wirusa HIV oraz zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS)
• przebywanie na obszarach endemicznego występowania malarii nieprzerwanie przez 6 miesięcy - jeżeli wynik badań przeprowadzonych wcześniej niż 4 miesiące po powrocie jest dodatni lub jeśli nie wykonano badań w kierunku malarii

• przynależność do grup, które ze względu na swoje zachowania seksualne są szczególnie narażone na zakażenia poważnymi chorobami mogącymi przenosić się drogą krwi, w tym:

- narkomani
- osoby uprawiające prostytucję
- osoby często zmieniające partnerów seksualnych
- osoby wchodzące w kontakty seksualne z osobami z wyżej wymienionych grup

• lekozależność, alkoholizm
• choroba Creutzfelda-Jakoba, osoby u których wywiad rodzinny wskazuje na zagrożenie gąbczastym zapaleniem mózgu (TSE)
• kiła
• przebycie przeszczepu rogówki, opony twardej, leczenia hormonem wzrostu uzyskanym z ludzkich przysadek
• leczenie bezpłodności zastrzykami hormonów - w latach 1965-1985
• przebywanie w okresie 01.01.1980 do 31.12.1996 r. łącznie przez 6 miesięcy lub dłużej w Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii
• osoby, które po 01.01.80 r. otrzymały przetoczenie krwi i jej składników we Francji, Wielkiej Brytanii i Irlandii
• zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych (np. dopalaczy)
• każdy przypadek stosowania domięśniowo lub dożylnie leków, które nie zostały przepisane przez lekarza
• biorcy ksenoprzeszczepów (przeszczepów tkanek odzwierzęcych)

KK

T G+ F

Zobacz także

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie
Sytuacja epidemiologiczna w powiecie
Kompleksowy plan działania na nadchodzący czas
Kompleksowy plan działania na nadchodzący czas
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Konkurs "Pierwsze zdjęcie na Instagramie"
Konkurs "Pierwsze zdjęcie na Instagramie"
Budżet powiatu na trudne czasy uchwalony
Budżet powiatu na trudne czasy uchwalony
12 wzruszających historii pszczyńskich Sybiraków spisanych w książce
12 wzruszających historii pszczyńskich Sybiraków spisanych w książce
W czwartek i piątek utrudnienia na ul. Bielskiej w Pszczynie
W czwartek i piątek utrudnienia na ul. Bielskiej w Pszczynie
Pszczyna pozyskała 4 mln zł na fotowoltaikę
Pszczyna pozyskała 4 mln zł na fotowoltaikę
Burmistrz spotkał się z ministrem klimatu
Burmistrz spotkał się z ministrem klimatu

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18