Marcelina Leki podczas wczorajszej sesji

Miała być zgoda. Pierwsze zgrzyty przy budżecie

Mieszkańcy chcą remontu ul. Zbożowej w Pszczynie, ale tego zadania nie ma co szukać w projekcie budżetu. Sprawdźcie, jakie inwestycje mają szansę być realizowane w naszych sołectwach i mieście w 2015 r.

Na wczorajszej sesji Rady Miejskiej odbyło się pierwsze czytanie budżetu gminy na rok 2015. O jego założeniach mówił burmistrz Dariusz Skrobol. - Jest to budżet zrównoważony. Po raz pierwszy w historii samorządu, budżet na 2015 rok nie zawiera zaciągnięcia kredytu długoterminowego – przyznał.

W myśl projektu, dochody gminy wynosić będą 166,5 mln zł. Wydatki to 148,7 mln zł. 11,6 mln zł przeznaczonych ma być na inwestycje. Nadwyżka w wysokości 18 mln zł przeznaczona ma być na spłaty kredytów.

"Proszę o równe traktowanie radnych"

Projekt nie spodobał się radnej Marcelinie Leki. Swoje uwagi zgłosiła już na poniedziałkowej sesji, wczoraj kontynuowała temat. Zdenerwował ją fakt, iż w planach na przyszły rok nie ma środków na remont ul. Zbożowej. - Nie będę składać żadnego wniosku, nie będę zabierać mieszkańcom innych sołectw żadnych pieniędzy. Myślę, że ta zgoda, która była ogłoszona na pierwszej sesji dotrwa do końca i że środki będą dzielone równomiernie na wszystkie sołectwa i osiedla. I że znajdzie Pan 500 tys. zł na remont ul. Zbożowej – mówiła.

- Nie chcę się kłócić. Ja po prostu proszę o znalezienie środków na pierwszy etap remontu ul. Zbożowej i o równe traktowanie wszystkich radnych – przyznała M. Leki. Był to jedyny wczoraj głos w dyskusji na temat projektu budżetu gminy.

Mieszkańcy Starej Wsi o tę inwestycję upominają się od kilku lat. Wystosowali też do nowej Rady Miejskiej pismo w tej sprawie. „Zwracaliśmy się do urzędu niejednokrotnie od kilku lat o naprawienie nawierzchni ul. Zbożowej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Doświadczalną do ul. Porzeczkowej oraz samą ul. Porzeczkową [...] Nie można przejechać ul. Zbożową bez kilkakrotnego wjechania do dziur. Stan ul. Porzeczkowej nie jest lepszy – błoto, zastoiska wodne uniemożliwiają przejście drogą, obejmują całą szerokość jezdni [...] Czujemy się jako mieszkańcy lekceważeni przez gminę” - napisali w piśmie.

Czy pieniądze na remont się znajdą? Budżet gminy na rok 2015 ma być uchwalony 18 grudnia.

Ponad 11 mln zł na inwestycje. Sprawdź, czy coś zrobią w Twoim sołectwie czy na osiedlu

Jakie zadania inwestycyjne burmistrz włączył do projektu budżetu na przyszły rok? Mieszkańców zawsze najbardziej interesuje właśnie ten punkt.

11 mln 649 tys. 20 zł – to planowane wydatki na inwestycje w budżecie gminy Pszczyna w 2015 r.  Specjalnie dla Was publikujemy całą listę inwestycji. To jednak jak na razie tylko planowane inwestycje – budżet ma zostać uchwalony podczas sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się 18 grudnia. Radni mogą jeszcze wnioskować o zmiany.

Największe kwoty mają zostać przeznaczone na: rewitalizację parku (niemal 1,5 mln zł), modernizację targowiska w Pszczynie (900 tys. zł), rozbudowę przedszkola w Ćwiklicach (800 tys. zł), rozbudowę szkoły w Jankowicach (600 tys. zł), czy przebudowę boiska treningowego w Łące (500 tys. zł).

