Maluchy będą czytać

20.09.2011, 11:51

Miedźna, Wola, Góra

Jak poznać świat ukryty w książkach? Najlepiej czytając je samemu. Zaczynając od najmłodszych lat.


W Gminnym Przedszkolu Publicznym nr 1 w Woli ruszył projekt „Mali badacze – rozbudzanie u dzieci pasji poznawania zjawisk przyrodniczych, zaciekawienia światem i zafascynowania czytelnictwem”. Celem programu jest nauczenie szybkiego czytania.- Obecnie, w okresie przemian w oświacie – obniżenia wieku szkolnego, rodzice, a także nauczyciele coraz częściej zastanawiają się jakie umiejętności i wiadomości powinno posiadać dziecko oraz jak je uczyć czytania. Duże korzyści dla dzieci i nauczycieli może przynieść praca oparta na nowatorskim programie nauki czytania przez zabawę, pt. „Mały Odkrywca”. Dzieci wykonują wiele doświadczeń i eksperymentów z zakresu fizyki, chemii i biologii, biorą udział w zabawach, poznają kontynenty i kulturę innych cywilizacji, przeżywają niezwykłe przygody. Największą jednak zaletą programu jest rozbudzenie pasji poznawania zjawisk, zaciekawienia światem i zafascynowania czytelnictwem – tłumaczy dyrektorka przedszkola, Elżbieta Lisowska. Wsparciem EFS objętych zostało 38 dzieci uczęszczających do przedszkola, w tym 20 dzieci 3- 4 letnich i 18 dzieci 5-letnich. Projekt obejmuje też rodziców, dla których przeprowadzone zostaną warsztaty dotyczące efektywnego sposobu radzenia sobie z trudnościami oraz niesienia pomocy swoim dzieciom.

Do „Podróży małej główki” włączyły się dzieci z Gminnego Przedszkola Publicznego w Górze. Tutaj też będą się szkolić w szybkim czytaniu. - Projekt oparty jest na programie „Mały odkrywca w przedszkolu”. Weźmie w nim udział 18 pięciolatków i 24 czterolatków, dwóch nauczycieli trenerów oraz rodzice, tj. 12 ojców i 30 matek. Twórcza aktywność dzieci sprawi, że dzieci uczestniczące w programie wykażą emocjonalne zaangażowanie przejawiające się w samodzielnych poszukiwaniach i zadawaniu pytań sprzyjających rozwojowi gotowości do czytania i pisania poprzez zabawowy charakter – o korzyściach płynących z udziału mówi dyrektorka Teresa Capek. Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu, po 45 minut. W sumie projekt kosztował prawie 42 tys. zł, z czego dofinansowanie unijne to 85%.

Podobny projekt realizowany jest też w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Miedźnej, oparty na nauce szybkiego czytania, który ma pomóc dzieciom w lepszym zrozumieniu świata. - „Plastuś i miś odkrywają ciekawy świat” to wsparcie i uatrakcyjnienie edukacji przedszkolnej. Ponadto zachęcamy dzieci do poznawania własnych uzdolnień i możliwości – podkreśla dyrektorka Bożena Morkisz. Pierwsze zajęcia rozpoczną się już w październiku w trzech grupach. - Generalnie programy adresowane są do przedszkolaków w wieku 3-5 lat, ale w naszym przedszkolu jest ostatni rocznik sześciolatków. W czasie wakacji czyniłam starania, by udało się je w ten program włączyć, na co otrzymaliśmy akceptację – dyrektorka dodaje, że całość projektu, w 85 % dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, opiewa na 45 tys. zł.

agw

T G+ F

Zobacz także

Jak będą pieniądze, będą tunele
Jak będą pieniądze, będą tunele
Będą czytać
Będą czytać
Śladami pszczyńskich Żydów... miniprzewodnik po mieście
Śladami pszczyńskich Żydów... miniprzewodnik po mieście
Tradycje i kulinaria ziemi pszczyńskiej
Tradycje i kulinaria ziemi pszczyńskiej

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18