Miedźna: zamontowali nowe oświetlenie. Ma być bezpieczniej

27.01.2014, 09:43

Wola, Góra

Przy dwóch ulicach ustawione zostało nowe oświetlenie. Prace kosztowały ponad 100 tys. zł.


Nazwa zrealizowanego zadania to „Poprawa jakości życia i ładu przestrzennego poprzez budowę oświetlenia na ulicy Cichej w Górze oraz na Osiedlu Pod Sosnami w Woli”. Wykonawcą robót było wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Michał Surmiak z Jankowic.
W ramach inwestycji prowadzono roboty w Górze i w Woli. Wykonano przyłącze napowietrzne oświetlenia ulicznego na ul. Cichej w Górze na dł. 200 m, obejmujące zabudowę czterech słupów z oprawami oświetlenia ulicznego. Koszt zadania: 12.112,98 zł brutto.

Ponadto, wykonano sieć kablową niskiego napięcia oświetlenia ulicznego na Osiedlu Pod Sosnami w Woli o długości ok. 620m wraz z zabudową szesnastu słupów. Zadanie to obejmowało m.in. dobudowę układu pomiaru i sterowania oświetleniem ulicznym. Koszt zadania: 89.930,73 zł brutto.

Obie inwestycje mają przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa na wyżej wymienionych ulicach po zmroku.
źródło: UG Miedźna

pako

T G+ F

Galeria

Zobacz także

Nowe oświetlenie w parku
Nowe oświetlenie w parku
Bezpieczniej i ładniej
Bezpieczniej i ładniej
Przebudowa mostu w Suszcu. Będzie objazd
Przebudowa mostu w Suszcu. Będzie objazd
Wsparcie dla powiatu cieszyńskiego i przemyskiego
Wsparcie dla powiatu cieszyńskiego i przemyskiego
Akcja "Bezpieczny Sk8park & Pumptrack" w Pawłowicach
Akcja "Bezpieczny Sk8park & Pumptrack" w Pawłowicach

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18