(fot. archiwum)

Nowy numer telefonu i nowe zasady pracy Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie

Pszczyna26.03.2020, 17:19

W związku ze stanem epidemii Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie wprowadziło zmiany w codziennej pracy tak, aby chronić chorych, ich rodziny i pracowników hospicjum oraz przestrzegać wszystkich obowiązujących obecnie zasad, w tym zaleceń i rozporządzeń dotyczących opieki paliatywnej.

Z biurem hospicjum można kontaktować się tylko telefonicznie − od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 − 16.00 pod nowym numerem telefonu: 32 44 57 808.

NOWE ZASADY PRACY HOSPICJUM:

1. Dotyczące chorych wymagających opieki paliatywnej:

* zgłoszenia nowych chorych przyjmowane są wyłącznie telefonicznie w dni robocze w godz. 8.00−16.00 pod nowym nr tel. 32 44 57 808
* dokumenty od chorych zgłaszanych do opieki, w tym skierowanie do hospicjum domowego, przyjmowane są w biurze hospicjum w zamkniętych kopertach w godz. 8.00−12.00 tylko po ustaleniach telefonicznych
* zasady opieki nad chorym ustalane są w trakcie rozmowy telefonicznej, przeprowadzany jest wywiad epidemiologiczny
* zespoły medyczne opiekują się chorymi w domach, z uwzględnieniem porad i wizyt z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności
* chorzy i ich rodziny mają zapewniony stały kontakt z zespołem medycznym

2. Dotyczące chorych niesamodzielnych:

* obecnie hospicjum nie przyjmuje nowych zgłoszeń chorych − osób starszych niesamodzielnych
* opieka nad chorymi niesamodzielnymi, dotychczas objętymi działaniami hospicjum, polega na stałym monitoringu sytuacji tych osób i ich rodzin oraz realizacji wizyt bezpośrednich w sytuacjach zdrowotnych lub rodzinnych tego wymagających
* pomoc bezpośrednia udzielana jest po konsultacjach z opiekunami

3. Dotyczące wypożyczalni sprzętu medycznego:

* nie ma możliwości wypożyczenia lub zwrotu oraz transportu łóżek
* wypożyczenia dla chorych zarejestrowanych w hospicjum (z wyjątkiem łóżek) odbywają się tylko po ustaleniach telefonicznych pod nowym nr tel. 32 44 57 808
* wypożyczenia i zwroty dla chorych nie zarejestrowanych w hospicjum zostały wstrzymane

Jednocześnie hospicjum informuje, iż po ogłoszeniu stanu epidemii wszyscy chorzy objęci opieką zostali poinformowani o zasadach bezpieczeństwa i konieczności wprowadzenia zmian. Dokonano rozeznania potrzeb chorych i ustalono wraz z rodzinami nowe sposoby pomocy w tym zasadność wizyt bezpośrednich. U osób w trudnej sytuacji rodzinnej i zdrowotnej odbywają się wizyty bezpośrednie: dowożone są leki, sprzęt medyczny oraz artykuły pierwszej potrzeby.

Wszyscy chorzy mają zapewniony całodobowy kontakt telefoniczny z poszczególnymi członkami zespołu medycznego hospicjum. Stany chorych weryfikowane są na bieżąco, a wraz z tym dalsze postępowanie.

(źródło: Hospicjum Ojca Pio)

KK

T G+ F

Zobacz także

Każdy się nadaje, czyli rzecz o pomaganiu
Każdy się nadaje, czyli rzecz o pomaganiu
20 lat Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie
20 lat Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie
W Pawłowicach będzie miejsce dla ratowników medycznych
W Pawłowicach będzie miejsce dla ratowników medycznych
Wniosek do CEIDG on-line i w dowolnym terminie
Wniosek do CEIDG on-line i w dowolnym terminie
gorący temat
W sklepie mniej osób, ograniczenia w poruszaniu nieletnich, zamknięte parki, plaże i bulwary
W sklepie mniej osób, ograniczenia w poruszaniu nieletnich, zamknięte parki, plaże i bulwary
Konkurs "Wielkanocne Jajo"
Konkurs "Wielkanocne Jajo"
Pracownicy stacji paliw uniemożliwili dalszą jazdę pijanemu kierowcy
Pracownicy stacji paliw uniemożliwili dalszą jazdę pijanemu kierowcy

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18