W projekcie budżetu zostały zabezpieczone środki na zadania, które wygrały głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego. Ale jest też kilka mniejszych, zgłoszonych do budżetu, które uzyskały mniejszą liczbę głosów (m.in. przebudowa ul. Wielodroga w Jankowicach, czy rozbudowa pomieszczeń OSP w Ćwiklicach).

Zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych do budżetu na rok 2015

Drogi publiczne wojewódzkie i powiatowe
Przebudowa przepustu pod DW 933 – ul. M. Oświęcimskich w Ćwiklicach – 50 tys. zł (współfinansowanie zadań z Zarządem Dróg Wojewódzkim w Katowicach)
Budowa chodnika przy ul. Pawiej w Wiśle Małej – 7 tys. zł
Remont chodnika przy ul. Powstańców Śl. W Czarkowie – 13 tys. 420 zł (oba zadania w ramach współfinansowania z Powiatowym Zarządem Dróg w Pszczynie)

Remonty i przebudowy dróg gminnych (razem 3 mln 205 tys. zł):
Projekt i budowa ul. Lisiej w Studzienicach – etap 1 (350 tys. zł)
Projekt i przebudowa ul. Boya Żeleńskiego w Studzionce (150 tys. zł)
Projekt i przebudowa ul. Dworskiej w Porębie (300 tys. zł)
Projekt i przebudowa ul. Wielodroga w Jankowicach (200 tys. zł)
Projekt i przebudowa rowu wzdłuż ul. Studzienickiej w Pszczynie (50 tys. zł)
Przebudowa ul. Jaworowej w Łące – etap II (400 tys. zł)
Przebudowa ul. Kamiennej w Brzeźcach (300 tys. zł)
Przebudowa ul. Leśnej w Czarkowie (247 tys. zł)
Przebudowa ul. Leśnej w Wiśle Wielkiej – etap II (189 tys. zł)
Przebudowa ul. Narcyzów w Pszczynie – etap II (330 tys. zł)
Przebudowa ul. Sejmu Śląskiego w Pszczynie (284 tys. zł)
Rozbudowa ul. Braci Jędrysików w Pszczynie – etap II (400 tys. zł)
Zakup wiaty przystankowej w Jankowicach (5 tys. zł)

Zakup terminala i 3 parkomatów – 50 tys. zł

Gospodarka mieszkaniowa
Projekt przebudowy budynku komunalnego przy ul. Tkackiej (40 tys. zł)
Rozbudowa pomieszczeń OSP w Ćwiklicach  - etap I (150 tys. zł)
Wykonanie instalacji elektrycznej w Urzędzie Miejskim (400 tys. zł)
Dopłata do zmiany gruntów ze Skarbem Państwa (25 tys. zł)

Działalność usługowa
Modernizacja centrum handlowo-targowego Koszary Ułańskie w Pszczynie (900 tys. zł)

Administracja publiczna
Zakupy referatu informatyki UM  w Pszczynie (50 tys. zł)

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie (18 tys. zł)
Adaptacja pomieszczeń OSP Piasek  ze zmianą sposobu użytkowania (60 tys. zł)

Oświata i wychowanie (razem 2 mln 783 tys. zł)
Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ZSP w Studzienicach (258 tys. zł)
Budowa dwuczęściowej trybuny przy boisku sportowym w SP 13 w Wiśle Małej (35 tys. zł)
Doposażenie ZSP Jankowice (30 tys. zł)
Projekt rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piasku (80 tys. zł)
Przebudowa kotłowni w SP nr 2 w Pszczynie (330 tys. Zł)
Rozbudowa SP nr 15 w Jankowicach (600 tys. zł)
Wymiana nawierzchni, budowa bieżni i ogrodzenia terenu boiska szkolnego w ZSP w Jankowicach (300 tys. zł)
Rozbudowa i przebudowa przedszkola nr 10 w Ćwiklicach (800 tys. zł)
Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 4 w Pszczynie (350 tys. zł)

