Nowoczesne nauczanie w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie

21.03.2011, 13:18

Pszczyna

W marcu 2011 r. w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie kończy się trwający od września 2010 r. projekt „e-dukacj@ w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego w dydaktyce szkolnej”.


Projekt ten - współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry oświaty.

Celem projektu było przeprowadzenie szkolenia blended-learning w zakresie metodyki kształcenia multimedialnego z wykorzystaniem platformy e-learning, wzrost praktycznego wykorzystania TIK na zajęciach lekcyjnych i wykorzystania na lekcjach narzędzi multimedialnych oraz zmniejszenie barier psychologicznych związanych ze stosowaniem TIK u nauczycieli.

W szkoleniu wzięło udział 18 nauczycielek, chcących podnieść kwalifikacje w zakresie TIK, by móc stosować multimedia w dydaktyce. Szkolenie składało się z dwóch części – 40 godz. szkolenia stacjonarnego i 40 godzin szkolenia „na odległość”. Na potrzeby szkolenia powstała platforma edukacyjna Moodle. Podczas szkolenia uczestniczki tworzyły własne lekcje multimedialne, które wykorzystywały na lekcjach z uczniami. Uczestniczki projektu podniosły swoje kwalifikacje i umiejętności wykorzystania TIK w praktyce, przygotowały lekcje, wraz z konspektami, przeprowadziły lekcje multimedialne z wykorzystaniem platformy.

W ramach projektu zakupiono nowoczesny sprzęt multimedialny – tablicę interaktywną, wysokiej klasy komputer przenośny i kamerę internetową wysokiej rozdzielczości.

11 marca odbyła się w szkole konferencja podsumowująca projekt z udziałem pracowników szkoły i przedstawicieli władz miasta. W trakcie spotkania nauczycielki uczestniczące w szkoleniu otrzymały certyfikaty, zaprezentowane zostały przykładowe e-lekcje na platformie e-learningowej oraz możliwości zakupionego sprzętu.

W najbliższej przyszłości szkoła planuje stworzenie własnego serwera www, na którym zostanie zainstalowana platforma edukacyjna Moodle. Przeprowadzone lekcje na platformie spotkały się z dużym zainteresowanie ze strony uczniów, którzy podkreślali atrakcyjność przeprowadzonych lekcji.
(źródło: ZS nr 1w Pszczynie)

jack

T G+ F

Zobacz także

Nowoczesne nauczanie przesiębiorczości
Nowoczesne nauczanie przesiębiorczości
IPN w Zespole Szkół Rolniczych
IPN w Zespole Szkół Rolniczych
Wójt wręczył nagrody najlepszym sportowcom
Wójt wręczył nagrody najlepszym sportowcom
Uczennice "Samochodówki" na ogólnopolskim konkursie fryzjerskim
Uczennice "Samochodówki" na ogólnopolskim konkursie fryzjerskim
Uwaga! Przegląd i konserwacja Mostu Bronisław
Uwaga! Przegląd i konserwacja Mostu Bronisław

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18