powiat

Nasze strony okiem ludzi „stąd” - nowy kwartalnik "Strōny Ziemi Pszczyńskiej"

Pszczyna28.11.2019, 16:55

„Strōny Ziemi Pszczyńskiej” to nowy kwartalnik o dziejach naszego regionu. Pierwszy numer ukazał się w listopadzie. We wtorek w skansenie odbyło się spotkanie promocyjne z udziałem zespołu redakcyjnego, na którego czele stoi Alojzy Lysko oraz przedstawicieli władz powiatów historycznej ziemi pszczyńskiej.

Historyczna ziemia pszczyńska, której mapa znajduje się na okładce listopadowego numeru kwartalnika, sięgała kiedyś południowych dzielnic Katowic i obejmowała Mysłowice, obecne powiaty bieruńsko-lędziński, pszczyński i mikołowski. To właśnie o historii tych terenów i ich mieszkańcach będziemy mogli przeczytać na łamach kwartalnika. Na tym też obszarze pismo będzie kolportowane. Autorami artykułów są naukowcy i badacze związani z regionem – profesorowie i doktorzy nauk humanistycznych, etnografowie, antropologowie kultury, historycy, literaturoznawcy, regionaliści, a także lokalni działacze społeczni i pracownicy samorządowi. Wśród nich są m.in. Marian Małecki, Alojzy Lysko, Joanna Glenc, Wiesława Korzeniowska, czy Danuta Kocurek. Przy pierwszym numerze autorzy pracowali non profit. Publikację wspierają samorządy powiatów mikołowskiego, pszczyńskiego i bieruńsko-lędzińskiego. Jej cena to 10zł, a nakład wynosi 500 egzemplarzy. 

 A. Lysko na spotkaniu promującym kwartalnik ”Strony ziemi pszczyńskiej

Trzonem redakcji jest Zbigniew Zając oraz Alojzy Lysko.  Zając i Lysko przez 20 lat wydawali wspólnie gazetę lokalną. - Widzieliśmy, jakie były oczekiwania, by zaspakajać to, co jest w ludziach. Przenieśliśmy nasze doświadczenia na szerszy grunt - mówił Alojzy Lysko na spotkaniu promocyjnym.

- Każdy człowiek ma coś ciekawego do powiedzenia na temat swojej ziemi. To legło u podstaw pomysłu na stworzenie kwartalnika. Nam nie wolno zapominać. Musimy bez przerwy myśleć o swojej ziemi, bo istnieje dziś wiele sił, które przykrywają i zamazują nasze dziedzictwo, a ono jest tak wielkie, że człowiek, kiedy o nim czyta, jest dumny – mówił A. Lysko i dodał - Ludzie słyszą w sobie wołanie, że ta ziemia potrzebuje odpowiedzialności za nią. W nas jest to wołanie. Poznać znaczy pokochać. To pismo służy temu, żebyśmy wreszcie pokochali tę ziemię. Niech te strony są takim listem miłosnym do ziemi pszczyńskiej.

O czym piszą autorzy?

- Marian Grzegorz Gerlich napisał felieton o literackiej serii Alojzego Lyski „Duchy wojny”

- Maria Lipok-Bierwiaczonek pisze o bogactwie kulturowym ziemi pszczyńskiej, jakim są kapliczki.

- Alojzy Lysko pisze o historycznym, gospodarczym i kulturalnym znaczeniu ziemi pszczyńskiej na przestrzeni wieków, nagrodzie Klemens – lędzińskim Klimoncie wręczanej w powiecie bieruńsko-lędzińskim, a w artykule pisanym po śląsku zachęca do nauki rodzimego języka. Przeprowadził również wywiad z Józefem Żurem z mikołowskich Paniów o działaniach miłośników lokalnej historii i tradycji.

- Danuta Kocurek przybliża rolniczy charakter naszych stron

- Katarzyna Kuroczka pisze o literaturze śląskiej i tym, jak odpowiadała ona na ideologiczne zapotrzebowanie przed i po II wojnie światowej.

- Wiesława Korzeniowska pisze o zasadach dobrego wychowania na wsi śląskiej

- Joanna Glenc omawia zbiór pieśni ludowych ziemi pszczyńskiej Mariana Cieśli, który ukazał się w listopadzie 2018 roku.

- Marian Małecki odkurza mało znany wątek wojenny dotyczący działań Ślązaków w wywiadzie AK

- Zdzisław Grygier przedstawia sylwetkę Kaszuba, Leona Hinza, który został wcielony do armii niemieckiej i zginął w Ćwiklicach 30 stycznia 1945 roku.

- Barbara Solarska przedstawia sylwetkę Rudolfa Wolnego, komendanta pszczyńskiego hufca harcerskiego, konspiratora w czasie II wojny światowej.

- Marcin Rudy pisze o tradycjach produkcji materiałów wybuchowych w Łaziskach i kandydacie do Nagrody Nobla w dziedzinie chemii, Tadeuszu Urbańskim, który podjął w 1924 roku pracę kierownika w Górnośląskich Fabrykach Materiałów  Wybuchowych w Łaziskach Górnych i prowadził badania na terenie zakładu.

- Bernard Kopiec przypomina sylwetkę Ludwiga Schneidera, który 100 lat temu projektował śląskie kościoły, m.in. w Bojszowach, Goczałkowicach, Brzeźcach. 

- Bogusław Żogała przytacza historię Hołdunowa, który był określany mianem wyspy na ziemi pszczyńskiej

- Jan Szafron i Marian Sworzeń publikują prozę i poezję;

Znalazło się również miejsce na kącik dla dzieci z konkursem. Są również historyczne i współczesne fotografie okolic, architektury, zespołów ludowych. Pojawił się pomysł, by w kolejnych numerach powstała rubryka przedstawiająca najnowsze publikacje książkowe autorów z ziemi pszczyńskiej.

 

ar

T G+ F

Zobacz także

Nowe czasopismo „Strōny Ziemi Pszczyńskiej” - spotkanie promocyjne z udziałem Alojzego Lyski
Nowe czasopismo „Strōny Ziemi Pszczyńskiej” - spotkanie promocyjne z udziałem Alojzego Lyski
Alojzy Lysko pisze o dawnych obrzędach i zwyczajach na ziemi pszczyńskiej
Alojzy Lysko pisze o dawnych obrzędach i zwyczajach na ziemi pszczyńskiej
Jaśniej i bezpieczniej w Golasowicach
Jaśniej i bezpieczniej w Golasowicach
Stypendia sportowe dla zawodników z gminy Pawłowice
Stypendia sportowe dla zawodników z gminy Pawłowice
Rusza przebudowa obiektu mostowego w Suszcu
Rusza przebudowa obiektu mostowego w Suszcu
Stypendia dla najlepszych uczniów szkół powiatowych
Stypendia dla najlepszych uczniów szkół powiatowych
Ruszyła rekrutacja do Pszczyńskiego Dziennego Domu Pomocy Medycznej
Ruszyła rekrutacja do Pszczyńskiego Dziennego Domu Pomocy Medycznej
Wypadek w Krzyżowicach. 10-letni rowerzysta trafił do szpitala
Wypadek w Krzyżowicach. 10-letni rowerzysta trafił do szpitala
17 września: sytuacja epidemiologiczna w powiecie pszczyńskim
17 września: sytuacja epidemiologiczna w powiecie pszczyńskim
"Żubrowisko" - Reaktywacja. Gramy dla Maciusia Cieślika
"Żubrowisko" - Reaktywacja. Gramy dla Maciusia Cieślika
Nowa murawa na stadionie miejskim
Nowa murawa na stadionie miejskim

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18