Nowoczesne nauczanie przesiębiorczości

14.12.2009, 11:16

Wola

W ubiegły piątek. w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli odbył się Dzień Przedsiębiorczości, który w całości był poświęcony sprawozdaniu z realizacji II edycji projektu „Moja firma w mojej gminie” stworzonego przez fundację Viribus Unitis.
Celem projektu jest zdobycie przez uczniów wiedzy potrzebnej w przyszłości do założenia własnej firmy. W projekcie wzięło udział 21 uczniów z klas o profilu handlowym wraz z nauczycielem pełniącym rolę koordynatora projektu. Szkolenie odbywało się nowoczesną metodą poprzez e-learning oraz poprzez szkolenia tradycyjne w Katowicach, w których wzięli udział liderzy projektu z nauczycielem. Na uroczystość zostali zaproszeni goście z powiatu pszczyńskiego oraz nauczyciele przedsiębiorczości z innych szkół.

W pierwszej części programu uczniowie zaprezentowali efekt swojej pracy, omawiając poszczególne zadania, które należało wykonać w trakcie trwania projektu, opisywali trudności i problemy, które napotkali w czasie jego realizacji oraz sposoby poszukiwania rozwiązań. W tej części zadaniem uczniów było dokładne przeanalizowanie Strategii Rozwoju Gminy Miedźna w celu znalezienia nisz rynkowych, które pozwolą wyłonić potencjalne kierunki rozwoju nowych działalności gospodarczych w okresie długofalowym. Po dokładnej analizie strategii uczniowie zdecydowali, że dużą szansę na rozwój na terenie naszej gminy ma firma remontowo- budowlana lub gospodarstwo agroturystyczne. Ponieważ uczniowie musieli podjąć decyzję o utworzeniu tylko jednej firmy, postanowili zwrócić się o pomoc do mieszkańców gminy. W tym celu stworzyli ankietę, składającą się z pytań otwartych i zamkniętych oraz metryczki, a o jej wypełnienie poprosili swoich potencjalnych klientów czyli naszych mieszkańców. Dużym doświadczeniem dla uczniów okazała się analiza ponad dwustu ankiet składających się z dwunastu pytań każda. Po długiej i ciężkiej pracy nad analizowaniem pytań okazało się, że największe szanse na powodzenie ma firma remontowo-budowlana, która w następnym zadaniu przybrała nazwę Remontex- aby łatwo kojarzyła się z wykonywaną działalnością. Trzecim zadaniem było stworzenie planu marketingowego konkretnej firmy, z jej silnymi i słabymi stronami, analizą szans i zagrożeń na rynku oraz analizą potencjalnych klientów, dostawców i konkurencji.

Następna część polegała na rozwiązywaniu ciekawego, a nawet wesołego quizu, przeprowadzonego przez koordynatora projektu z Fundacji Viribus Unitis, podczas którego uczniowie nie biorący udziału w projekcie mieli możliwość wygrania ciekawych nagród. Można powiedzieć, że w czasie rozwiązywania zadań uczniowie uczyli się przy zabawie.

Nasz Dzień Przedsiębiorczości zakończył panel dyskusyjny. Uczniowie wraz z gośćmi oraz przedstawicielami projektu „Moja firma w mojej gminie” wspólnie dyskutowali na tematy związane z zakładaniem firmy, głównie przez osoby młode i bez doświadczenia. Dyskutowano także na tematy związane ze zdobywaniem funduszy unijnych na prowadzenie własnej działalności oraz tematy związane z szansą na przetrwanie firmy na rynku w dłuższym czasie.

Wszyscy uczniowie biorący udział w programie otrzymali certyfikaty uczestnictwa oraz upominki od Fundacji Viribus Unitis. Uczestnicy programu zgodnie przyznali, że wiedza zdobyta w trakcie realizacji projektu na pewno będzie przez nich wykorzystana w przyszłości. Niektórzy uczniowie już dziś przyznali, że po ukończeniu szkoły chcą założyć firmę, a dzięki udziałowi w projekcie będzie im łatwiej rozpocząć starania o jej założenie i o dofinansowanie, gdyż już na chwilę obecną mają mocne podstawy teoretyczne. (źródło: ZSZiO)

agw

T G+ F

1

1

Zobacz także

Nowoczesne nauczanie w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie
Nowoczesne nauczanie w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie
Nowoczesne warsztaty w
Nowoczesne warsztaty w "Samochodówce"
Wydłużenie czasu na rejestrację pojazdu
Wydłużenie czasu na rejestrację pojazdu
Powiat wesprze zakup aparatury do wykonywania testów na obecność koronawirusa
Powiat wesprze zakup aparatury do wykonywania testów na obecność koronawirusa
Uważajcie na fałszywą listonoszkę!
Uważajcie na fałszywą listonoszkę!

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18