Nabór do programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

10.09.2012, 08:46

Pszczyna

Burmistrz Pszczyny zaprasza chętnych mieszkańców gminy do udziału w realizacji programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pszczyny.


Projekt przewiduje dofinansowanie do 90% kosztów budowy oczyszczalni, pozostałe 10% stanowią wkład środków własnych.

Gmina Pszczyna jest na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu. Według wstępnych szacunków, koszt budowy jednej przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków będzie wynosił ok. 12 – 17 tys. zł. Plan budowy będzie realizowany w latach 2013-2015.

Warunkiem przyznania dofinansowania przez NFOŚiGW jest posiadanie badań hydrogeologicznych terenu, na którym zostanie zbudowana przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków. Organizacją przeprowadzenia badań zajmie się Urząd Miejski w Pszczynie.

W związku z powyższym, osoby zainteresowane przystąpieniem do projektu winny złożyć pisemne oświadczenie o przystąpieniu do programu (załącznik). Wkład własny mieszkańców wynosił będzie 10% kosztów całkowitych.

Ostateczny termin złożenia pisemnej deklaracji o przystąpieniu do programu – 31.10.2012r. Zgłoszenia można dokonywać osobiście w Urzędzie Miejskim w Pszczynie lub u sołtysa.

Informuje się, że Gmina będzie mogła złożyć wniosek o dofinansowanie z NFOŚiGW, jeżeli do programu przystąpi i zawrze z Gminą umowę minimum 50 chętnych do wybudowania przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków.

UWAGA!
O dofinansowanie nie będą mogli ubiegać się właściciele posesji położonych na obszarach skanalizowanych i dla których planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej do roku 2020 oraz posesji położonych w sołectwie Piasek objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

ZAŁĄCZNIK
Deklaracja

Więcej informacji, kliknij TUTAJ

ram

T G+ F

Zobacz także

Chcą przydomowych oczyszczalni
Chcą przydomowych oczyszczalni
Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków
Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18