W tym roku radnych w gminie Pszczyna będziemy wybierać w czterech okręgach wielomandatowych.

Komisarz wygumkował okręgi nakreślone przez burmistrza

Pszczyna12.04.2018, 10:22

Komisarz wyborczy zakwestionował przyjętą w marcu przez Radę Miejską uchwałę w sprawie podziału gminy Pszczyna na okręgi wyborcze w wyborach samorządowych. Dzisiaj radni uchwalili poprawioną uchwałę.

Uchwałę w sprawie podziału gminy Pszczyna na okręgi wyborcze Rada Miejska w Pszczynie przyjęła 15 marca przy 16 głosach za, pięciu przeciw i jednym wstrzymującym się. Gminę podzielono na cztery okręgi wielomandatowe, co jest konsekwencją zmian w prawie wyborczym – w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców zrezygnowano z okręgów jednomandatowych (cztery lata temu gmina Pszczyna była podzielona na 23 takie okręgi). 

W uchwale przygotowanej przez burmistrza nie powrócono do wydawałoby się oczywistego podziału na okręgi obowiązujące w 2010 r., kiedy radnych też wybierano w okręgach wielomandatowych. Najwięcej kontrowersji wywołało połączenie w jednym okręgu osiedla Stara Wieś z sołectwami (Czarkowem, Porębą, Brzeźcami, Wisłą Wielką, Wisłą Małą i Studzionką) oraz Łąki z osiedlami miejskimi (Śródmieściem, Siedlicami i Kolonią Jasna). Ponadto w dwóch różnych okręgach znalazły się sąsiadujące ze sobą osiedla Piastów i Kolonia Jasna.

Już opiniując projekt tej uchwały komisarz wyborczy z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej wyraził swoje negatywne stanowisko, proponując podział na okręgi odpowiadający sytuacji z 2010 r. Przeciwko uchwale głosował m.in. radny Ryszard Baron, podnosząc, że podziału na okręgi dokonano z naruszeniem art. 417 Kodeksu wyborczego.

Skargę na uchwałę do komisarza wyborczego w Bielsku-Białej zgłosiły odrębnie grupy 17 oraz 26 mieszkańców gminy. Komisarz uznał te skargi za zasadne. W uzasadnieniu postanowienia przywołał wspomniany art. 417 par. 2 i 4 Kodeksu wyborczego. Zgodnie z tymi przepisami w gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy (sołectwo), a w miastach przy tworzeniu okręgów wyborczych uwzględnia się utworzone jednostki pomocnicze (osiedla). Jednostki pomocnicze gminy łączy się w celu utworzenia okręgu. Jak wskazuje komisarz, ze statutu gminy Pszczyna wynika jednoznaczny podział gminy na miasto Pszczyna i pozostały obszar gminy. Dalej komisarz zaproponował swój podział gminy na okręgi wyborcze, uwzględniający zapisy art. 417 Kodeksu wyborczego.

Komisarz wezwał jednocześnie Radę Miejską do ponownego uchwalenia uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze. To nastąpiło dzisiaj, 12 kwietnia. Uchwałę przyjęto przy 20 głosach za i jednym przeciw.

Nowa uchwała już uwzględnia zaproponowane przez komisarza zmiany. Zgodnie z nim os. Stara Wieś trafia do okręgu nr 1 z osiedlami Stare Miasto, Piłsudskiego, Daszyńskiego, Podstarzyniec, Polne Domy, Powstańców Śląskich oraz Kępa. Osiedle Piastów wspólnie z Kolonią Jasną, Siedlicami i Śródmieściem mają tworzyć okręg nr 2. Okręg nr 3 to sołectwa Czarków, Piasek, Jankowice, Studzienice, Ćwiklice i Rudołtowice. W okręgu nr 4 obok Łąki znajdują się sołectwa Poręba, Brzeźce, Wisła Wielka, Wisła Mała i Studzionka.

 

Reklama

Reklama

jack

T G+ F

Zobacz także

Z niezgody na gumową republikę
Z niezgody na gumową republikę
Na Śląsku bez zmian. Rządzić będą ci sami
Na Śląsku bez zmian. Rządzić będą ci sami
Złóż informację o dochodach i deklarację roczną w terminie
Złóż informację o dochodach i deklarację roczną w terminie
gorący temat
Uczniowie, nauczyciele, rodzice prosili. Radni nie posłuchali
Uczniowie, nauczyciele, rodzice prosili. Radni nie posłuchali
Odwołują wydarzenia w związku z żałobą narodową
Odwołują wydarzenia w związku z żałobą narodową
S1 przez gminę Miedźna: w tym roku ma być ogłoszony przetarg
S1 przez gminę Miedźna: w tym roku ma być ogłoszony przetarg
Coraz bliżej budowy sali gimnastycznej w Porębie
Coraz bliżej budowy sali gimnastycznej w Porębie

Komentarze:

Józef 2018-04-14 godz. 08:52
Burmistrz i rada dokonała podziału na okręgi wyborcze nie zgodnie z prawem, jak do takiej sytuacji mogło dojść ?
Robert 2018-04-13 godz. 14:14
Przecież podział uchwaliła rada
DDD 2018-04-13 godz. 11:08
Wiadomo, że jak się grunt pali pod nogami, to majstruje się okręgami. Tym razem burmistrzowi się nie udało.
treść:
autor:

SQL: 20