Niebawem ruszy nabór przedszkolaków

22.10.2012, 09:48

Suszec

Końcem września radni przyjęli uchwałę, w której wyrazili - jednomyślnie - zgodę na realizację projektu, wyznaczając do tego zadania Przedszkole Publiczne w Suszcu oraz Gminny Zespół Oświaty i Sportu w Suszcu.W budynku, który już niedługo zapełni się dziecięcym gwarem, trwają jeszcze roboty. Ale według informacji wójta Mariana Pawlasa, w listopadzie rozpocznie się nabór. Czekają więc rodzice, których poproszono o śledzenie strony internetowej gminy i przedszkola (www.suszec.pl i www.przedszkolesuszec.edupage.org), gdzie pojawić się mają informacje o naborze. Zasady określa dokładnie regulamin, który wraz z „Kartą zgłoszenia dziecka do udziału w projekcie” zostanie ogłoszony i dostępny na ww. stronach interentowych. Jak informują urzędnicy, w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci, których rodzice korzystają z pomocy społecznej (OPS), a następnie matek lub ojców samotnie wychowujących dziecko, z rodzin zastępczych, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz obojga rodziców pracujących lub jednego pracującego. Pod uwagę brane będzie też kryterium dochodowe.

Nowe oddziały przedszkolne to też nowe miejsca pracy. Na listopad wyznaczono nabór nauczycieli i pracowników obsługi. Potem gmina ogłosi przetargi, na co z kolei czekają firmy, które chciałyby się zająć wyposażeniem oddziałów czy dostawą żywności. - Posiłki będą przygotowywane w przedszkolu w Suszcu i przewożone do wydawalni posiłków, którą wyposaży gmina - informuje wójt. Do wyżywienia będzie 50 dzieci, 3 i 4-latków.
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola to środki własne gminy. Unijna dotacja, pozyskana za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, w wysokości 750 tys. zł, pójdzie na na zakup pomocy dydaktycznych, na posiłki dla dzieci oraz wynagrodzenie personelu. Gmina z własnej kieszeni wyłoży 133 tys. zł., głownie na wyposażenie salek do zabaw. W planach jest też plac zabaw. Zajęcia mają ruszyć w styczniu 2013 r. Przed rozpoczęciem realizacji projektu odbędzie się zebranie informacyjne dla wszystkich rodziców. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie przedszkola, tel. 32 212 42 11 lub w GZOiS Suszec, tel. 32 212 42 77.

agw

T G+ F

Zobacz także

Niebawem ruszy przebudowa ul. Kościuszki i Baziowej
Niebawem ruszy przebudowa ul. Kościuszki i Baziowej
Niebawem w Pszczynie ruszy lodowisko
Niebawem w Pszczynie ruszy lodowisko
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18