Nagrody burmistrza wręczone

30.12.2007, 13:49

Pszczyna

Tegoroczne nagrody burmistrza w dziedzinie kultury trafiły do pięciu osób.


W sali sesyjnej pszczyńskiego Ratusza burmistrz Pszczyny wręczył doroczne nagrody, przyznawane ludziom szczególnie zasłużonym w dziedzinie twórczości artystycznej, za upowszechnianie kultury i całokształt działalności. Przez ostatnie tygodnie do Ratusza spłynęło 10 wniosków o przyznanie tej nagrody, specjalna komisja konkursowa wybrała pięciu laureatów.
Rok 2007 był szczególnie udany dla najmłodszego z wyróżnionych, 23-letniego Filipa Rudnickiego, reżysera kina niezależnego, który jeszcze będąc w liceum z grupą przyjaciół założył grupę filmową Butcher’s Films, która dzisiaj uchodzi za jedną z bardziej znanych niezależnych grup w kraju. Pod wrażeniem jego dokonań byli także pozostali laureaci. Dr Bronisława Dymara otrzymała nagrodę burmistrza za całokształt pracy naukowej, literackiej i publicystycznej, Jerzy Becela – za całokształt działalności artystycznej, Maria Słomak Sojka – za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury, Ludwik Wojciech za działalność w dziedzinie archeologii oraz odkrycie w Ćwiklicach średniowiecznego kopca – grodu rycerskiego z XIV wieku.

Kim są laureaci?

Bronisława Dymara - ukończyła filologię polską w WSP w Krakowie. W 1961 r. zamieszkała w Pszczynie i pracowała kolejno w SP 1 jako nauczyciel i metodyk, w Liceum Pedagogicznym oraz jako dyrektor SP nr 5. W latach 1972-1974 pracowała jako wizytator, a następnie przez dwa lata była dyrektorem LO w Pszczynie. Pracowała także w szkole przy Sanatorium Dziecięcym w Goczałkowicach. W 1980 r. uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W 1977 r. przeszła na emeryturę, ale nadal prowadziła seminaria magisterskie dla studentów. W latach 1997-2002 była rzeczoznawcą MEN w zakresie podręczników do j. polskiego i ich recenzentką. Bronisława Dymara jest autorką ok. 300 publikacji umieszczanych w czasopismach fachowych i książkach zbiorowych, jest główną redaktorką serii wydawniczej pod nazwą „Nauczyciele-Nauczycielom” oraz współautorką międzynarodowej serii wydawniczej „Dialog bez granic”, współautorką książek „Szkice o wychowaniu”, „Wiersze naszych dzieci”, „Problemy edukacji wczesnoszkolnej”. Równolegle z twórczością naukową rozwija twórczość literacko-publicystyczną.

Jerzy Becela – urodził się w Rudzie Śląskiej, w Pszczynie mieszka od 30 lat. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych we Wrocławiu na wydziale ceramiki i szkła. Pracuje jako samodzielny projektant w dziedzinie szkła artystycznego, zajmuje się również grafiką i malarstwem. Prezentował swe prace na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jest laureatem wielu nagród: 1978 – Polskie Szkło Użytkowe – nagroda za najlepszy debiut, 1986 i 1989 – druga i trzecia nagroda w konkursie Polskie Szkło Użytkowe, 1992 – I nagroda w konkursie Związku Polskich Artystów Plastyków „Dzieło Roku”, 1993 – II nagroda w konkursie Związku Polskich Artystów Plastyków „Dzieło Roku”, 2005 – ZDAP – Katowice, Praca Roku – nagroda w dziale rzeźby. W 2000 r. otrzymał stypendium Ministra Kultury. Prace Jerzego Beceli znajdują się w zbiorach Muzeum Śląskiego w Katowicach, Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej, Muzeum w Sosnowcu, Muzeum Zamkowym w Książu oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą. Statuetki jego autorstwa przedstawiające wizerunek pszczyńskiej Starówki wręczane są osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla naszego miasta, a także znaczącym i wyjątkowym gościom z kraju i zagranicy. Jerzy Becela jest autorem statuetki, tzw. „cegły Janoscha” – corocznej nagrody przyznawanej przez katowicką redakcję „Gazety Wyborczej” osobom, które przyczyniły się do zachowania kulturowej tożsamości Górnego Śląska i rozsławiania regionu, a także twórcą „Krzesła do Nauki”.

