Obwodnica - bieg terminów wstrzymany

25.08.2011, 10:40

Pszczyna

Dlaczego Mirosław Kraus, zastępca dyrektora ds. inwestycji kluczowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach i pszczyński radny wnioskował do wojewody o zawieszenie powstępowania dotyczącego budowy północnej obwodnicy Pszczyny?


Jak czytamy na stronie województwa śląskiego, na podstawie art. 49, art. 101 par. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) Wojewoda Śląski podaje do publicznej wiadomości, że zawiesił na wniosek Pana Mirosława Kraus - Zastępcy Dyrektora ds. inwestycji kluczowych Wojewódzkiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, działającego na podstawie pełnomocnictwa substytucyjnego Zarządu Województwa Śląskiego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania p.n.: ”Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna - projektowana droga wojewódzka nr 935.

Zgodnie z art. 103 Kpa zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów”.

Jak powiedział nam w czwartek po południu Mirosław Kraus, zawieszenie postępowania ma charakter wyłącznie formalny i jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, we wrześniu powinien zostać ogłoszony przetarg na budowę północnej obwodnicy Pszczyny. Od wielu lat czekają na to mieszkańcy gminy. Miejmy nadzieję, że inwestycja dojdzie wreszcie do skutku.

ram

T G+ F

Zobacz także

Na trasie Jankowice - Miedźna będzie wstrzymany ruch
Na trasie Jankowice - Miedźna będzie wstrzymany ruch
Można już jeździć obwodnicą Pawłowic
Można już jeździć obwodnicą Pawłowic
Cykl spotkań „Dobra starość, długie życie” w Starostwie Powiatowym
Cykl spotkań „Dobra starość, długie życie” w Starostwie Powiatowym
Chochla 2019 z finalistą programu MasterChef
Chochla 2019 z finalistą programu MasterChef

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18