O kanalizację mieszkańcy Piasku pytali także podczas tegorocznego zebrania sołeckiego

Mieszkańcy Piasku upominają się o kanalizację. Kiedy powstanie?

Piasek14.04.2017, 10:57

Mieszkańcy Piasku po raz kolejny pytają, kiedy doczekają się budowy kanalizacji sanitarnej w ich sołectwie. Burmistrz odpowiada, że wszystko zależy od pozyskania funduszy zewnętrznych.

Jeszcze w marcu interpelację do burmistrza w tej sprawie złożyła Barbara Psik, radna i sołtyska sołectwa. Zauważyła, że Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej wykonało już odpowiedni projekt.

"Mieszkańcy wstrzymują się od prac remontowych na terenach swoich posesji związanych z wymianą ogrodzeń, ich remontem, wymianą starych zbiorników, szamb betonowych, jak również z urządzaniem nowych ogrodów" - pisze B. Psik.

I po licznych prośbach mieszkańców pyta burmistrza, kiedy w Piasku wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna?

Dariusz Skrobol zauważa, że inwestycja kosztować ma ok. 20 mln zł, dlatego konieczne jest pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel. W sierpniu ub.r. Sejmik Województwa Śląskiego zgodził się na rozszerzenie Aglomeracji Pszczyna o sołectwo Piasek, co pozwoli na umieszczenie inwestycji w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

"We wniosku gmina Pszczyna zadeklarowała budowę sieci kanalizacyjnej o długości 28 km oraz przyłączenie ok. 3000 mieszkańców do wybudowanej sieci" - informuje burmistrz.

Po zatwierdzeniu aktualizacji programu gmina będzie mogła złożyć wniosek o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. "Z uwagi na wielkość Aglomeracji Pszczyna, na chwilę obecną jedynym możliwym źródłem dofinansowania jest właśnie NFOŚiGW" - zauważa D. Skrobol.

Projekt budowy kanalizacji w Piasku podzielono na trzy etapy. Pierwszy obejmuje tereny położone na południe od Dokawy, drugi - na północ od Dokawy, po wschodniej stronie torów kolejowych, a trzeci - tereny położone po zachodniej stronie torów.

Bez względu na wyników konkursów NFOŚiGW, jeszcze w tym roku mają zostać wykonane dwa odcinki kanalizacji. Pierwszy to przewód tłoczny od ul. Myśliwskiej w Piasku do ul. Strzeleckiej w Pszczynie, z włączeniem do istniejącej sieci ul. Strzeleckiej, co umożliwi wykonanie i uruchomienie pompowni centralnej dla Piasku. Drugi odcinek obejmuje ul. Mickiewicza, gdzie przebudowywana jest nawierzchnia.

"Realizacja kolejnych etapów jest uzależniona od możliwości inwestora i terminów pozyskania funduszy zewnętrznych" - podkreśla burmistrz Dariusz Skrobol.

 

 

Reklama

Reklama

pako

T G+ F

Zobacz także

Zakończyła się przebudowa ul. Mickiewicza w Piasku
Zakończyła się przebudowa ul. Mickiewicza w Piasku
Droga Wolności? Raczej droga przez mękę
Droga Wolności? Raczej droga przez mękę
Z kijami wokół Zbiornika Łąckiego
Z kijami wokół Zbiornika Łąckiego
Fryzjerskie szaleństwo w PZS nr 1
Fryzjerskie szaleństwo w PZS nr 1
Święto Teatru z POPP
Święto Teatru z POPP
Trzy włamania w Łące
Trzy włamania w Łące

Komentarze:

jo 2017-04-15 godz. 12:01
zejdźcie z tej Mickiewicza. żadnej kanalizy nie będzie na Mickiewicza tylko będą zrobione podłącza ,. przygotowane już będzie żeby potem nie niszczyć nowej drogi. ale wy zazdrośni i żałośni biedni zakompleksieni nieudacznicy musicie znowu pluć jadem...
Xxx 2017-04-14 godz. 21:35
Ja yhm... czyli tylko Mickiewicza bedzie miała kanalizację i asfalt (czyt. Wiadomo kto tam mieszka), reszta zapomnijcie tak jak np. Polne domy zapomniały ;)
treść:
autor:

SQL: 20