Łatwiej o wycięcie drzewa

Powiat11.01.2017, 18:01

Od 1 stycznia 2017 r. weszły w życie zmiany w ustawie o ochronie przyrody. Zniesiono między innymi wymóg uzyskiwania zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z prywatnych posesji.

Ustawa pozwala na usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, z wyłączeniem drzew na terenach wpisanych do rejestru zabytków i pomników przyrody oraz drzew usuwanych w celu przywrócenia gruntów do użytkowania rolniczego.

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów wciąż jest niezbędne w przypadku:
• przedsiębiorców i podmiotów gospodarczych.
• nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków
• rolników (z wyjątkiem usuwania drzew/krzewów nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w branży rolniczej),
• osób użytkujących nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym,
• wspólnot mieszkaniowych,
• osób dzierżawiących nieruchomości,
• osób których nieruchomości znajdują się w ich wieczystym użytkowaniu,
• drzew – pomników przyrody zlokalizowanych na prywatnych nieruchomościach,
• drzew i krzewów stanowiących własność osób fizycznych, usuwanych na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
• drzew i krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów do użytkowania innego niż rolnicze.

Przystępując do usuwania drzew należy także pamiętać o sezonie lęgowym ptaków. Drzewa stanowiące siedliska chronionych gatunków zwierząt (np. w postaci gniazd i budek lęgowych) można usuwać od 16 października do 1 marca.

Należy też zachować ostrożność usuwając drzewa i krzewy na posesjach graniczących np. z drogą publiczną. Bardzo często ogrodzenie nieruchomości nie przebiega bowiem po granicy działki, a drzewa rosną w rzeczywistości na terenie pasa drogowego.

(źródło: UG Kobiór)

jack

T G+ F

Zobacz także

Koniec samowolki w wycinaniu drzew?
Koniec samowolki w wycinaniu drzew?
Piły w ruch. Wycinają, co książę posadził
Piły w ruch. Wycinają, co książę posadził
Witpol - dealer Hyundai
Przedszkolaki z Pszczyny w audycji Radia Katowice
Przedszkolaki z Pszczyny w audycji Radia Katowice
Zdrojowa i Jeziorna gotowe. Są kary dla wykonawcy
Zdrojowa i Jeziorna gotowe. Są kary dla wykonawcy
Policjanci rozmawiali z harcerzami o bezpieczeństwie
Policjanci rozmawiali z harcerzami o bezpieczeństwie

Komentarze:

UG Kobiór 2017-01-13 godz. 13:06
usuwanie drzew na cele zwiazane z przywróceniem gruntów do użytkowania rolniczego również nie wymaga uzyskania zezwolenia, a nie, jak wynika z tego artykułu, stanowi wyjątek. Przecinki tez mają znaczenie.
treść:
autor:

SQL: 18