Nowe wydawnictwa Muzeum Zamkowego

28.01.2013, 12:26

Pszczyna

W sprzedaży ukazały się cztery nowe wydawnictwa Muzeum Zamkowego w Pszczynie.


Album „Pszczyna wczoraj i dziś”, praca zbiorowa, Pszczyna 2012, cena: 35 zł
Album przedstawia kilkadziesiąt przedwojennych fotografii miasta. Za podstawę albumu posłużyły zachowane szklane klisze fotograficzne autorstwa Michała Święcha (1901-1994), jednego z najbardziej znanych pszczyńskich fotografów, którego zakład działał w Pszczynie ponad 60 lat aż po lata 90. XX wieku.
Zdjęcia, wykonane w latach 30. XX w., prezentują panoramy miasta, widoki zabytkowych budowli i sceny z życia codziennego. W albumie przedstawiono zdjęcia zamku, parku, zabytkowej zabudowy miejskiej, zarówno budynków użyteczności publicznej (szkół, urzędów, kościołów), jak i prywatnych, często już nieistniejących lub poddanych gruntownej przebudowie. Obok nich ukazano, dla porównania, współczesne widoki, które ilustrują przeobrażenia, jakim uległo miasto na przestrzeni lat. Album wzbogacono licznymi materiałami archiwalnymi, np. planami architektonicznymi budynków, fragmentami dokumentacji.
Fotografiom wszystkich zaprezentowanych obiektów towarzyszą obszerne opisy i komentarze, ukazujące dzieje budowli, wydarzenia czy miejsca, autorstwa Błażeja Chwieralskiego, Macieja Klussa, Jana Kruczka, Agnieszki Modrzejewskiej, Joanny Strońskiej-Przybyły, Joanny Szczepańczyk i Małgorzaty Tomczykiewicz.

„Znane i nieznane. Ilustrowany przewodnik po wystawie”, praca zbiorowa, Pszczyna 2012,
cena: 25 zł

Wystawa stała „Znane i nieznane” nie tylko przypomina widzom najcenniejsze zabytki, które eksponowano w Muzeum nim w latach 90. XX w. podjęto rekonstrukcję dawnych wnętrz książęcych, ale także przedstawia nieprezentowane do tej pory artefakty i przedmioty nowo zakupione lub przebywające dotychczas w muzealnych magazynach. Nadrzędną ideę wystawy stanowi ukazanie różnorodności zebranych dzieł bez ograniczeń stylistycznych i chronologicznych, przez co przywodzi ona na myśl dawne gabinety sztuki i osobliwości. Sąsiadują tu ze sobą obiekty pochodzące z Europy, Afryki i Dalekiego Wschodu, sztuka sakralna i świecka, rzemiosło artystyczne, zabytki techniki oraz okazy przyrodnicze.

Przewodnik jest bogato ilustrowany fotografiami Piotra Kłoska ukazującymi zarówno wszystkie sale wystawowe, jak i każdy eksponat z osobna. Poszczególne pozycje opatrzone zostały podpisami oraz komentarzami autorstwa Jana Kruczka, Lidii Kruczek, Marcina Nygi, Sylwii Smolarek-Grzegorczyk, Anny Katarzyny Maleszko, Joanny Popkowskiej, Małgorzaty Redlak i Magdaleny Szpindler. Przewodnik poprzedza wstęp napisany przez kuratora wystawy dra Jana Kruczka

Lidia Kruczek, Marcin Nyga, Sylwia Smolarek-Grzegorczyk, „Portrety. Katalog zbiorów”. Muzeum Zamkowe w Pszczynie, Pszczyna 2012, cena: 30 zł
Katalogowanie i naukowe opracowywanie zbiorów jest jednym z podstawowych działań każdego z muzeów. Muzeum Zamkowe w Pszczynie systematycznie bada zgromadzone zbiory, a owocem tych prac są sukcesywnie publikowane katalogi. Kolejna pozycja z tego zakresu poświęcona jest portretom, które łączyć należy z rodami arystokratycznymi władającymi niegdyś w Pszczynie – Promnitzami, Anhaltami oraz Hochbergami.

W zbiorach Muzeum Zamkowego w Pszczynie przetrwało do naszych czasów wiele portretów, w tym większości postaci związanych z rodami panującymi w Pszczynie. To, że możemy je dzisiaj Państwu zaprezentować, jest ewenementem samym w sobie, gdyż tego typu przedstawienia w pierwszej kolejności ulegały niszczeniu podczas działań wojennych.
Maciej Kluss, dyrektor Muzeum Zamkowego w Pszczynie

Cecylia Gałaszek, „Muzeum Zamkowe w Pszczynie. Przewodnik dla dzieci i młodzieży”, Pszczyna 2012, cena: 8 zł
Przewodnik dla dzieci i młodzieży w przystępny i interesujący sposób przedstawia największą z ekspozycji stałych Muzeum prezentującą wnętrza rezydencji arystokratycznej z końca XIX i początku XX w. Odnaleźć w nim można informacje dotyczące poszczególnych pomieszczeń, ich wyposażenia i funkcji, ciekawostki związane z dawnymi obyczajami dworskimi, fakty historyczne, wiadomości na temat dawnych właścicieli zamku. Przewodnik ilustrowany jest fotografiami archiwalnymi oraz współczesnymi, a także rycinami.

jack

T G+ F

Zobacz także

Nowe wydawnictwa Muzeum Zamkowego w Pszczynie
Nowe wydawnictwa Muzeum Zamkowego w Pszczynie
Nowe wydawnictwa Muzeum Zamkowego
Nowe wydawnictwa Muzeum Zamkowego
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18