Mniej oblegany Urząd

12.09.2006, 13:18

W naszym powiecie nieznacznie spada bezrobocie. Niestety, ciągle jest wysokie, a w grupie osób bez pracy przeważają kobiety.

W grudniu 2005 stopa bezrobocia w powiecie pszczyńskim wynosiła 11,6%, co daje nam trzecie miejsce w skali województwa. Na 5063 osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy aż 61% stanowią kobiety. Dzisiejszy rynek pracy jest wymagający, liczy się doświadczenie i wykształcenie. Niestety, bezrobotni na ogół ukończyli edukację na szkole zasadniczej zawodowej czy gimnazjalnej. Zatrważający jest też wiek osób, które nie mogą znaleźć pracy. Są to młode osoby, między 18 a 24 rokiem życia. Pszczyna, powiat

W naszym powiecie nieznacznie spada bezrobocie. Niestety, ciągle jest wysokie, a w grupie osób bez pracy przeważają kobiety.


W grudniu 2005 stopa bezrobocia w powiecie pszczyńskim wynosiła 11,6%, co daje nam trzecie miejsce w skali województwa. Na 5063 osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy aż 61% stanowią kobiety. Dzisiejszy rynek pracy jest wymagający, liczy się doświadczenie i wykształcenie. Niestety, bezrobotni na ogół ukończyli edukację na szkole zasadniczej zawodowej czy gimnazjalnej. Zatrważający jest też wiek osób, które nie mogą znaleźć pracy. Są to młode osoby, między 18 a 24 rokiem życia.

Nie ma jednego skutecznego sposobu na zlikwidowanie bezrobocia. - W ubiegłym roku PUP realizował szereg działań. Aktywnie angażował się we współpracę z partnerami rynku pracy przy realizacji wspólnych programów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych – podkreśliła w rocznym sprawozdaniu dyrektor PUP, Elżbieta Pękała.

W najtrudniejszej sytuacji znajdują się osoby do 25. i po 50. roku życia, długotrwale bezrobotne, samotnie wychowujące dzieci czy niepełnosprawne. To do nich właśnie kierowane są staże, przygotowanie zawodowe, stypendia, pokrycie kosztów opieki czy prace interwencyjne. – Bezrobotni powyżej 50. roku życia objęci są szczególną ochroną. Ta grupa bezrobotnych może być skierowana do wykonywania prac interwencyjnych przez okres do 24 miesięcy, a pracodawca jest uprawniony do otrzymania refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne przez dwa lata. Zatrudnienie tej grupy jest szansą na ich ponowne wejście na rynek pracy – tłumaczyła dyrektor PUP.

Nowe możliwości tworzyły się przed osobami poszukującymi pracy, kiedy Polska wstąpiła do UE. Zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników, Urząd Pracy zajął się pośrednictwem pomiędzy bezrobotnymi a potencjalnymi pracodawcami. W 2005 roku wpłynęło 266 ofert do takich krajów jak Irlandia, Wielka Brytania, Szkocja, Włochy, Islandia czy Norwegia. Oczywiście największe zapotrzebowanie jest na pracowników fizycznych, chociaż pojawiały się też oferty dla informatyków, księgowych czy nauczycieli.

Końcem czerwca tego roku ilość zarejestrowanych w Urzędzie zmniejszyła się o 960 osób. Przyczyna jest powszechnie znana. Emigracja jest głównym powodem spadku liczby bezrobotnych, szczególnie osób młodych. Ale jak zapewnia Elżbieta Pękała, to na szczęście nie jedyny powód. Spadek bezrobocia to również efekt podjęcia pracy.

PUP zmaga się też z innym problemem niż bezrobocie. Na powierzchni 330 m2 znajduje się 11 pomieszczeń, w których dziennie obsługiwanych jest około 300 osób. Wiadomo, że na nową siedzibę wybrano budynek przy ul. Dworcowej w Pszczynie. Jak zapewnił wicestarosta Krystian Szostak, sytuacja zmieni się w grudniu tego roku.
(wjtl), Gazeta Pszczyńska”

ez

T G+ F

Zobacz także

Mniej niż zapowiadano
Mniej niż zapowiadano
Mniej łóżek
Mniej łóżek
Pijani mężczyźni straszyli przechodniów samurajskimi mieczami
Pijani mężczyźni straszyli przechodniów samurajskimi mieczami
gorący temat
PiS wygrywa wybory również w powiecie pszczyńskim
PiS wygrywa wybory również w powiecie pszczyńskim
Znakują rowery "syntetycznym DNA"
Znakują rowery "syntetycznym DNA"

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18