(fot. pixabay)

Kompleksowy plan działania na nadchodzący czas

Kraj24.11.2020, 07:57

Podjęto decyzję o otwarciu sklepów i usług w galeriach handlowych - będą musiały one działać w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Ferie zimowe odbędą się w całym kraju w tym samym terminie, jednak uczniowie nie wyjadą na zimowiska.

Nad nowymi rozwiązaniami dyskutowano w ramach posiedzeń Rady Medycznej, Gospodarczego Sztabu Kryzysowego i Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a także z analitykami i legislatorami Kancelarii Premiera i Rządowego Centrum Legislacji.

W ramach prac przygotowano trzy projekty rozporządzeń w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. To trzy warianty obostrzeń, po które władze sięgną w zależności od rozwoju sytuacji. Dotyczą one:

• tzw. etapu odpowiedzialności (będzie obowiązywał od 28.11. do 27.12),

• etapu stabilizacji, czyli powrotu do podziału Polski na trzy nowe strefy - czerwoną, żółtą i zieloną (najwcześniej od 28.12 - zależnie od sytuacji epidemicznej),

• kwarantanny narodowej (która zostanie wprowadzona w ostateczności, kiedy trzeba będzie natychmiast i radykalnie ograniczyć transmisję wirusa w społeczeństwie).

Eksperci się wypowiedzieli, teraz czas na Ciebie! Weź udział w konsultacjach społecznych. Weź udział w konsultacjach społecznych. Uwagi do aktów prawnych - są dostępne w formie PDF na samym dole tego artykułu - wysyłaj na adres: konsultacje-koronawirus@kprm.gov.pl.

Etap odpowiedzialności - od 28 listopada do 27 grudnia

Sklepy w galeriach handlowych z reżimem sanitarnym. Utrzymująca się wysoka liczba zachorowań na COVID-19 nie pozwala na daleko idące znoszenie restrykcji i ograniczeń. Od 28 listopada przywrócono jednak możliwość funkcjonowania sklepów i usług w galeriach i parkach handlowych w ścisłym reżimie sanitarnym.

W sklepach i galeriach handlowych będzie obowiązywał limit osób - maksymalnie 1 os. na 15 m2. Pamiętaj, że w przestrzeni publicznej masz obowiązek zasłaniać nos i usta. Przy wejściu do sklepu zdezynfekuj ręce lub używaj rękawiczek ochronnych podczas całych zakupów.

Ferie zimowe od 4 do 17 stycznia. Przerwa w nauce w całym kraju potrwa od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r. i zastąpi dotychczasowe ferie zimowe. Tegoroczny wypoczynek będzie się jednak różnił od pozostałych. Dzieci i młodzież pozostaną w domach, ze względu na zakaz organizacji wyjazdów na ferie zimowe.

Rząd wspiera branżę turystyczną. Na pomoc mogą liczyć również przedsiębiorcy, którzy działają w branży turystyki zimowej. Otrzymają oni rekompensaty, które pomogą złagodzić skutki kryzysu.

Pozostałe zasady i ograniczenia - etap odpowiedzialności

Przemieszczanie się

• dystans 1,5 m od innych osób;
• ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia. Od poniedziałku do piątku (w dni nauki szkolnej) w g. 8:00 - 16:00 mogą poruszać się jedynie z rodzicem lub opiekunem prawnym.

Wydarzenia kulturalne i kina. Działalność zawieszona

Komunikacja zbiorowa

Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:
• 50% liczby miejsc siedzących, albo
• 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co • najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.
Kult religijny

Ograniczenie liczby osób w kościołach - max. 1 os. na 15m2
• obowiązek zachowania odległości min. 1,5 m od innych osób oraz zakrywania nosa i ust.

Zgromadzenia i spotkania

• W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 5 osób.
• Imprezy organizowane w domu - z udziałem max. 5 osób.
Limit ten nie dotyczy osób, które wspólnie mieszkają.

Wesela, komunie i konsolacje. Zakaz organizacji

Targi i wydarzenia. Wyłącznie w formie online

Parki rozrywki. Działalność zawieszona

Edukacja. Nauczanie zdalne dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

Sklepy i galerie handlowe

• Ograniczona liczba klientów - max. 1 os./15m2
• Godziny dla seniorów - od poniedziałku do piątku w g. 10:00 - 12:00

Hotele. Działalność zawieszona, z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców oraz medyków.

