Kobiór: Kotłów nie będzie

16.01.2008, 14:22

Ze względu na brak możliwości uzyskania dofinansowania do wymiany kotłów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach gmina Kobiór zawiesiła realizację „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji”.

„Program” zakładał wymianę przestarzałych kotłów węglowych na kotły ekologiczne nowej generacji w 300 posesjach. Według kosztorysu sporządzonego według obowiązujących w 2007 roku cen, koszt operacji wynosiłby ponad 4,5 mln zł z czego 50% kwoty musieli by pokryć mieszkańcy a reszta miała być sfinansowana z budżetu gminy poprzez pomoc WFOŚiGW w Katowicach.
W najbliższym czasie do wymiany jednak nie dojdzie. Według uchwały z dnia 29 czerwca 2007 zatwierdzonej przez Rade Nadzorczą WFOŚiGW pomocą finansową w zakresie niskiej emisji objęto tylko te powiaty Województwa Śląskiego w których dochodzi do okresowych przekroczeń stężeń zanieczyszczeń powietrza a teren Powiatu Pszczyńskiego nie należy do sfery zagrożeń.

kaz

T G+ F

Zobacz także

Gminny program wymiany kotłów 2020 w Kobiórze
Gminny program wymiany kotłów 2020 w Kobiórze
Nie będzie zawodów, będzie festyn
Nie będzie zawodów, będzie festyn
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18