Paweł Sadza i Marcin Leśniewski

Nie będzie ewakuacji pacjentów, ale nowi nie są przyjmowani

Powiat13.06.2018, 14:22, aktualizacja: 14.06.2018, 09:26

Szpital nie zaprzestaje leczenia, nie ma potrzeby ewakuacji pacjentów – mówi Paweł Sadza, starosta powiatu pszczyńskiego.

Wczoraj, 12 czerwca, dzierżawiąca Szpital w Pszczynie spółka Centrum Dializa poinformowała  o czasowym zawieszeniu pracy większości oddziałów szpitalnych. Jako przyczynę wskazała braki kadrowe.

Dzisiaj na konferencji prasowej do tej sytuacji odnieśli się starosta powiatu pszczyńskiego, Paweł Sadza oraz dr Marcin Leśniewski, lekarz pszczyńskiego szpitala, który współpracuje z powiatem w zakresie tworzenia nowego podmiotu leczniczego – Szpitala Powiatowego w Pszczynie.

- Mamy zapewnienie ze strony personelu, że nie odejdzie od łóżek pacjentów. Nieprawdziwe są zatem informacje podawane przez spółkę Centrum Dializa, że z powodu braku obsady kadrowej pacjenci muszą być ewakuowani. Do ewakuacji nie doszło i nie ma takiej potrzeby – uspokaja Paweł Sadza, starosta powiatu pszczyńskiego.  

Starosta przyznaje jednak, że na tę chwilę do szpitala nie są przyjmowani nowi pacjenci.  – Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe otrzymało do spółki Centrum Dializa informację o tym, że pacjenci mają być przewożeni do okolicznych szpitali – mówi Paweł Sadza.

Marcin Leśniewski zapewnia, że on i jego koleżanki i koledzy z pracy są gotowi do opieki nad pacjentami. - Jeszcze dzisiaj mam dyżur. Nie wyobrażam sobie nieprzyjęcia pacjenta, który przychodzi do mnie na oddział i wymaga natychmiastowej opieki. I nie ma znaczenia, czy ktoś mi na to pozwoli, czy nie. Jest pacjent, który potrzebuje pomocy i on tę pomoc uzyska ode mnie. Absolutnie nikt, żaden dyrektor szpitala, czy prezes spółki nie jest w stanie zdjąć z nas, medyków, odpowiedzialności za pacjenta  – podkreśla Marcin Leśniewski.

Na ten moment w szpitalu w Pszczynie przebywa  87 pacjentów. - Około 20 osób z tej grupy to pacjenci, którym ewentualna ewakuacja wydatnie zwiększyłaby ryzyko pogorszenia stanu zdrowia, czy wręcz śmierci. Są wśród nich również osoby starsze, niepełnosprawne czy osoby samotne. Być może ewakuacja nie jest dla nich groźbą śmierci, ale proszę sobie wyobrazić ich sytuację osobistą, kiedy są przewożeni w nieznane im miejsca – dodaje Marcin Leśniewski.

Paweł Sadza i Marcin Leśniewski potwierdzili, że spółka Centrum Dializa nie zapłaciła części personelu wynagrodzeń za miesiąc maj.

- Personel ten pracuje mimo braku wynagrodzenia. Po rozmowie z nami zdecydowali się pracować do końca czerwca, a od 1 lipca w naszym Szpitalu Powiatowym, jeśli taka będzie decyzja NFZ. Oczekują przejęcia szpitala przez powiat i chcą tu w dalszym ciągu leczyć – mówi Paweł Sadza.

- Można nas wysłać na urlop, można nam zamknąć drzwi, ale nie sądzę, żeby można nas było zastraszyć. Pracownicy, szczególnie kontraktowi, nie otrzymują należnych im pieniędzy. Oczywiście część pracowników jest wysyłana na urlopy, ale wydaje mi się, że nie da się nikogo na siłę na urlop wypchnąć. Pracownicy są tego świadomi i nie dadzą się wyrzucić ze stanowisk pracy. Nie będzie decydować o tym, czy pacjent wymaga opieki pracodawca, tylko medyk, który odpowiada przede wszystkim przed swoim sumieniem – dodaje Marcin Leśniewski.

Wobec działań spółki Centrum Dializa powiat pszczyński chciał przejąć leczenie pacjentów w trybie natychmiastowym, żeby zapewnić dalsze, nieprzerwane prowadzenie szpitala. W odpowiedzi na to NFZ stwierdził, że „brak jest prawnych możliwości przekazania kontraktu w trybie natychmiastowym mocą jednostronnego oświadczenia woli Dyrektora Śląskiego OW NFZ”.

30 czerwca mija termin wypowiedzenia spółce Centrum Dializa kontraktu przez NFZ oraz umowy dzierżawy przez powiat pszczyński. Z kolei 20 czerwca NFZ ma rozstrzygnąć konkurs na udzielanie świadczeń w zakresie leczenie szpitalne na terenie powiatu pszczyńskiego. Ofertę do konkursu złożył m.in. nowy, powiatowy  podmiot – Szpital Powiatowy w Pszczynie oraz... spółka Centrum Dializa, która ustami rzecznika prasowego deklarowała, że nie weźmie udziału w konkursie.

