W tym roku radnych w gminie Pszczyna będziemy wybierać w czterech okręgach wielomandatowych.

Komisarz wygumkował okręgi nakreślone przez burmistrza

Pszczyna12.04.2018, 10:22

Komisarz wyborczy zakwestionował przyjętą w marcu przez Radę Miejską uchwałę w sprawie podziału gminy Pszczyna na okręgi wyborcze w wyborach samorządowych. Dzisiaj radni uchwalili poprawioną uchwałę.

Uchwałę w sprawie podziału gminy Pszczyna na okręgi wyborcze Rada Miejska w Pszczynie przyjęła 15 marca przy 16 głosach za, pięciu przeciw i jednym wstrzymującym się. Gminę podzielono na cztery okręgi wielomandatowe, co jest konsekwencją zmian w prawie wyborczym – w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców zrezygnowano z okręgów jednomandatowych (cztery lata temu gmina Pszczyna była podzielona na 23 takie okręgi). 

W uchwale przygotowanej przez burmistrza nie powrócono do wydawałoby się oczywistego podziału na okręgi obowiązujące w 2010 r., kiedy radnych też wybierano w okręgach wielomandatowych. Najwięcej kontrowersji wywołało połączenie w jednym okręgu osiedla Stara Wieś z sołectwami (Czarkowem, Porębą, Brzeźcami, Wisłą Wielką, Wisłą Małą i Studzionką) oraz Łąki z osiedlami miejskimi (Śródmieściem, Siedlicami i Kolonią Jasna). Ponadto w dwóch różnych okręgach znalazły się sąsiadujące ze sobą osiedla Piastów i Kolonia Jasna.

Już opiniując projekt tej uchwały komisarz wyborczy z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej wyraził swoje negatywne stanowisko, proponując podział na okręgi odpowiadający sytuacji z 2010 r. Przeciwko uchwale głosował m.in. radny Ryszard Baron, podnosząc, że podziału na okręgi dokonano z naruszeniem art. 417 Kodeksu wyborczego.

Skargę na uchwałę do komisarza wyborczego w Bielsku-Białej zgłosiły odrębnie grupy 17 oraz 26 mieszkańców gminy. Komisarz uznał te skargi za zasadne. W uzasadnieniu postanowienia przywołał wspomniany art. 417 par. 2 i 4 Kodeksu wyborczego. Zgodnie z tymi przepisami w gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy (sołectwo), a w miastach przy tworzeniu okręgów wyborczych uwzględnia się utworzone jednostki pomocnicze (osiedla). Jednostki pomocnicze gminy łączy się w celu utworzenia okręgu. Jak wskazuje komisarz, ze statutu gminy Pszczyna wynika jednoznaczny podział gminy na miasto Pszczyna i pozostały obszar gminy. Dalej komisarz zaproponował swój podział gminy na okręgi wyborcze, uwzględniający zapisy art. 417 Kodeksu wyborczego.

Komisarz wezwał jednocześnie Radę Miejską do ponownego uchwalenia uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze. To nastąpiło dzisiaj, 12 kwietnia. Uchwałę przyjęto przy 20 głosach za i jednym przeciw.

Nowa uchwała już uwzględnia zaproponowane przez komisarza zmiany. Zgodnie z nim os. Stara Wieś trafia do okręgu nr 1 z osiedlami Stare Miasto, Piłsudskiego, Daszyńskiego, Podstarzyniec, Polne Domy, Powstańców Śląskich oraz Kępa. Osiedle Piastów wspólnie z Kolonią Jasną, Siedlicami i Śródmieściem mają tworzyć okręg nr 2. Okręg nr 3 to sołectwa Czarków, Piasek, Jankowice, Studzienice, Ćwiklice i Rudołtowice. W okręgu nr 4 obok Łąki znajdują się sołectwa Poręba, Brzeźce, Wisła Wielka, Wisła Mała i Studzionka.

 

Reklama

Reklama

jack

T G+ F

Zobacz także

Rok przed wyborami: wiadomo, że niewiele wiadomo
Rok przed wyborami: wiadomo, że niewiele wiadomo
Dariusz Skrobol zainaugurował kampanię: przed nami ciężka kampania, ale zwyciężymy!
Dariusz Skrobol zainaugurował kampanię: przed nami ciężka kampania, ale zwyciężymy!
Gmina Miedźna dostała nieruchomości za 3 mln zł
Gmina Miedźna dostała nieruchomości za 3 mln zł
Nowe drzewa przy powiatowych drogach
Nowe drzewa przy powiatowych drogach
Ekrany zasłoniły krzyż
Ekrany zasłoniły krzyż
Pity do 30 kwietnia. Urząd Skarbowy będzie czynny dłużej
Pity do 30 kwietnia. Urząd Skarbowy będzie czynny dłużej

Komentarze:

Józef 2018-04-14 godz. 08:52
Burmistrz i rada dokonała podziału na okręgi wyborcze nie zgodnie z prawem, jak do takiej sytuacji mogło dojść ?
Robert 2018-04-13 godz. 14:14
Przecież podział uchwaliła rada
DDD 2018-04-13 godz. 11:08
Wiadomo, że jak się grunt pali pod nogami, to majstruje się okręgami. Tym razem burmistrzowi się nie udało.
treść:
autor:

SQL: 20