Nowe kierunki w

19.07.2006, 16:33

Artykuł sponsorowany 

W roku akademickim 2006/2007 Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. J. Ziętka uruchamia nowe kierunki studiów „Ochrona Środowiska” oraz „Ochronę Dóbr Kultury”.

logo_zietek        Program inżynierskich studiów kierunku „Ochrona środowiska” realizowany będzie w oparciu o kadrę pracowników i bazę laboratoryjno – dydaktyczną Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen Jerzego Ziętka w Katowicach i Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN. Daje to studentom dostęp do nowoczesnych laboratoriów i możliwości poznania oryginalnych metod badawczych. Najlepsi studenci będą mieli szansę udziału w projektach badawczych i stażach w laboratoriach partnerów Instytutu w programach ramowych UE.      Studia na kierunku „Ochrona środowiska” przygotowują specjalistów do programowania, organizowania oraz kontroli działalności związanej z ochroną środowiska w ujęciu lokalnym jak i globalnym, podejmowania zadań w zakresie problematyki dotyczącej ochrony środowiska. „Specyfiką studiów prowadzonych w ŚWSZ im. gen. J. Ziętka jest w głównej mierze możliwość kształcenia studentów wg aktualnych potrzeb rynku pracy, możliwość rozszerzonego kształcenia w blokach tematycznych dotyczących rewitalizacji i technik unieszkodliwiania odpadów a przede wszystkich fakt, że gro zajęć kierunkowych prowadzonych będzie w instytucie badawczym PAN, co poza programem studiów daje szanse studentom na zapoznanie się nie tylko z warsztatem badawczym, ale i z pracami badawczo-rozwojowymi, realizowanymi na potrzeby przemysłu” – mówi prof. dr hab. inż. Roman Ney, Rektor Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach.           Absolwent będzie posiadać ogólną wiedzę przyrodniczą oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu: oddziaływania człowieka na środowisko, zagrożeń dla atmosfery i hydrosfery, ochrony przyrody, kontroli i kształtowania środowiska, gospodarowania wodą oraz odpadami komunalnymi i przemysłowymi, rekultywacji technicznej i biologicznej terenów zdegradowanych, formowania krajobrazu na terenach poprzemysłowych jak również podstawy z zakresu problematyki prawnej i ekonomicznej ochrony środowiska. Dzięki wiedzy o środowisku, znajomości zasad monitoringu, systemów informatycznych, technik pomiarowych i analitycznych oraz metod zarządzania środowiskiem absolwenci będą przygotowani do zajmowania się ochroną środowiska na szczeblu lokalnym i regionalnym.       „Nasi absolwenci tego kierunku powinni znaleźć pracę w zakładach przemysłowych, administracji rządowej i samorządowej, jednostkach badawczo – rozwojowych, firmach konsultingowych, instytucjach zajmujących się pozyskiwaniem i wykorzystaniem funduszy unijnych oraz w fundacjach i organizacjach pozarządowych” – dodaje prof. dr hab. Roman Ney.Studia te trwają 3,5 roku i studenci otrzymują tytuł inżyniera. Ukończenie studiów daje absolwentom nie tylko szanse na znalezienie ciekawej pracy ale jest również przepustką do kontynuowania nauki na studiach magisterskich uczelni technicznych i ekonomicznych.

 

       W przypadku kierunku „OCHRONA DÓBR KULTURY” proponowanego przez Śląską Wyższą Szkołę Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, szczególną zachętę powinien stanowić ciekawy plan zajęć w toku studiów oraz możliwość podjęcia ciekawych praktyk zawodowych. „Studia w „Ziętku” mają dwojaki charakter: najprzód dostarczają szerokiej wiedzy o sztuce dawnej i współczesnej, o architekturze i urbanistyce, teorii sztuki, estetyce i krytyce sztuki, uczą samodzielnego patrzenia na dzieło sztuki, pojmowania jego formy i wartości kulturowych. Następnie przygotowują studenta do praktycznego zastosowania tej wiedzy w pracy zawodowej w rozmaitych dziedzinach: w gospodarce i zarządzaniu, w administracji i służbach samorządowych, konserwatorskich, w handlu dziełami sztuki, w dziennikarstwie, nawet w policji i służbach celnych”. – mówi prof. dr hab. Ewa Chojecka. „Stąd w programie studiów znajdują się przedmioty z zakresu konserwatorstwa, fotografii dokumentalnej, warsztaty odbywane w pracowniach konserwacji zabytków, w muzeach, objazdy terenowe. Istotnym elementem studiów jest praktyka zawodowa, którą można potraktować jako wprowadzenie do przyszłego zatrudnienia.” – dodaje.      Dodatkowym atutem ŚWSZ jest jej współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz długoletnia współpraca z Muzeum Śląskim, w których to instytucjach studenci będą mieli możliwość podjęcia praktyk rozwijających i poszerzających ich umiejętności nabyte podczas zajęć na uczelni. Oczywiście studia na kierunku „OCHRONA DÓBR KULTURY” w ŚWSZ to nie tylko przedmioty kierunkowe. Obok zwiedzania zakamarków historii sztuki regionalnej, polskiej i powszechnej będzie możliwość opanowania tajników ekonomii, finansów, marketingu i zarządzania instytucjami ochrony dóbr kultury. Niewątpliwie przyszłym absolwentom przyda się także znajomość prawa ochrony własności intelektualnej i prawa konserwatorskiego. Do tego student i studentka ŚWSZ będą mieli możliwość szlifowania znajomości języków obcych, włącznie z poznawaniem dóbr kultury innych krajów Unii Europejskiej na stypendiach zagranicznych. Wszystko to będzie mocnym interdyscyplinarnym orężem na unijnym rynku pracy. Po tak wszechstronnie wykształconych absolwentów wyciągnie rękę niejedna instytucja zajmująca się zarządzaniem i ochroną dóbr kultury.„Na Śląsku opisany kierunek ma znaczenie szczególne. Nasz region bowiem – wbrew potocznym opiniom, posiada bogatą substancję artystyczną, wysoko cenioną – podobnie jak się to dzieje w Anglii czy Westfalii. Jest to sztuka przede wszystkim XIX i XX wieku, architektura przemysłowa wysokiej klasy, wtapiana obecnie w nowe kompozycje architektury nowoczesnej, substancja architektury miejskiej, dzieła sztuki rzeźbiarskiej i malarskiej, wreszcie zespoły twórców działających na naszym obszarze.” – podkreśla prof. dr. hab. Ewa Chojecka.    Studia to czas, który może zaważyć na całym bardzo dorosłym życiu. Najlepiej jeśli są one nie tylko dobrym startem w karierę związaną z ciekawą pracą w przyszłości, ale także pomagają nam zaspokoić nasze marzenia i potrzeby niematerialne. Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach proponuję ponadto Informatykę inżynierską, Europeistykę, Pedagogikę, Zarządzanie transportem i Logistyka oraz Zarządzanie i Marketing.

 

 

pin

T G+ F

Zobacz także

Nowe oblicze powiatu
Nowe oblicze powiatu
Nowe otwarcie
Nowe otwarcie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18