O górnictwie inaczej

28.11.2011, 12:21

Powiat

Skutki działalności górniczej mają dla środowiska nieodwracalny charakter. Trzeba to zmienić i zwiększyć rolę społeczności lokalnych w procesie wydawania koncesji na eksploatację. Takie tezy płyną z przyjętej przez Radę Powiatu Pszczyńskiego uchwały.


Uchwałę intencyjną w sprawie minimalizowania negatywnych skutków w środowisku powodowanych przez eksploatację górniczą radni powiatowi uchwalili podczas sesji rady, 23 listopada.
W dokumencie, który przekazany zostanie ministrowi środowiska czytamy, że ustawa „prawo geologiczne i górnicze” zarówno w dotychczasowym brzmieniu jak i nowa jej regulacja nie określa realnej rekompensaty za poniesione szkody w środowisku. Według radnych świadczy o tym m.in. stosowanie przepisu, który mówi o przywróceniu do stanu poprzedniego terenów objętych szkodami górniczymi, co w rzeczywistości jest niemożliwe do wykonania.

Straty poniesione przez środowisko eksploatacją górniczą prowadzoną na tzw. zawał są nieodwracalne i powodują ogromne deformacje terenu oraz zmianę stosunków hydrologicznych, topograficznych, a przede wszystkim przyrodniczych, pozostawiając negatywne skutki tych działań na zawsze – uważają radni. Dlatego postulują o przyjęcie rozwiązań systemowych, w których ograniczy się do minimum zniszczenia w środowisku.

(więcej na ten temat czytaj w najbliższym wydaniu „Gazety Pszczyńskiej”, nr 23, 6 grudnia br.)

jack

T G+ F

Zobacz także

Spędz Andrzejki INACZEJ w Bugsy
Spędz Andrzejki INACZEJ w Bugsy
Gorąco w górnictwie
Gorąco w górnictwie
12 kierowców ukaranych za przejazd na czerwonym świetle
12 kierowców ukaranych za przejazd na czerwonym świetle
Bezpłatne przejazdy dla Honorowych Dawców Krwi
Bezpłatne przejazdy dla Honorowych Dawców Krwi
„Skrawek Nieba - Artyści Dzieciom”
„Skrawek Nieba - Artyści Dzieciom”

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18