Gastronomia. Wyłącznie „na wynos” i „na dowóz”

Salony fryzjerskie i kosmetyczne. Funkcjonowanie w reżimie sanitarnym - min. 1,5 m odległości między stanowiskami

Siłownie, kluby fitness i aquaparki. Działalność zawieszona

Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe. Bez udziału publiczności


Od 28.12 etap stabilizacji - zależnie od sytuacji epidemicznej możliwy stopniowy powrót do stref czerwonych, żółtych i zielonych

W momencie spadku liczby zachorowań, zostanie przywrócony podział na strefy: czerwoną - powiaty z najwyższą liczbą chorych, żółtą i zieloną - powiaty z najniższą liczbą chorych. Będziemy także stopniowo rozluźniać panujące restrykcje. Jakie zasady będą obowiązywały w strefach?

STREFA CZERWONA

Kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 19 tys.

Przemieszczanie się

• dystans 1,5 m od innych osób;
• ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Od poniedziałku do piątku w g. 8:00 - 16:00 mogą poruszać się jedynie z rodzicem.

Wydarzenia kulturalne i kina. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność - przy udostępnieniu co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie.

Komunikacja zbiorowa.

Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:
• 50% liczby miejsc siedzących, albo
• 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co • najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Kult religijny

• Ograniczenie liczby osób w kościołach - max. 1 os. na 15m2
• obowiązek zachowania odległości min. 1,5 m od innych osób oraz zakrywania nosa i ust.

Zgromadzenia i spotkania

• W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 5 osób.
• Odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.
• Imprezy organizowane w domu - z udziałem max. 5 osób. Limit ten nie dotyczy osób, które wspólnie mieszkają.

Wesela, komunie i konsolacje. Zakaz organizacji

Targi i wydarzenia. Wyłącznie w formie online

Parki rozrywki. Działalność zawieszona

Edukacja. Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej - nauka stacjonarna

Sklepy i galerie handlowe

• Ograniczona liczba klientów - max. 1 os./15m2
• Godziny dla seniorów - od poniedziałku do piątku w g. 10:00 - 12:00

Hotele. Działalność zawieszona, z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców oraz medyków

Gastronomia. Wyłącznie na wynos i na dowóz

Salony fryzjerskie i kosmetyczne. Funkcjonowanie w reżimie sanitarnym - min. 1,5 m odległości między stanowiskami

Siłownie, kluby fitness i aquaparki. Działalność zawieszona

Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe. Bez udziału publiczności;

STREFA ŻÓŁTA

Kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 9,4 tys.

Przemieszczanie się. Brak ograniczeń

Wydarzenia kulturalne i kina. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność - przy udostępnieniu co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie.

Komunikacja zbiorowa

Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:
• 50% liczby miejsc siedzących, albo
• 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Kult religijny. Ograniczenie liczby osób w kościołach - max. 1 os. na 7m2

Zgromadzenia i spotkania

• W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 25 osób.
• Odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

Wesela, komunie i konsolacje. Ograniczenie liczby gości - max. 50 osób

Targi i wydarzenia. Wyłącznie w formie online

Parki rozrywki. Ograniczona liczby osób - max. 1 os./7m2

Edukacja. Nauczanie hybrydowe

Sklepy i galerie handlowe. Ograniczona liczby klientów - max. 1 os./7m2

Hotele. Działalność bez ograniczeń

Gastronomia. Otwarte w godz. 6:00 - 21:00

Salony fryzjerskie i kosmetyczne. Brak ograniczeń

Siłownie, kluby fitness i aquaparki

• Siłownie i kluby fitness - 1 os./7m2
• Aquaparki - max. 50 proc. obłożenia

Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność

STREFA ZIELONA

Kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 3,8 tys.

Przemieszczanie się. Brak ograniczeń

Wydarzenia kulturalne i kina. 50 proc. miejsc zajętych przez publiczność

Komunikacja zbiorowa

Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:
• 100% liczby miejsc siedzących, albo
• 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących

Kult religijny. Ograniczenie liczby osób w kościołach - max. 1 os. na 4m2

Zgromadzenia i spotkania. W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 100 osób.