- Z olbrzymim zdziwieniem przyjąłem informację, że spółka złożyła ofertę, tym bardziej, że według stanu prawnego z dniem 1 lipca spółka Centrum Dializa straci prawo do obiektu szpitala i sprzętu, który jest własnością powiatu. Nie mamy planu B. Jest tylko plan A - przejmujemy szpital i prowadzimy go dalej – zaznacza Paweł Sadza.

Treść pisma starosty do władz spółki Centrum Dializa

W związku z przekazanymi do Starostwa Powiatowego w Pszczynie informacjami, wskazującymi na  zagrożenie ciągłości funkcjonowania prowadzonego przez Waszą Spółkę Szpitala w Pszczynie, wnosimy o  udzielenie wyjaśnień i podjęcie działań w niżej przedstawionych sprawach:

W trakcie dotychczasowych spotkań „Centrum Dializa” Sp. z o.o. przedstawiała stanowisko, że  będzie realizować kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na prowadzenie Szpitala w Pszczynie do końca okresu wypowiedzenia, to jest do dnia 30 czerwca 2018 r. Tymczasem z pism skierowanych do  Wojewody Śląskiego, Narodowego Funduszu Zdrowia, informacji przekazywanych przez rzecznika prasowego Spółki do mediów, a także komunikatu umieszczonego na terenie Szpitala, wynika, że  „Centrum Dializa” Sp. z  o.o. nie przyjmuje pacjentów od dnia 12 czerwca br. oraz zamierza faktycznie zaprzestać prowadzenia działalności leczniczej w  połowie czerwca br. (do dnia 15 czerwca). Rzekomą przyczyną takiej sytuacji miałby być brak personelu. Tymczasem z informacji przekazanych przez pracowników Szpitala wynika, że będą oni świadczyć pracę, pomimo braku wypłaty należnego im wynagrodzenia ma miesiąc maj br. Zaistniała sytuacja prowadzi do wniosku, że  „Centrum Dializa” Sp.  z o.o. poprzez swoje pozaprawne działania i brak wypłaty należnych wynagrodzeń prowokuje swoich pracowników do zaprzestania pracy, tymczasem personel medyczny, w trosce o życie i zdrowie pacjentów, zamierza nadal wykonywać swoje obowiązki. Przypominamy, że Wasza Spółka, niezależnie od obowiązków umownych dotyczących prowadzenia Szpitala w Pszczynie, jako podmiot leczniczy ponosi odpowiedzialność za leczenie pacjentów, zaś wszelkie zaniedbania w tym zakresie rodzić mogą daleko idącą odpowiedzialność, w  szczególności cywilną i karną. Rolą Waszej Spółki jest podjęcie działań organizacyjnych i prawnych, niezbędnych dla zapewnienia właściwego funkcjonowania Szpitala w  Pszczynie, a nie działania lub zaniechania zmierzające w diametralnie odmiennym celu.  

W konkluzji wzywamy do realizacji umowy dzierżawy, wcześniejszych deklaracji i zapewnienia dalszego funkcjonowania Szpitala w Pszczynie do końca okresu wypowiedzenia kontraktu z NFZ, to jest do dnia 30 czerwca 2018 r.

Jednocześnie wzywamy do niezwłocznego usunięcia komunikatu umieszczonego przez Dyrekcję Szpitala, wskazującego, że przyczyną braku kadry medycznej jest zachowanie Starostwa Powiatowego w  Pszczynie. Wyjaśniamy w tym miejscu, że władze Powiatu w żaden sposób nie namawiają pracowników Spółki do zaprzestania świadczenia pracy, ani też nie ograniczają Spółki w zakresie korzystania z  nieruchomości Szpitala, w zakresie niezbędnym dla działania Szpitala do dnia 30 czerwca br. Co więcej,  władze Powiatu wspierają pracowników w ich zamiarze dalszego świadczenia pracy, pomimo że pracodawca nie wykonuje swojego podstawowego obowiązku, jakim jest wypłata należnego wynagrodzenia.

Starosta pszczyński
Paweł Sadza

 

Reklama

Reklama

jack

T G+ F

Zobacz także

Powiat daje 900 tys. zł na audyt w szpitalu
Powiat daje 900 tys. zł na audyt w szpitalu
Od sierpnia prawie 6 tys. pacjentów w szpitalu
Od sierpnia prawie 6 tys. pacjentów w szpitalu
Biegaj z Aktywną Pszczyną
Biegaj z Aktywną Pszczyną
Zaginął 43-letni mieszkaniec Pszczyny
Zaginął 43-letni mieszkaniec Pszczyny
gorący temat
Nowy numer "Gazety Pszczyńskiej": zapraszamy do lektury!
Nowy numer "Gazety Pszczyńskiej": zapraszamy do lektury!
Nie Dokarmiaj Smoga ma konkretne pomysły na walkę ze smogiem
Nie Dokarmiaj Smoga ma konkretne pomysły na walkę ze smogiem
Przedszkole zamiast szkoły: trwają prace w Studzionce
Przedszkole zamiast szkoły: trwają prace w Studzionce
Prośba odrzucona. Bramka zamknięta
Prośba odrzucona. Bramka zamknięta
Ponad stu maturzystów zatańczyło uroczystego poloneza
Ponad stu maturzystów zatańczyło uroczystego poloneza
Podziękowali ukochanym babciom i dziadkom
Podziękowali ukochanym babciom i dziadkom

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 20