Obwodnica wykreślona z projektu

23.11.2011, 09:27

Pszczyna

Burmistrz rozpatrzył już uwagi złożone do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Pszczyna. Obok cmentarza jednym z najbardziej emocjonujących mieszkańców tematów był przebieg planowanej południowej obwodnicy Pszczyny.


Mieszkańcy Ćwiklic złożyli kilkadziesiąt uwag, w których sprzeciwiali się budowy obwodnicy.
Nie chodzi jednak o długo oczekiwaną budowę północnej obwodnicy Pszczyny, która połączy DK1 z drogą w kierunku Suszca, a obwodnicę południową, którą w przyszłości także planował wybudować Zarząd Dróg Wojewódzkich. Południowa obwodnica miała biegnąć od granicy Goczałkowic z Pszczyną – od ul. Zdrojowej, dalej przez tereny rolne w Ćwiklicach w kierunku Miedźnej.

– Patrząc na plany miałem wrażenie, że ktoś narysował tę obwodnicę, ale nie popatrzył na to, co jest faktycznie w terenie. Gdybyśmy ją ujęli w takim kształcie w studium, wiązałoby się to z ogromnymi kosztami dla gminy związanymi z wykupem terenów. Trasa szła głównie po prywatnych terenach, często zachodziłaby konieczność przeniesienia całych gospodarstw rolnych. Z wiedzy, którą uzyskałem w Urzędzie Marszałkowskim wynikało, że szanse na wybudowanie południowej obwodnicy są znikome. Dlatego podjąłem decyzję o wykreśleniu jej z projektu studium – tłumaczy burmistrz Dariusz Skrobol.

Z projektu studium zniknęła też planowana linia wysokiego napięcia, która miała biec podobnie jak południowa obwodnica. Powód? Zdaniem burmistrza energetyka nie zgodziła się przejąć na siebie obowiązku wykupu gruntów.

Od środy, 23 listopada do 4 stycznia 2012 r. projekt zmiany studium każdy zainteresowany może ponownie zobaczyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pszczynie (pok. 202, II piętro, w poniedziałki w godz. 11.00-16.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 9.00-14.00.). Konsultacje z udziałem projektanta odbywać się będą w każdą środę w godz. 9.00-12.00. Na 14 grudnia na 13.00 zaplanowano dyskusję publiczną nad przyjętymi w studium rozwiązaniami. Po raz kolejny mieszkańcy, firmy i organizacje mogą wnosić pisemne uwagi do projektu studium. Jest na to czas do 27 stycznia 2012 r. Jak szacuje burmistrz, w I lub w II kwartale 2012 r. radni otrzymają projekt zmiany studium do zatwierdzenia. Równolegle trwają prace nad zmianą planu zagospodarowania dla miasta.

ram

T G+ F

Zobacz także

Zaproszenie do Projektu
Zaproszenie do Projektu
Pierwsze miesiące realizacji projektu!
Pierwsze miesiące realizacji projektu!
Długi weekend sierpniowy - Święto Ziół i wspomnienie Powstania
Długi weekend sierpniowy - Święto Ziół i wspomnienie Powstania
Nowe lampy wzdłuż Piaskowej
Nowe lampy wzdłuż Piaskowej

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18