Marszałkowie w Pszczynie

28.03.2008, 12:07

Pszczynie

27 i 28 marca w pszczyńskim Muzeum Zamkowym obraduje Konwent Marszałków Województw RP, podczas którego nastąpi uroczyste przekazanie prezydencji nad Konwentem marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego.


W czwartek w Muzeum Zamkowym w Pszczynie zakończył się pierwszy dzień posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP. Obradom przewodniczył Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski. Podczas obrad Elżbieta Bieńkowska, minister Rozwoju Regionalnego, przedstawiła propozycje nowelizacji Ustawy z 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Zmierzają o­ne w kierunku decentralizacji władzy, samorządności wspólnot regionalnych i lokalnych, subsydiarności w podziale zadań i kompetencji, samodzielności samorządu terytorialnego w realizacji powierzonych mu zadań publicznych oraz partnerskiej współpracy.

Minister zachęcała marszałków do aktywnego włączenia się do prac nad Ustawą argumentując, że to przede wszystkim o­ni będą musieli ją realizować.

Radomir Matczak, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, przedstawił Stanowsko w sprawie nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Katarzyna Hall, minister Edukacji Narodowej, przedstawiła planowane przez resort zmiany programowo-organizacyjne w systemie oświaty i ich wparcie środkami europejskimi. Do najważniejszych zadań zaliczyła m.in. dostosowanie szkół do potrzeb dzieci i rodziców, obniżenie wieku szkolnego oraz przeprowadzenie reformy programowej. Jednym z priorytetowych zadań MEN jest objęcie obowiązkiem szkolnym sześciolatków. „Sześciolatki, przy społecznej akceptacji, powinny być objęte prawnym obowiązkiem szkolnej „zerówki”. Szkoła podstawowa musi zapewnić opiekę nad nimi w bezpiecznym standardzie przedszkolnym” – tłumaczyła minister. Jednocześnie podkreśliła konieczność upowszechnienia edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat i potrzebę uczynienia szkoły miejscem bezpiecznym i przyjaznym dziecku.

Propozycje zmian prawnych dotyczących funkcjonowania zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych zaprezentowała Lucyna Ekkert, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Samorządy województw zabiegają o prawo do tworzenia samorządowych wyższych szkół zawodowych oraz postulują uregulowanie opieki naukowo-dydaktycznej pomiędzy organem prowadzącym kolegium a szkołą wyższą. Brak jasno określonego współdziałania kolegiów z systemem szkolnictwa wyższego rodzi wiele problemów związanych m.in. z zatrudnianiem nauczycieli akademickich, wynagradzaniem opiekunów naukowo-dydaktycznych oraz uzyskiwaniem przez słuchaczy i absolwentów tytułu zawodowego licencjata. Konwent Marszałków przyjął stanowisko dotyczące wprowadzenia na studiach filologicznych pierwszego stopnia w specjalności nauczycielskiej fakultatywnego kształcenia w zakresie dwóch specjalności – głównej i dodatkowej.

Ostatnim punktem obrad było zaprezentowanie pierwszej w kraju regionalnej strategii komunikacji marketingowejzatytułowanej „Śląskie.Pozytywna energia”, którą omówił Tomasz Stemplewski dyrektor Wydziału Promocji w Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Goście Konwentu zwiedzili Muzeum Zamkowe. Zapoznali się także z prezentacją Pszczyny, określonej mianem Perły Górnego Śląska, przedstawionej przez jej burmistrza Krystiana Szostaka.

Na drugi dzień konwentu zaplanowano m.in. dyskusję nad zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prezentację prac zespołu ds. gospodarki odpadami oraz prezentację stanowiska w sprawie: konieczności wprowadzenia zintegrowanego i kompleksowego systemu gospodarki odpadami opartego na termicznym unieszkodliwianiu. Marszałkowie omówią także propozycje kierunków zmian w ustawie o podpisie elektronicznym.

UM Województwa Śląskiego

ram

T G+ F

1

1
1
1
1
1
1
1

Zobacz także

Zagraj w badmintona na cześć Niepodległej w turnieju Grand Prix Ziemi Pszczyńskiej
Zagraj w badmintona na cześć Niepodległej w turnieju Grand Prix Ziemi Pszczyńskiej
W niedzielę zwiedzanie pszczyńskiego kirkutu ze Sławomirem Pastuszką
W niedzielę zwiedzanie pszczyńskiego kirkutu ze Sławomirem Pastuszką
ZO ŚZGiP proponuje zmiany w finansowaniu i organizacji oświaty
ZO ŚZGiP proponuje zmiany w finansowaniu i organizacji oświaty
Mniej zdarzeń na drogach, ale więcej kradzieży
Mniej zdarzeń na drogach, ale więcej kradzieży
Wznowienie wyłożenia ewidencji gruntów i budynków
Wznowienie wyłożenia ewidencji gruntów i budynków

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18