(fot. powiat)

Nowa lokalizacja i dodatkowe godziny pracy punktu pobrań wymazów

Powiat15.10.2020, 09:37

W związku z pogorszeniem pogody i wzrostem liczby osób skierowanych do wymazów zmieniona została organizacja punktu wymazowego przy Szpitalu Powiatowym w Pszczynie.

Mobilny punkt pobrań wymazów został przeniesiony w okolice byłej pralni szpitalnej. Osoby kierowane na wymaz powinny podjeżdżać samochodami od ul. Antesa i wyjeżdżać ulicą Korfantego. Ze względu na wzrost liczby osób kierowanych do wymazów, punkt będzie dzi­ałać dodatkowo w godz­i­nach popołud­niowych dwa razy w tygod­niu. W środy i czwartki czynny będzie również w godz­i­nach od 15.00 do 17.00.

Testy wykony­wane są osobom posiadającym skierowanie, tylko po wcześniejszej rejes­tracji telefonicznej - bezpośredni numer tel. do punktu pobrań: 32 214 83 10 wew. 238.

Przypomnijmy, że mobilny punkt wymazowy został uruchomiony przy pszczyńskim szpitalu początkiem czerwca. Przyspieszyło to diagnozowanie pacjentów w kierunku SARS-CoV-2.

Har­mono­gram pracy punktu pobrań (godziny pracy punktu):

- poniedzi­ałek: 7.00 - 11.30
- wtorek: 7.00 - 11.30
- środa: 7.00 - 11.30 oraz 15.00 − 17.00
- czwartek: 7.00 - 11.30 oraz 15.00 − 17.00
- piątek: 7.00 - 11.30
- sob­ota: 7.00 - 11.30
- niedziela: 7.00 - 11.30

Ważne! NIE WJEŻDŻAMY NA TEREN SZPITALA!

Aktu­alna lista wszys­t­kich dzi­ała­ją­cych punk­tów pobrań oraz godziny, w których można się do nich zgłosić, jest dostępna:
a) na stronie pac​jent​.gov​.pl
b) pod numerem infolinii NFZ - 800 190 590 dostęp całodobowy i bezpłatny

Przed badaniem pac­jenci iden­ty­fikowani są na pod­stawie doku­mentu tożsamości z numerem PESEL. Per­sonel pobiera wymaz z nosog­a­rdzieli przez otwarte okno samo­chodu. Następ­nie próbka jest przekazy­wana do lab­o­ra­to­rium, gdzie wykony­wane jest badanie moleku­larne metodą RT-​PCR.

Pac­jent o wynikach infor­mowany jest tele­fon­icznie. Będzie go można zobaczyć także na swoim Inter­ne­towym Koncie Pacjenta.

(źródło: powiat)

KK

T G+ F

Zobacz także

Aktualna sytuacja w śląskich szpitalach
Aktualna sytuacja w śląskich szpitalach
Coraz więcej chorych w szpitalach
Coraz więcej chorych w szpitalach
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Konkurs "Pierwsze zdjęcie na Instagramie"
Konkurs "Pierwsze zdjęcie na Instagramie"

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18