Mobilny Europejczyk

30.05.2008, 14:44

Wola

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli będą mieli możliwość zdobywać szlify zawodowe na europejskim rynku pracy. Wyjadą na staż do Lipska.


Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli przystąpił w lutym bieżącego roku po raz kolejny do konkursu projektów w ramach unijnego programu Leonardo da Vinci. Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci już kolejny raz doceniła złożony przez szkołę projekt opracowany, przyznając mu ocenę bardzo dobrą i dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości ponad 50 000 euro.

Projekt „Mobilny Europejczyk – doskonalę wiedzę i umiejętności zawodowe na europejskim rynku pracy” zakłada czterotygodniowe praktyki w renomowanym ośrodku szkolenia zawodowego Zentrum für Berufliche Bildung w Lipsku i firmach niemieckich w rejonie Lipska. W projekcie uczestniczyć będą uczniowie Technikum w zawodzie Technik Elektronik o specjalności automatyka przemysłowa i Technik Handlowiec.

W realizacji projektu szkole partneruje Zentrum für Berufliche Bildung w Lipsku i ośrodek Vitalis – Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH z Lipska.

Formą uznania zdobytych kompetencji zawodowych będą certyfikaty wydane przez firmy, w których uczniowie odbędą staż, potwierdzające nabyte umiejętności, odbycie stażu zagranicznego i specjalistycznej praktyki. Dodatkowo uczniowie otrzymają Europass - certyfikaty uznawane w całej Unii Europejskiej.

Zdobyte w trakcie stażu w Niemczech wiedza i doświadczenie zwiększą konkurencyjność uczestników stażu na krajowym i europejskim rynku pracy.

Dzięki unijnym dotacjom uczniowie mają zapewniony przejazd, noclegi, wyżywienie i ubezpieczenie. Zostaną również odpowiednio przygotowani do wyjazdu na staż do Niemiec, wezmą m.in. udział w dodatkowych zajęciach z języka niemieckiego, w trakcie których zostaną zapoznani ze specjalistycznym słownictwem związanym z branżą elektroniczną, informatyczną, handlową, dodatkowych zajęciach, w ramach których będą poznawali elementy historii i kultury kraju partnerskiego.

agw

T G+ F

Zobacz także

Mobilny PSZOK w gminie Miedźna w grudniu - harmonogram
Mobilny PSZOK w gminie Miedźna w grudniu - harmonogram
27 sierpnia w Pawłowicach pojawi się mobilny punkt obsługi pasażera MZK.
27 sierpnia w Pawłowicach pojawi się mobilny punkt obsługi pasażera MZK.
Dni EKO Sąsiada
Dni EKO Sąsiada
Dopłaty do zakupu samochodu elektrycznego. Nawet 18 tys. złotych
Dopłaty do zakupu samochodu elektrycznego. Nawet 18 tys. złotych
Sześć pomp infuzyjnych trafiło na Oddział Neonatologiczny pszczyńskiego szpitala
Sześć pomp infuzyjnych trafiło na Oddział Neonatologiczny pszczyńskiego szpitala

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18