Obwodnica - bieg terminów wstrzymany

25.08.2011, 10:40

Pszczyna

Dlaczego Mirosław Kraus, zastępca dyrektora ds. inwestycji kluczowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach i pszczyński radny wnioskował do wojewody o zawieszenie powstępowania dotyczącego budowy północnej obwodnicy Pszczyny?


Jak czytamy na stronie województwa śląskiego, na podstawie art. 49, art. 101 par. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) Wojewoda Śląski podaje do publicznej wiadomości, że zawiesił na wniosek Pana Mirosława Kraus - Zastępcy Dyrektora ds. inwestycji kluczowych Wojewódzkiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, działającego na podstawie pełnomocnictwa substytucyjnego Zarządu Województwa Śląskiego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania p.n.: ”Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna - projektowana droga wojewódzka nr 935.

Zgodnie z art. 103 Kpa zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów”.

Jak powiedział nam w czwartek po południu Mirosław Kraus, zawieszenie postępowania ma charakter wyłącznie formalny i jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, we wrześniu powinien zostać ogłoszony przetarg na budowę północnej obwodnicy Pszczyny. Od wielu lat czekają na to mieszkańcy gminy. Miejmy nadzieję, że inwestycja dojdzie wreszcie do skutku.

ram

T G+ F

Zobacz także

Można już jeździć obwodnicą Pawłowic
Można już jeździć obwodnicą Pawłowic
Na trasie Jankowice - Miedźna będzie wstrzymany ruch
Na trasie Jankowice - Miedźna będzie wstrzymany ruch
Przekazali pieniądze na budowę Domu Ojca Pio
Przekazali pieniądze na budowę Domu Ojca Pio
Powiatowe szkoły zapraszają na dni otwarte
Powiatowe szkoły zapraszają na dni otwarte

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18