Jutro bydzie czyn społeczny

20.03.2007, 15:33

Czyn społeczny - tyn zwrot pamiynto jeszcze łokres Gierka. Lud roboczy z uśmiechem na gembie penetrowoł nojbliższe pola i w służbie narodowi działoł. Nawet som Ernesto Rafael Guevara de la Serna znany jako Che nie spyndzoł niedziele na puszczaniu bonków.

Kamraci widzieli jak łoblykoł sie i bakoł cołki dziyń. Widzonc swojigo bohatera jak ujeżdżo łobcego traktora ludzie nie łostawali w doma.
Łod tamtych czasów wiele sie jednak zmieniło. Dyć wajzel cyko, a czasy idom z duchem. Ale widać som i tacy kierym czyn społeczny zapod w pamienć i do nich to żodno łobco sprawa. Niedowno złomiorze ze Pszczyny zasygnalizowali, że most nad glajzami na Bielski rozbierom na taile. Fto jeszcze był chyntny do podobnej akcje - żodyn? Wiadomo, że nic za friko i kożdo taila znodła by swoje miejsce na pobliskim skupie, jednak list w kierym wystosowali petycja godek ło pijondzach nie zawieroł. A tyn list trefił na rence wicestarosty z dołonczonom prośbom coby wspomnieć ło tym we Pszczyńskij.
Sprawa wiaduktu na Bielskij łod downa spyndzo syn ze ślypia i jako mara powraco. Dla szoferów stanowi zapora jednak po incydentach i próbach łominiencia bez względu na tonaż i powodzynie idzie twierdzić, że zapora, ale do przejścia. Dla władz most bydzie problymem skuli tego, że temat pojawił sie przi wyborach i bydzie jak bolok, durś ło sobie prziypominoł. Som plany jak sprawa zawreć roz i do końca jednak co z tego wylezie to yno Ponbuczek wie jedyn. Jednak temat jes wielki, bo niejednego drzaźni, co widać, bo jak bumerang powraco. Z drugij strony chopy nawet majonc szczere chynci za robota wzionś sie nie mogom. No chyba, że bydom mieli sam łodpowiednie uprawnienia i papióry. Jak łobiekt powstoł wedle planów to i swój żywot zakończy, z tym że meter po metrze i podobnie wsziysko być musi wedle plana. A szkoda, że aktywni tyj roboty nie dostanom. Skuli mie to za dobre chynci coby społeczyństwu zrobić dobrze, niech by sie wzieli kożdy detal i kożdo sróbka. Nawet coby ja kajś potem spylić. Przeca nikt sie go nie łostawi w łogródku, bo podobno szpetny i nie do końca sprawny. Karnełbych sie łobadać jak tera wyglondo, niestety sie boja.

Piotr Łapa

T G+ F

Zobacz także

LGD Ziemia Pszczyńska zaprasza na godziny doradcze dla grantobiorców
LGD Ziemia Pszczyńska zaprasza na godziny doradcze dla grantobiorców
Wyposażenie za unijne dotacje w Szkole Podstawowej w Woli
Wyposażenie za unijne dotacje w Szkole Podstawowej w Woli
Meetingi biegowe z "Aktywną Pszczyną"
Meetingi biegowe z "Aktywną Pszczyną"
E-learning dla najmłodszych mieszkańców wsi
E-learning dla najmłodszych mieszkańców wsi

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18