OMBR dziękuje za 2012 rok

21.12.2012, 11:28

POWIAT


Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczynie, składając życzenia wielu łask Bożych z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, pragnie serdecznie podziękować władzom samorządowym, instytucjom i urzędom za współpracę z naszą placówką w kończącym się roku 2012 oraz za okazywaną życzliwość i wszelkie dobro.Nasze podziękowania kierujemy zatem do:
- Starostwa Powiatowego w Pszczynie za nadzór merytoryczny i finansowy oraz za przekazywane środki na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej, na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Pszczynie, na zadanie: „Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów muzycznych, promocja kultury i folkloru ziemi pszczyńskiej pt. Nie ma dróg zamkniętych” oraz na zadanie: „X Międzyośrodkowe Zawody Sportowe dla Osób Niepełnosprawnych - Pszczyna-Suszec 2012”; Staroście Pszczyńskiemu dziękujemy za honorowy patronat nad X Międzyośrodkowymi Zawodami Sportowymi – Pszczyna-Suszec 2012 i za sfinansowanie zakupu medali oraz Przechodniego Pucharu Starosty Pszczyńskiego;
- Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej za przekazywane środki na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej;
- Urzędu Gminy Miedźna za przekazane środki na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli oraz - po zmianie lokalizacji - w Grzawie, a także za nadzór merytoryczny i finansowy nad placówką;
- Urzędu Miasta Pszczyna za przekazane środki na działalność Świetlicy środowiskowej na osiedlu Stara Wieś oraz nadzór merytoryczny i finansowy nad placówką (kwota 29.710 zł); za wspieranie zadania: „Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych i starszych z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym ze szczególnym uwzględnieniem integracji ze środowiskiem lokalnym i organizacją czasu wolnego” w kwocie 8.550 zł;
- Urzędu Gminy Goczałkowice – Zdrój za wspieranie zadania: „Działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz osób z upośledzeniem umysłowym” w kwocie 5.000 zł;
- Urzędu Gminy Czechowice - Dziedzice za wspieranie zadania: „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych obejmująca przewóz osób niepełnosprawnych, prowadzenie terapii, rehabilitacji oraz działania integracyjne” w kwocie 12.000 zł.

Nasze podziękowania kierujemy do wszystkich dobrodziejów za wszelkie wsparcie, przejawy życzliwości i otwartości na nasz Ośrodek i jego Podopiecznych. Niech Boża Dziecina wynagrodzi Wam okazane dobro. Szczęść Boże.

Dyrekcja, Pracownicy i Podopieczni Ośrodka MBR w Pszczynie.


Podsumowanie publicznej zbiórki


Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa z siedzibą w Pszczynie przy ul. Św. Jadwigi 4 zorganizował w Pszczyńskim Centrum Kultury 07.12.2012r. o godz. 19.00 koncert o nazwie „Ole naszych serc II”. Koncert związany był ze zbiórką publiczną na cele statutowe Ośrodka Matka Boża Różańcowa zgodnie z zezwoleniem Burmistrza Pszczyny z dnia 14.11.2012r. o numerze SO.5311.6.2012.
Z cegiełek uprawniających do wejścia na koncert (w kwocie 10 zł za szt.) uzyskano kwotę 2.560,00 zł, ze zbiórki do puszek kwestarskich uzyskano kwotę 853,82 zł. Łącznie zebrano: 3.413,82 zł. Nie poniesiono dodatkowych kosztów związanych z przeprowadzeniem zbiórki (nieodpłatny wynajem sali w PCK-ul).
Ofiarodawcom, Muzykom, Dyrekcji Pszczyńskiego Centrum Kultury i wszystkim osobom, dzięki którym możliwe było przeprowadzenie tego muzycznego przedsięwzięcia składamy serdeczne podziękowania.


agw

T G+ F

Galeria

Zobacz także

Budżet powiatu na 2012 rok uchwalony
Budżet powiatu na 2012 rok uchwalony
OMBR dziękuje za pomoc
OMBR dziękuje za pomoc
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18