Ochrona zdrowia
Budowa hospicjum na terenie Pszczyny (300 tys. zł)
Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy Domu Kulejących Aniołów w Piasku (295 tys. 600 zł)
Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla PORT w Pszczynie (171 tys. zł)

Polityka społeczna
Projekt przebudowy żłobka miejskiego (40 tys. zł)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rewitalizacja zabytkowego parku pszczyńskiego poprzez przywrócenie waloru przyrodniczego cennej zieleni parkowej (1 mln 495 tys. zł)
Zakup urządzenia bramowego (340 tys. zł)
Budowa oświetlenia przy Al. Dębowej w Piasku (39 tys. 200 zł, w tym środki Rady Sołeckiej Piasku – 9 tys. 200 zł)
Budowa oświetlenia ul. Lisiej w Studzienicach (20 tys. zł)
Przebudowa układów zasilania oświetlenia ulicznego oraz modernizacja oświetlenia na terenie gminy (100 tys. zł)
Wykonanie oświetlenia na placu zabaw przy ul. Hetmańskiej w Pszczynie (15 tys. zł)

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Zakup zestawów komputerowych do tworzenia gminnej bazy zasobów bibliotecznych (75 tys. zł)

Kultura fizyczna
Przebudowa szalet publicznych na stadionie (40 tys. zł)
Zakup dwóch kontenerów na lodowisko (40 tys. zł)
Zakup kosiarek do koszenia trawy (5 tys. zł)
Zakup kosiarki do ciągnika (20 tys. zł)
Zakup maszyny myjącej na hale sportową (20 tys. zł)
Zakup rowerków wodnych na OSW w Łące (30 tys. zł)
Zakup samochodu dostawczego (30 tys. zł)
Projekt i budowa parkingu, placu zabaw wraz z siłownią napowietrzną oraz toalet przy ul. Dygasińskiego w  Łące (294 tys. zł)
Przebudowa boiska treningowego w Łące (500 tys. zł)
Zakup urządzeń do skateparku przy placu gier i zabaw na os. Piastów (32 tys. 800 zł)

pako

T G+ F

Zobacz także

Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
gorący temat
Budżet Pszczyny uchwalony jednogłośnie. Ale była autopoprawka
Budżet Pszczyny uchwalony jednogłośnie. Ale była autopoprawka
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Konkurs "Pierwsze zdjęcie na Instagramie"
Konkurs "Pierwsze zdjęcie na Instagramie"
Budżet powiatu na trudne czasy uchwalony
Budżet powiatu na trudne czasy uchwalony
12 wzruszających historii pszczyńskich Sybiraków spisanych w książce
12 wzruszających historii pszczyńskich Sybiraków spisanych w książce
W czwartek i piątek utrudnienia na ul. Bielskiej w Pszczynie
W czwartek i piątek utrudnienia na ul. Bielskiej w Pszczynie
Pszczyna pozyskała 4 mln zł na fotowoltaikę
Pszczyna pozyskała 4 mln zł na fotowoltaikę
Burmistrz spotkał się z ministrem klimatu
Burmistrz spotkał się z ministrem klimatu

Komentarze:

Radna 2014-12-07 godz. 19:39
Nie zapomniałam ! proszę dokładnie przeczytać artykuł na plesie o propozycjach do budżetu.Lub wystarczy do mnie zadzwonić.Pozdrawiam.
Gość 2014-12-07 godz. 14:09
Niech P.radna Leki nie zapomina o ul. Skowronków na Starej Wsi, bo chyba zapomniała, że porównywalna ilość głosów również została oddana na remont tej ulicy, ale ani słowem o niej nie wspomina. Jeśli jest Pani przedstawicielem mieszkańców Osiedla Stara Wieś to proszę traktować wszystkich równo a nie wybiórczo. Bo taka postawa tylko powoduje, że mieszkańcy zostają skłóceni pomiędzy sobą, no chyba że taki miała Pani zamiar. Mam nadzieję, że weźmie Pani to pod uwagę w dalszych swoich wystąpieniach na sesjach Rady Miejskiej. Jest to Pani winna przynajmniej części osób, które oddały na Panią głos a w budżecie obywatelskim głosowali na ulicę Skowronków.
wyborca 2014-12-05 godz. 18:03
a sołtysa z WW już rajcowanie przerosło ? Bierz się chłopie do roboty,to nie to samo co klepanie bab po du...Nie bądż zagubiony bo cię stare wygi zjedzą na przystawkę.Poszedłeś tam po to aby reprezentować interesy i mieszkańców WW. Pamiętaj o tym bo pierwsze rozliczenie już na zebraniu wiejskim !
antek 2014-12-05 godz. 13:58
a gdzie radni z obu Wiseł? czy u nas juz wszystko zrobione! bycie radnym to ciezka robota ale od razu a nie za 3 lata przed wyborami!
niki 2014-12-05 godz. 12:32
to, co tu widzę, to pieszczenie Łąki, Jankowic i Ćwiklic. Prawie jak co roku. A gdzie inne sołectwa? Dlaczego nie ma nic na Porębę, Rudołtowice?
bezradny 2014-12-05 godz. 12:06
to na łąke razem 1,2 mln a reszta co? po co im boisko ze sztuczną nawierzcjnią za 500 tyś jak maja super obiekt? to im nie wystarcza. W porębie nie mamy nic, a stadion miejski to kpina. budżet to nie koncert życzeń a realne wykorzsytanie pieniędzy, ale widac ze to wyciąganie kasy a zrównoważony rowój.
Michał 2014-12-05 godz. 11:59
PANIE BURMISTRZU, RADNI dlaczego wpisany został projekt budżetu obywatelskiego skoro nie przeszedł czyżby jedni są równiejsi od innych ? Poz. 34 BO2015/I/045 - Rozbudowa strażnicy OSP Ćwiklice (rozbudowa strażnicy zlokalizowana będzie przy budynku Domu Kultury w Ćwiklicach) kwota 300 000 tyś zł Przypomnę że ten projekt otrzymał 700 głosów a projekty które otrzymały ponad 2000 głosów się nie dostały. Myślę aby wyjść z twarzą z tej sytuacji proponuję wrzucić wszystkie projekty albo usunąć ten wyżej wymieniony. Pyzatym Strażacy z Ćwiklic już w tym roku dostali prezent za 500 000 zł nie jest to jakaś przesada ?????
gość 2014-12-05 godz. 11:15
Czy pieniądze się znajdą? Czemu o to pytacie. One są, tylko, że już zostały wydatkowane, na inne cele. Jakim cudem i po co do budżetu podstawowego zostały wpisane zadania, które nie weszły do budżetu obywatelskiego, bo miały za małą liczbę głosów. Po co ludzie mają w budżecie obywatelskim głosować, skoro urzędnicy i tak ich nie słuchają. Czemu Ćwiklice mają rozbudowywać siedzibę OSP z budżetu podstawowego. To po co to było głosować w budżecie obywatelskim. Powiecie, bo wtedy urzędnicy wiedzą czego potrzebują mieszkańcy. Guzik prawda, bo mieszkańcy po wielokroć więcej zagłosowali na inne projekty, które jakoś tak dziwnym trafem nie zostały do budżetu podstawowego włączone. O projektach ze Starej Wsi już nie wspominając w ogóle. Ma rację radna, że niektórzy mieszkańcy mogą się czuć wystrychnięci na dudka, i ma rację, że to przez nich i dla nich znalazła się w radzie miejskiej, a nie przez to, że jest z ekipy burmistrza.
treść:
autor:

SQL: 18