fot. UG Kobiór

Kobiór: nowa sala przedszkola gminnego już gotowa

Kobiór12.04.2017, 10:44

10 kwietnia dokonano odbioru końcowego robót budowlanych związanych z projektem pn. "Rozbudowa budynku Gminnego Przedszkola o salę przedszkolną wraz z zapleczem sanitarnym", realizowanym przez firmę KAZBUD Spółka z o.o. z Warszowic od 1 lipca 2016 r.

Projekt zakładał stworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego poprzez dobudowę nowej sali wraz z węzłem sanitarnym i pokojem specjalistów od strony południowej istniejącego budynku przedszkola.

Pierwszy etap prac do tzw. stanu surowego zamkniętego odebrano 25 października 2016 r. Od tego czasu trwały roboty wewnątrz dobudowanej części budynku obejmujące m.in. wykonanie stolarki drzwiowej, wewnętrznych instalacji, wykończeniowe roboty budowlane i malarskie.

Ze względu na wystąpienie robót dodatkowych i uzupełniających planowany termin realizacji i odbioru inwestycji został wydłużony o około dwa miesiące. Teraz Urząd Gminy przystępuje do procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie dobudowanej sali. Wartość projektu wyniesie około 210 tys. zł. 

Projekt jest dofinansowany w wysokości około 50% kosztów kwalifikowalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa XII "Infrastruktura edukacyjna" Działanie 12.1 "Infrastruktura wychowania przedszkolnego" Poddziałanie 12.1.1 "Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT".

Realizowane zamierzenie jest uzupełnieniem projektu pn. "Dobry start to przedszkole - zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci 3-4 letnich z terenu Gminy Kobiór”, który będzie finansowany ze środków EFS w ramach poddziałania 11.1., którego realizację przewiduje się na lata 2017-2018.
UG Kobiór

 

Reklama

Reklama

pako

T G+ F

Zobacz także

Tysiąc drzew na minutę
Tysiąc drzew na minutę
Rozpoczęły się eko-kontrole w Kobiórze
Rozpoczęły się eko-kontrole w Kobiórze
Z kijami wokół Zbiornika Łąckiego
Z kijami wokół Zbiornika Łąckiego
Fryzjerskie szaleństwo w PZS nr 1
Fryzjerskie szaleństwo w PZS nr 1
Święto Teatru z POPP
Święto Teatru z POPP
Trzy włamania w Łące
Trzy włamania w Łące

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 20