Kopalnia Krupiński chce fedrować do 2030 r.

31.01.2013, 08:55

Suszec

Jastrzębska Spółka Węglowa wystąpiła z wnioskiem do Ministra Środowiska o udzielenie koncesji na wydobywanie węgla i metanu przez kopalnię Krupiński do 2030 roku, gdyż obecna koncesja wygasa z końcem 2015 roku.


Po uzyskaniu nowej koncesji obszar górniczy kopalni Krupiński będzie obejmował powierzchnię 33,8 km kw. i rozciągał się na terenie gminy Suszec oraz miast Orzesze i Żory. Będzie większy od objętego poprzednią koncesją o tereny znajdujące się na północ i wschód od aktualnego obszaru górniczego.
Po uzyskaniu nowej koncesji kopalnia Krupiński będzie mogła przystąpić do zagospodarowania 10 pokładów węgla. Wielkość znajdujących się w nich zasobów operatywnych węgla kamiennego (możliwych do wydobycia) szacowana jest na 40,8 mln ton. Uzyskanie nowej koncesji dla kopalni Krupiński umożliwia JSW realizację strategicznego celu, jakim jest zabezpieczanie dostępu do zasobów węgla kamiennego i udostępnianie nowych partii złoża.

- Nowa koncesja pozwoli kopalni Krupiński prowadzić działalność górniczą co najmniej do roku 2030, na czym skorzysta również lokalna społeczność, gdyż zostaną utrzymane miejsca pracy zarówno dla pracowników własnych, jak i zatrudnionych w firmach z nami współpracujących – podkreśla Marian Kurpas, dyrektor kopalni Krupiński.

Aspekt społeczny w zakresie wpływu na stabilność lokalnego rynku pracy oraz obopólnie korzystna współpraca z gminą i miastami na terenie których prowadzona będzie w dalszym ciągu eksploatacja węgla ma dla nas szczególne znaczenie - stwierdził dyrektor kopalni Marian Kurpas.

Zanim JSW wystąpiła z wnioskiem o koncesję musiała spełnić szereg wymogów formalno – prawnych m.in. uzyskać decyzję środowiskową, w której gminy wyrażają zgodę na prowadzenie eksploatacji na swoim terenie – na określonych warunkach. (źródło: www.jsw.pl)

ram

T G+ F

Zobacz także

Co powstanie na terenie KWK „Krupiński”?
Co powstanie na terenie KWK „Krupiński”?
Gminy muszą oddać miliony
Gminy muszą oddać miliony
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18