Filip Rudnicki – absolwent im. LO im. Chrobrego, student ostatniego roku filmoznawstwa UJ w Krakowie, współzałożyciel niezależnej grupy filmowej Butcher’s Films. W minionym roku otrzymał m.in. wyróżnienie jury głównego na I Ogólnopolskim Festiwalu Filmów Amatorskich OFFELIADA w Gnieźnie za film „Mim”, Grand Prix na VIII Ogólnopolskim Festiwalu Filmów Amatorskich Bieruń 2007 im. Leona Wojtali („Mim” i „Zazdrość”), II nagroda główna na 53. Ogólnopolskim Konkursie Filmów Amatorskich OKFA 2007 w Koninie („Zazdrość”), nominację do nagrody roku za scenariusz przyznawanej przez Federację Niezależnych Twórców Filmowych na 53. Ogólnopolskim Konkursie Filmów Amatorskich OKFA („Zazdrość”), nagroda publiczności na I Festiwalu Filmów Niezależnych CK OFF w Przemyślu „Zazdrość”), Srebrna Framuga w kategorii pełnometrażowy film niezależny na Festiwalu Filmowych Drzwi w Gliwicach („Zazdrość”), nominacja do OFFskara 2008 w kategorii najlepszy scenariusz („Zazdrość”), I nagroda Telewizji Polskiej S.A. w konkursie „Doliny Kreatywnej” z dziedziny film („Zazdrość”), Brązowa Flushka na I Klubowym Konkursie Filmowym „FILMOFFON” w Lwówku Śląskim („Zazdrość”), I nagroda w kategorii fabuła na II Festiwalu Filmów Amatorskich „LEMONIADA” w Łodzi („Zazdrość”), nagroda specjalna w kategorii film niezależny na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym „ZOOM – Zbliżenia” 2007 w Jeleniej Górze („Zazdrość”), wydanie na DVD w Stanach Zjednoczonych etiudy „Bajka o smutnej królewnie”, udział filmu „Zazdrość” w Konkursie Kina Niezależnego na 32. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, emisja w telewizji filmów „Zazdrość” (TVP Kultura” oraz „Mim” (Kino Polska, TVP Kultura.

Maria Słomak-Sojka – nauczyciel-bibliotekarz, a obecnie bibliotekarz w MPBP w Pszczynie, autorka tomików poetyckich „Ścieżka” (1997), „Dotknięcie” (1997), „Drugi Człowiek” (2002), „ja – Marta” (2004), W Twoich dłoniach” (2005), „Gwiazdozbiory marzeń” (2007). Jej wiersze były również zamieszczane w „Almanachu Literackim” wydanym przez Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach, w „Wyborze wierszy” Konkursu Poezji Religijnej im. Ks. Józefa Tischnera (2002, 2003) oraz w zbiorze poezji „Pozory szkła” (2000), „Żeglujące światło” (2003) wydanym przez Pszczyńskie Centrum Kultury. Jest członkiem zwyczajnym Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego w Katowicach. Przez szereg lat prowadziła Teatralne Koło przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Pszczynie – w ramach jego działalności przygotowywała imprezy kulturalne we współpracy z innymi placówkami oświatowymi. Była reżyserem sztuki „Byle się nie zakochać” przygotowanej przez Nauczycielskie Koło Teatralne, wystawionej w 2007 r. W latach 1998-2004 jako instruktor w PCK przygotowała spektakle: „Balladyna”, „Miłość nie jedno ma imię”, happening na Rynku – przyłączenie Pszczyny do Macierzy , „Przeszłość to dziś, tylko cokolwiek dalej”, „Świętoszek”, „Antygona”.


Ludwik Wojciech – za działalność w dziedzinie archeologii i historii oraz odkrycie w Ćwiklicach średniowiecznego kopca-grodu rycerskiego z XIV w. . Mieszkaniec Ćwiklic, pasjonat historii, autor tekstów do czasopisma „Morcinek”, „Orędownik Kulturalny”, magazyny lotniczego „Skrzydlata Polska”. Z jego inicjatywy odkryto pozostałości drewnianego rycerskiego grodu, datowanego na koniec XIV w. Badania były prowadzone prze dra Jacka Pietrzaka z Wydziału Archeologii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach oraz dra Mariana Pawlińskiego z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Okazało się, ze na głębokości 0,5 m natrafiono na gotycką cegłę pochodzącą z XIV w. Kopiąc coraz głębiej odnajdowano dużo ceramiki i fragmenty kafli. Na obecnym etapie naukowcy stwierdzili, że odkopane fundamenty i przedmioty świadczą, ze w miejscu kopca znajdował się gródek rycerski z XIV w. Podczas prac wykopaliskowych natrafiono na dębowe pale. Po badaniach dendrologicznych w Krakowie ustalono, że zostały ścięte w 1353 r. Odkrycie to spowodowało, ze Pszczyna i okolice przestaną być białą plamą na mapie archeologicznej, a Ćwiklice na stałe zagoszczą na mapach historycznych.

Na zdjęciach kolejno: Jerzy Becela, Bronisława Dymara, Maria Słomak-Sojka, Ludwik Wojciech

ram

T G+ F

1

1
1
1
1

Zobacz także

Złóż wniosek o stypendium i nagrodę burmistrza dla najlepszych sportowców
Złóż wniosek o stypendium i nagrodę burmistrza dla najlepszych sportowców
Sportowe nagrody burmistrza
Sportowe nagrody burmistrza
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18