Miedźna: śmieci do nowego worka

Miedźna10.04.2018, 09:07

Od kwietnia w gminie Miedźna do segregowanych odpadów dołączyła nowa frakcja, odpady biodegradowalne.

W tym miesiącu do mieszkańców trafią nowe worki o pojemności 40 l, a do wspólnot mieszkaniowych – nowe pojemniki o pojemności 240 l. Będą koloru brązowego, oznaczone napisem „bio”. Jak informuje Urząd Gminy, do worków i pojemników koloru brązowego mieszkańcy mogą wrzucać resztki jedzenia o konsystencji stałej, obierki z owoców i warzyw. Nie należy natomiast wrzucać skoszonej trawy, opadłych owoców i liści, rozdrobnionych gałęzi, folii, plastiku, szkła, metali, odpadów higienicznych, popiołów.

Odbierane będą także odpady zielone (liście, chwasty, trawa i gałęzie w formie zrębkowej). Zarówno odpady zielone, jak i bio można umieszczać w kompostownikach. W ubiegłym roku gmina realizowała program bezpłatnego użyczania kompostowników.

Nowa frakcja odpadów wynika z rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Od 1 lipca 2017 r. we wszystkich gminach w kraju do zbieranych selektywnie frakcji dołączyła obowiązkowa czwarta frakcja – odpady biodegradowalne. Wprowadzony został jednak okres przejściowy, który umożliwił odbiór na starych zasadach do końca marca 2018 r.

Także w marcu w gminie Miedźna został rozstrzygnięty nowy przetarg na „Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miedźna”. Śmieci od mieszkańców nadal odbierał będzie Zakład Usług Komunalnych z Oświęcimia. Bez zmian pozostaje też opłata – to 8 zł od osoby miesięcznie w przypadku odpadów segregowanych i 15 zł w przypadku odpadów niesegregowanych.

 

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 

Reklama

Reklama

pako

T G+ F

Zobacz także

Podatek od wyrobisk górniczych: powiat wspiera gminę Miedźna
Podatek od wyrobisk górniczych: powiat wspiera gminę Miedźna
Zniszczono wiatę w Woli. Policja szuka świadków
Zniszczono wiatę w Woli. Policja szuka świadków
Będzie nowa winda w pszczyńskim ratuszu
Będzie nowa winda w pszczyńskim ratuszu
Powrót do hafciarstwa na ziemi pszczyńskiej
Powrót do hafciarstwa na ziemi pszczyńskiej

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 20