(fot. powiat)

Nagrody starosty w dziedzinie kultury. Zgłoś kandydata do 30 czerwca!

Powiat17.06.2020, 16:32

W tym roku po raz pierwszy zostaną przyznane Nagrody Starosty Pszczyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Nagrodą Starosty Pszczyńskiego zostaną wyróżnione osoby lub podmioty, które wykazały się znaczącymi dokonaniami w zakresie upowszechniania kultury, twórczości artystycznej, edukacji kulturalnej oraz innej działalności służącej upowszechnianiu kultury i sztuki oraz zaangażowane w rozwój i umacnianie środowiska artystycznego na terenie powiatu pszczyńskiego. Nagrody w dziedzinie kultury mogą otrzymać także osoby lub podmioty, które zdobyły nagrody lub wyróżnienia w konkursach lub imprezach rangi co najmniej wojewódzkiej.

Do wyróżnienia można zgłaszać osoby fizyczne będące mieszkańcami powiatu pszczyńskiego, osoby prawne oraz inne podmioty.

- Nagrody będą przyznawane za szczególny wkład w kształtowanie życia kulturalnego i artystycznego w naszym powiecie. Będziemy je wręczać corocznie, po wcześniejszej ocenie całokształtu działalności lub osiągnięć kandydatów w minionym roku kalendarzowym - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyński podkreślając, że w powiecie pszczyńskim nie brakuje osób i organizacji, które angażują się w życie kulturalne.

Zachęcamy instytucje, organizacje pozarządowe oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, działające na rzecz kultury, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły i placówki oświatowe, a także Komisję Spraw Społecznych Rady Powiatu Pszczyńskiego do zgłaszania kandydatów do nagrody.

Wystarczy wypełnić wniosek o przyznanie nagrody, dołączyć oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i zapoznaniu się z klauzulą informacyjną oraz dodatkowe dokumenty potwierdzające osiągnięcia.

Przygotowany wniosek należy dostarczyć lub przesłać pocztą do Starostwa Powiatowego w Pszczynie (ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna) do 30 czerwca 2020 roku. Decyduje data wpływu do urzędu. Szczegóły w dołączonym regulaminie.

Laureatów poznamy najpóźniej końcem września.

(źródło: powiat)

KK

T G+ F

Zobacz także

Nagrody dla sportowców. Zgłoszenia do 15 czerwca
Nagrody dla sportowców. Zgłoszenia do 15 czerwca
Nagrody burmistrza w dziedzinie kultury: poznaliśmy laureatów
Nagrody burmistrza w dziedzinie kultury: poznaliśmy laureatów
Jak zagłosować poza miejscem zamieszkania?
Jak zagłosować poza miejscem zamieszkania?
ZO ŚZGiP proponuje zmiany w finansowaniu i organizacji oświaty
ZO ŚZGiP proponuje zmiany w finansowaniu i organizacji oświaty
Mniej zdarzeń na drogach, ale więcej kradzieży
Mniej zdarzeń na drogach, ale więcej kradzieży

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18