Od listopada zwiększą się uprawnienia straży gminnych w zakresie kontroli palenisk (fot. Tomasz Żak / arch. BP UMWS)

Mandat nie tylko za palenie śmieciami

Powiat24.10.2018, 10:22

Straż Miejska w Pszczynie będzie miała więcej możliwości karania mandatami za łamanie uchwały antysmogowej, obowiązującej na terenie całego województwa śląskiego.

Do tej pory straże gminne w związku z obowiązującą od 1 września 2017 r. uchwałą antysmogową mogły karać mandatami jedynie w przypadku stwierdzenia spalania odpadów w piecach i kotłach domowych oraz na powierzchni ziemi. W pozostałych sytuacjach mogły jedynie informować o nieprawidłowościach, a w przypadku stwierdzenia naruszeń – przekazać sprawę na policję bądź złożyć wniosek do sądu o ukaranie.

Teraz to się zmieni, dzięki zmianie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Od listopada zwiększą się kompetencje straży gminnych. Będą mogły ukarać mandatem za: stosowanie jednego z paliw wymienionych w uchwale antysmogowej (mułów i flotokoncentratów, węgla brunatnego, niskiej jakości miału, mokrego drewna); ogrzewanie budynku urządzeniem niespełniającym wymogów uchwały, którego eksploatacja rozpoczęła się po 1 września 2017 r., czyli np. zamontowanie i używanie kotła pozaklasowego czy pieca innego niż ekoprojekt (dotyczy np. tradycyjnych pieców kaflowych); palenie odpadów w kominku, piecu, kotle oraz palenie odpadów na powierzchni ziemi.

W tym sezonie w gminie Pszczyna kontrole palenisk prowadzone przez Straż Miejską ruszyły już we wrześniu. Jak informowaliśmy, do końca roku kontrole prowadzone będą też z powietrza, przy użyciu drona. Tylko w poprzednim sezonie przeprowadzono ok. 400 kontroli w gminie. Jak informuje Urząd Miejski, co dziesiąta kontrola wiązała się z wystawieniem mandatu czy pouczenia.

 

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

pako

T G+ F

Zobacz także

Młodzi o zmianach klimatycznych
Młodzi o zmianach klimatycznych
Wymiana źródeł ciepła w Goczałkowicach: rusza nabór
Wymiana źródeł ciepła w Goczałkowicach: rusza nabór
Zakończył się remont chodnika przy ul. Katowickiej w Pszczynie
Zakończył się remont chodnika przy ul. Katowickiej w Pszczynie
40 lat zespolu folklorystycznego Wolanie
40 lat zespolu folklorystycznego Wolanie

Komentarze:

DM 2018-11-09 godz. 18:02
W rzgowie policja ma gdzieś jeżeli ktoś pali plastykami. Gratuluję, zacznijcie walczyć najpierw z lenistwem państwowych organizacji
tomasz 2018-11-03 godz. 12:39
gdzie mozna zgłaszać trucicieli? tylko sm czy jest inna organizacja jeszcze?
treść:
autor:

SQL: 18