JSW płaci samorządom 220 mln zł rocznie

31.07.2012, 08:53

Pawłowice, Suszec

Dzięki działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej do samorządów trafiło w 2011 roku ponad 220 mln zł w formie podatków i opłat. Dodatkowe 12,4 mln złotych JSW przeznaczyła na wspieranie medycyny, edukacji i sportu w regionie. Część tej sumy przekazała na działalność dobroczynną.


Pieniądze przedsiębiorstw górniczych są znaczącym źródłem dochodów nie tylko budżetu państwa, ale i lokalnych samorządów. Gminy mają prawo między innymi do podatku od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i części opłaty eksploatacyjnej.

- W 2011 roku Jastrzębska Spółka Węglowa przekazała na konta samorządów niemal 87,8 mln złotych podatku od nieruchomości i środków transportowych, prawie 3 mln złotych opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, 5,8 mln podatku od czynności cywilnoprawnych i prawie 15,2 mln złotych opłaty eksploatacyjnej. Drogą pośrednią - w ślad za pracownikami firmy - do gmin wraca część podatków dochodowych wpłaconych przez spółkę do budżetu państwa za pośrednictwem urzędu skarbowego. Gminy mają prawo do 39 procent udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 6,71 procent udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Są to kwoty niebagatelne, gdyż w 2011 roku podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 510,7 mln złotych, a podatek dochodowy od osób fizycznych - 191,8 mln złotych - wylicza JSW.

Pieniądze z JSW trafiają do 20 samorządów. Najwięcej pieniędzy trafia do Jastrzębia-Zdroju, Pawłowic i Suszca, gdyż pod tymi miejscowościami prowadzona jest intensywna eksploatacja węgla.

Obowiązkiem przedsiębiorcy górniczego jest naprawienie szkody poprzez przywrócenie stanu poprzedniego, a gdy jest to niemożliwe lub koszty rażąco przekraczałyby wielkość poniesionej szkody jej naprawa następuje poprzez zapłatę jednorazowego odszkodowania. Wielkości szkody nie wyceniają pracownicy kopalni tylko niezależni rzeczoznawcy, którzy dokonują tego zgodnie z obowiązującymi ich standardami i procedurami. I nie chodzi tu tylko o same domy, ale także o grunty rolne i leśne, ponieważ kopalnia wypłaca odszkodowanie także za straty w zasiewach i plonach.

O wypłatę pieniędzy nie trzeba z JSW walczyć w sądzie, gdyż ponad 98 procent napraw odbywa się w drodze ugody zawartej między kopalnią a właścicielem nieruchomości. Niecałe 2 procent spraw, które trafia do sądu, jest niewielkim odsetkiem, biorąc pod uwagę o jak ważne i budzące emocje sprawy chodzi.

Pewną rekompensatą dla gmin za uciążliwość eksploatacji węgla dla środowiska są dodatkowe dochody i miejsca pracy dla mieszkańców. W blisko stutysięcznym Jastrzębiu-Zdroju trudno o rodzinę, która nie byłaby w jakiś sposób związana z górnictwem. Po chudych latach 90. i redukcjach zatrudnienia, kopalnie JSW znów przyjmują pracowników, którzy są mieszkańcami nie tylko okolicznych, ale także oddalonych o 100 kilometrów gmin powiatu żywieckiego. Największą część załogi stanowią mieszkańcy Jastrzębia- Zdroju, gdzie jest zameldowanych 28,79 procent pracowników spółki, potem Żor (10,17 procent pracowników) i Pawłowic (8,15 procent pracowników).

Jastrzębska Spółka Węglowa - poczynając od 2004 roku - przyjmuje do pracy rocznie od 612 do 2443 osób (rekordowy 2008 rok). W ubiegłym roku przyjęła 1423 osoby.

Jastrzębska Spółka Węglowa zatrudnia ponad 22,8 tys. pracowników, natomiast zatrudnienie w całej Grupie JSW kształtuje się na poziomie niemal 30 tys. osób. (źródło: www.wnp.pl)

ram

T G+ F

Zobacz także

Co trzeci mieszkaniec nie płaci za śmieci!
Co trzeci mieszkaniec nie płaci za śmieci!
Połowa najemców nie płaci czynszu
Połowa najemców nie płaci czynszu
„Cała Polska czyta dzieciom”
„Cała Polska czyta dzieciom”
Ponad 12 mln zł już u lokalnych przedsiębiorców
Ponad 12 mln zł już u lokalnych przedsiębiorców
375 zakażeń w powiecie pszczyńskim
375 zakażeń w powiecie pszczyńskim
Plenerowe Kino Skansenowe
Plenerowe Kino Skansenowe

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18