Wesela, komunie i konsolacje. Ograniczenie liczby gości - max. 100 osób

Targi i wydarzenia. Ograniczenie liczby uczestników - max. 1 os./4m2

Parki rozrywki. Ograniczona liczba osób - max. 1 os./4m2

Edukacja. Nauczanie hybrydowe

Sklepy i galerie handlowe. Działalność bez ograniczeń

Hotele. Działalność bez ograniczeń

Gastronomia. Działalność bez ograniczeń

Salony fryzjerskie i kosmetyczne. Działalność bez ograniczeń

Siłownie, kluby fitness i aquaparki

• Siłownie i kluby fitness - 1 os./7m2
• Aquaparki - max. 50 proc. obłożenia

Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe. 50 proc. miejsc zajętych przez publiczność

Koronawirusa masz już za sobą? Oddaj osocze i zostań honorowym dawcą

Jeżeli chorowałeś na COVID-19 i wyzdrowiałeś, osocze z Twojej krwi może bardzo pomóc innym pacjentom, którzy walczą z chorobą. Osocze może zostać pobrane od osób:

• w wieku 18 - 65 lat, które przeszły zakażenie SARS-CoV-2,
• po wyzdrowieniu, u których minęło co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów lub 18 dni od zakończenia izolacji,
• po spełnieniu podstawowych kryteriów kwalifikacji dla dawców krwi określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz. U. z 2017 poz. 1741).

Ważne! Osocze można oddać najwcześniej po 28 dniach od wyzdrowienia po potwierdzonej przebytej chorobie COVID-19 lub po 18 dniach od zakończenia izolacji.

Dowiedz się więcej: www.gov.pl/web/koronawirus/chorowales-na-COVID-19-i-wyzdrowiales-oddaj-osocze

Spełniasz te warunki? Oddaj osocze i zostań honorowym dawcą! Pomożesz innym, a sam zyskasz:

• 2 dni wolne od pracy
• ulgę za transport kolejowy i transport miejski
• pakiet konsultacji medycznej - kardiologa, neurologia, pulmonologa itp.

Bądź odpowiedzialny. Stosuj zasadę DDMA+W
Skuteczna walka z koronawirusem jest możliwa dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad postępowania. Stosuj zasadę DDMA+W, czyli:

• Dystans
• Dezynfekcja
• Maseczka
• Aplikacja STOP COVID - ProteGO Safe
• Wietrzenie

Utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. Warto też często wietrzyć pomieszczenia, w których przebywamy, szczególnie w miejscach pracy i mieszkaniu. Walkę z zagrożeniem wspiera też aplikacja STOP COVID - ProteGO Safe. Jest ona w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Im więcej osób będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Projekty rozporządzeń poddajemy konsultacji. Uwagi można zgłaszać na adres konsultacje-koronawirus@kprm.gov.pl.

(źródło: gov.pl)

KK

T G+ F

Zobacz także

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie
Sytuacja epidemiologiczna w powiecie
Sytuacja epidemiologiczna w powiecie
Sytuacja epidemiologiczna w powiecie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Konkurs "Pierwsze zdjęcie na Instagramie"
Konkurs "Pierwsze zdjęcie na Instagramie"
Budżet powiatu na trudne czasy uchwalony
Budżet powiatu na trudne czasy uchwalony
12 wzruszających historii pszczyńskich Sybiraków spisanych w książce
12 wzruszających historii pszczyńskich Sybiraków spisanych w książce
W czwartek i piątek utrudnienia na ul. Bielskiej w Pszczynie
W czwartek i piątek utrudnienia na ul. Bielskiej w Pszczynie
Pszczyna pozyskała 4 mln zł na fotowoltaikę
Pszczyna pozyskała 4 mln zł na fotowoltaikę
Burmistrz spotkał się z ministrem klimatu
Burmistrz spotkał się z ministrem klimatu
Budżet przyjęty. Ponad 10 mln zł na goczałkowickie inwestycje
Budżet przyjęty. Ponad 10 mln zł na goczałkowickie inwestycje
Nowa sygnalizacja świetlna w Pawłowicach
Nowa sygnalizacja świetlna w Pawłowicach
3 mln zł dotacji na termomodernizację Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pszczynie
3 mln zł dotacji na termomodernizację Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pszczynie
Powstał chodnik do Szkoły Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej
Powstał chodnik do Szkoły Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej
Zupa Wigilijna trafi do pszczyńskich jadłodzielni
Zupa Wigilijna trafi do pszczyńskich jadłodzielni
Otwarcie lodowiska w najbliższy piątek!
Otwarcie lodowiska w najbliższy piątek!

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18