Konkurs ofert rozstrzygnięty

19.02.2008, 12:09

Pszczyna

Gmina Pszczyna rozstrzygnęła konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców gminy Pszczyna w 2008 r. w zakresie: ochrony i promocji zdrowia w tym działania na rzecz osób niepełnosprawnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, przeciwdziałania patologiom społecznym.


Komisja konkursowa wybrała nastepujące oferty:

I. W zakresie ochrony i promocji zdrowia w tym na rzecz osób niepełnosprawnych:

1. Na realizację zadania o nazwie: „Prowadzenie opieki paliatywnej w domu chorych mieszkańców gminy Pszczyna w ramach hospicjum. Zabezpieczenie pomieszczeń na magazynowanie sprzętu medycznego dla potrzeb hospicjum” wybrano ofertę Stowarzyszenia Hospicjum Św. Ojca Pio, Pszczyna, ul. Skłodowskiej 1 – kwota dotacji 50.000 zł.

2. Na realizację zadania o nazwie „Rehabilitacja dzieci z wadami słuchu i wymowy” wybrano ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Wadami Słuchu i z Wadami Wymowy, Pszczyna, ul. Księżycowa 28A – kwota dotacji 4.000 zł.

3. Na realizację zadania o nazwie: „Rehabilitacja społeczna osób ociemniałych i słabowidzących” wybrano ofertę Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski – Koło w Pszczynie, ul. Skłodowskiej 1 – kwota dotacji 3.000 zł.

4. Na realizację zadania o nazwie: „Rehabilitacja społeczna osób głuchych” wybrano ofertę Polskiego Związku Głuchych Oddział Śląski, Katowice, ul. Pod Młynem 1b – kwota dotacji 3.000 zł.

5. Na realizację zadania o nazwie: „Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych i starszych (integracja ze środowiskiem lokalnym, organizacja czasu wolnego) wybrano ofertę Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Pszczynie, ul. Basztowa 6 – kwota dotacji 2.500 zł.

6. Na realizację zadania o nazwie: „Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnycyh i starszych z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym ze szczególnym uwzględnieniem integracji ze środowiskiem lokalnym i organizacją czasu wolnego” wybrano ofertę Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczynie, ul. Św. Jadwigi 4 – kwota dotacji 9.000 zł.

7. Na realizację zadania o nazwie: „Realizacja programu PEAD wśród osób wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie” wybrano ofertę Stowarzyszenia Promocji Zdrowego Stylu Życia, Pszczyna, ul. Bieruńska48 – kwota dotacji 1.000 zł.

8. Na realizację zadania o nazwie: „Organizacja spotkań cyklicznych nt. zdrowego stylu życia” wybrano ofertę Stowarzyszenia Promocji Zdrowego Stylu Życia, Pszczyna, ul. Bieruńska48 – kwota dotacji 500 zł.

II. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

1. Na realizację zadania o nazwie: Muzyczna edukacja artystyczno-oświatowa dzieci i młodzieży wybrano ofertę Stowarzyszenia Edukacji Artystycznej Ogniska Muzycznego, Pszczyna, ul. Piastowska 1 – kwota dotacji 6.200 zł.

2. Na realizację zadania o nazwie: „Prowadzenie Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie” wybrano ofertę Towarzystwa Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, Pszczyna, ul. Piastowska 26 – kwota dotacji – kwota 50.000 zł.

III. W zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym:

1. Na realizację zadania o nazwie: „Świetlica profilaktyczno-wychowawcza na osiedlu Stare Miasto – część południowa” wybrano ofertę Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddz. Powiatowy w Pszczynie, ul. Warowna – kwota dotacji 102.000 zł.

2. Na realizację zadania o nazwie: „Świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Stare Miasto – część północna wybrano ofertę Parafii Rzymsko-Katolickiej Wszystkich Świętych, Pszczyna, Pl.ks.J.Kuczery – kwota dotacji 45.830 zł.

3. Na realizację zadania o nazwie: „Świetlica dla osób niepełnosprawnych” wybrano ofertę Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie, ul. Antesa 1 – kwota dotacji 107.860 zł.

4. Na realizację zadania o nazwie: „Świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Piastów” wybrano ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Uzależnieniom „Zmaganie”, Pszczyna, ul. Antesa 1 – kwota dotacji 39.770 zł.

5. Na realizację zadania o nazwie: „Świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Stara Wieś” wybrano ofertę Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa, Pszczyna, ul. Św. Jadwigi 4 – kwota dotacji 29.710 zł.

6. Na realizację zadania o nazwie: „Program profilaktyczny na rzecz osób uzależnionych od narkomanii” wybrano ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Uzależnieniom „Zmaganie”, Pszczyna, ul. Antesa 1 – kwota dotacji 8.000 zł. (źródło: pszczyna.pl)

ram

T G+ F

Zobacz także

Konkurs ofert rozstrzygnięty
Konkurs ofert rozstrzygnięty
Konkurs ofert rozstrzygnięty
Konkurs ofert rozstrzygnięty
Złap wodę! I podaj dalej!
Złap wodę! I podaj dalej!
6 sierpnia: Aktualny raport o sytuacji epidemiologicznej
6 sierpnia: Aktualny raport o sytuacji epidemiologicznej
Wracają obostrzenia na terenie naszego powiatu
Wracają obostrzenia na terenie naszego powiatu

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18