Powrót do zdrowia - powrót do pracy

Region23.07.2020, 16:32

Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych (PFRON) rozpoczął nabór osób do projektu związanego z rehabilitacją kompleksową.

Głównym celem rehabilitacji kompleksowej jest aktywacja zawodowa i powrót do pracy. Rehabilitacja będzie realizowana w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej (ORK), obejmującej następujące moduły:

Moduł I  - zawodowy: mający na celu ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskanie nowego zawodu i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia;

Moduł II psychospołeczny: mający na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu do powrotu do pracy i przygotowanie go do uczestnictwa w życiu społecznym;

Moduł III medyczny: mający na celu przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtwarzanie w jak największym, możliwym  do osiągnięcia, stopniu.

Oferta skierowana dla osób, które z powodu choroby lub w wypadku straciły możliwość wykonania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, lecz chcieliby zmienić tę sytuację -  zdobyć zawód i podjąć satysfakcjonującą pracę odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych. W powrocie do aktywności zawodowej pomagają Ośrodek Rehabilitacji kompleksowej, oferując niezbędną rehabilitację i szeroką ofertę kursów zawodowych dostosowanych do potrzeb osób z ograniczeniami zdrowotnymi . Pobyt, rehabilitacja i szkolenia w takim Ośrodku są bezpłatne.

Osoby zainteresowane projektem proszone są o kontakt z Oddziałem Śląskim PEFRON Katowice, p. Teres Saczuk  tel. Nr (32) 49 32 120

 

KK

T G+ F

Zobacz także

Rowery dla niepełnosprawnych do wypożyczenia w starostwie
Rowery dla niepełnosprawnych do wypożyczenia w starostwie
Powiat pszczyński liderem projektu
Powiat pszczyński liderem projektu "Śląskie bez barier"
Limity pasażerów w transporcie publicznym
Limity pasażerów w transporcie publicznym
Akcja ” Podziel się krwią w wakacje”
Akcja ” Podziel się krwią w wakacje”
Kolejni ozdrowieńcy w powiecie
Kolejni ozdrowieńcy w powiecie
Wstrzymano przyjęcia do hospitalizacji w pszczyńskim szpitalu
Wstrzymano przyjęcia do hospitalizacji w pszczyńskim szpitalu

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18