(fot. UG Pawłowice)

Nazwy dla dróg, nowe przystanki i wsparcie dla powiatu

Pawłowice11.02.2020, 20:21

Radni wyrazili zgodę na udzielenie wsparcia dla powiatu pszczyńskiego na letnie utrzymanie dróg powiatowych biegnących przez gminę. W sumie zadanie, polegające na koszeniu poboczy, będzie kosztować 100 tys. zł, z czego 50 tys. zł będzie pochodziło z budżetu gminy Pawłowice. Gmina przejmie również to zadanie do realizacji.

W związku z planowanym wydłużeniem trasy linii L-4 funkcjonującej w ramach komunikacji lokalnej, w  Krzyżowicach powstaną trzy nowe przystanki: przy ul. Partyzantów (okolice skrzyżowania z ul. Bema), przy ul. Partyzantów (okolica posesji nr 27) i przy ul. Ks. Kuboszka (skrzyżowanie z ul. Śląską). Uruchomienie nowych przystanków i nowego kursu linii L-4 planowane jest na marzec. Wtedy też do rozkładów jazdy zostaną wprowadzone zmiany dotyczące kursowania innych linii. Radni wyrazili zgodę na zaproponowaną lokalizację przystanków.  

Radni przyjęli również regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pawłowice. To dokument regulujący m.in. wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów, kompostowania, rodzaju, pojemności i rozmieszczenia worków lub pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, zasad uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, a także obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarskie.

Z gospodarką odpadami związana była również uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę. Załącznikami do uchwalonego dokumentu jest m.in. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK i częstotliwość odbierania odpadów w zależności od rodzaju zabudowy i rodzaju odpadów.

Ważnym punktem sesji było uchwalenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji PONE dla gminy Pawłowice na rok 2020. Dokument ten pozwoli gminie ubiegać się w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o środki na dotację na mieszkańców wymieniających stare węglowe źródła ciepła.  

Podczas sesji radni nadali również nazwy dwóm drogom, które dotychczas ich nie posiadały. Droga w Golasowicach, biegnąca od ul. Zawadzkiego, będzie nazywać się ul. Kwiatowa. Tak samo nazywa się odcinek biegnący przez Jarząbkowice, który docelowo zostanie połączony z odcinkiem w Golasowicach, w związku z czym powstanie jeden spójny ciąg komunikacyjny. Natomiast droga  biegnąca przy kościele św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach, mająca swoje wyloty na ul. Pszczyńską i ul. Zjednoczenia, będzie nazywała się ul. Biskupa Pawłowskiego. To urodzony w Pawłowicach jeden z potomków rodu Pawłowskich, który został biskupem w Ołomuńcu, zapisując się trwale nie tylko w historii Pawłowic, ale również Polski, Czech i Austrii.        

XIV sesja Rady Gminy Pawłowice odbyła się 4 lutego. Obrady prowadził Andrzej Szaweł, przewodniczący rady, a sprawozdania z najważniejszych wydarzeń w gminie na przełomie roku oraz działalności urzędu i jednostek organizacyjnych przedstawił wójt Franciszek Dziendziel i zastępca wójta Joanna Śmieja. 

(źródło: UG Pawłowice)

KK

T G+ F

Zobacz także

Inwestycje w oświatę, kulturę i infrastrukturę w gminie Pawłowice
Inwestycje w oświatę, kulturę i infrastrukturę w gminie Pawłowice
FJSW wspiera lokalne przedsięwzięcia
FJSW wspiera lokalne przedsięwzięcia
Wielki sukces GKS-u Pniówek
Wielki sukces GKS-u Pniówek
Samorządowcy pytają o czerwoną strefę
Samorządowcy pytają o czerwoną strefę
Nowa nawierzchnia na "Orliku" przy POSiRze
Nowa nawierzchnia na "Orliku" przy POSiRze
Chatka żubra przy Pokazowej Zagrodzie
Chatka żubra przy Pokazowej Zagrodzie
Komunikat Burmistrza Pszczyny
Komunikat Burmistrza Pszczyny

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18