Karłowicza będzie w końcu przejezdna?

Pszczyna15.05.2019, 11:08

Gmina Pszczyna kupi od mieszkańców nieruchomości stanowiące część ul. Karłowicza na os. Stara Wieś. Czy to pozwoli zakończyć wieloletni sąsiedzki spór o korzystanie z drogi?

Podczas kwietniowej sesji Rady Miejskiej w Pszczynie radni przyjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Ich kupno jest konieczne w celu utrzymywania drogi gminnej - ul. Karłowicza. Za dwie działki o powierzchni 0,0197 ha oraz 0,0059 ha gmina zapłaci w sumie 25 tys. 600 zł.

To dużo więcej niż wynikało z szacunków rzeczoznawcy majątkowego, który wycenił działki odpowiednio na kwotę 9 336 zł i 2 796 zł. Takie oferty gmina przedstawiła właścicielom działek, ale nie zostały one przez nich przyjęte. Mieszkańcy zaproponowali sprzedaż za cenę 40 tys. zł i 20 tys. zł. Na te kwoty z kolei nie przystała gmina Pszczyna. W wyniku ponownych rokowań uzgodniono cenę sprzedaży w wysokości odpowiednio 19 700 zł i 5 900 zł. W związku z tym, że ceny sprzedaży przekraczają 125% szacowanych wartości tych nieruchomości, konieczna była zgoda radnych na ich nabycie przez gminę.

Przypomnijmy, że sąsiedzki spór na ul. Karłowicza trwa od 13 lat. Mieszkańcy przez dziesięciolecia korzystali z tej drogi, ale w 2006 r. stanęła na niej brama, postawiona przez jednych z mieszkańców, właścicieli działki, po której szła droga. Brama na jakiś czas zniknęła, ale po kolejnych bataliach sądowych wróciła na drogę pod koniec 2014 r. Rok później Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pszczynie nakazał rozbiórkę „wykonanego, bez wymaganego zgłoszenia, wygrodzenia umiejscowionego w poprzek drogi gminnej". Decyzję tę utrzymał również Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. Na jego decyzję mieszkańcy, którzy postawili bramę, wnieśli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Ten wyrokiem z 20 listopada 2015 r. oddalił skargę. Droga była jednak dalej nieprzejezdna, bo mieszkańcy usypali na niej  pryzmę ziemi (usypana ziemia w rozumienia przepisów prawa budowlanego nie jest obiektem budowlanym).

Sprawą w końcu zajął się zarządca drogi, czyli gmina Pszczyna. W styczniu 2016 r. Rada Miejska w Pszczynie uchwaliła plan zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta Pszczyna - Etap II, w którym został potwierdzony dotychczasowy przebieg ul. Karłowicza (od ul. Starowiejskiej do ul. Zbożowej) i została ona oznaczona symbolem KDD - droga publiczna dojazdowa. Gmina starała się o stwierdzenie nabycia z mocy prawa pięciu nieruchomości zajętych pod ul. Karłowicza. W 2006 r. wojewoda odmówił jej jednak tego prawa. Później decyzję wojewody zakwestionował minister infrastruktury i rozwoju, ale że od tamtego czasu minęło 10 lat, to sprawa się przedawniła. Gminie pozostało więc negocjować z mieszkańcami sprzedaż działek.

- Ulica Karłowicza stanowi duży problem pod kątem własności. Sprawa toczyła się przed ministrem, przed wojewodą i w sądach różnych instancji. Niestety tak to już jest, że nie zawsze wszyscy się ze sobą zgadzają, nie zawsze jest zgoda w rodzinie. Rozwiązujemy ten problem, który trwa długo i jest skomplikowany – mówił po przyjęciu uchwały przez radnych burmistrz Dariusz Skrobol.

Radna ze Starej Wsi, Marcelina Leki ma nadzieję, że nabycie przez gminę działek zakończy sąsiedzki  spór i droga będzie w końcu służyć każdemu. - Ulica Karłowicza łączy ulice Zbożową i Staromiejską. To jest główny szlak dla dzieci i osób starszych, czy to  do kościoła, czy to do sklepu i centrum wsi. Cieszę się, że po 13 latach jest pozytywna reakcja ze strony mieszkańców – mówi Marcelina Leki.

Reklama

jack

T G+ F

Zobacz także

Karłowicza dalej podzielona. Ale już nie bramą
Karłowicza dalej podzielona. Ale już nie bramą
Z jednej strony brama, z drugiej woda
Z jednej strony brama, z drugiej woda
12 kierowców ukaranych za przejazd na czerwonym świetle
12 kierowców ukaranych za przejazd na czerwonym świetle
Bezpłatne przejazdy dla Honorowych Dawców Krwi
Bezpłatne przejazdy dla Honorowych Dawców Krwi
„Skrawek Nieba - Artyści Dzieciom”
„Skrawek Nieba - Artyści Dzieciom”
Podziękowano wolontariuszom miejskiego sztabu WOŚP
Podziękowano wolontariuszom miejskiego sztabu WOŚP

Komentarze:

Wiedzący 2019-05-15 godz. 19:47
I okazało się że droga przebiegała przez teren prywatny. W przedwojennych dokumentach dotyczących tego terenu jest przepis zezwalający na przepęd bydła i przejście ludzi. A dzisiaj jeżdżą samochodami. Pamiętajcie że księgi wieczyste i własność prywatna jest "święta"
treść:
autor:

SQL: 19