Jest uchwała o przekształceniu szpitala

23.09.2010, 12:19

Powiat

Rada Powiatu przyjęła wczoraj uchwałę w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie. To jeden z ostatnich etapów przed podpisaniem umowy o dzierżawie szpitala z firmą Centrum Dializa z Sosnowca.

Uchwała przekształceniowa jest konsekwencją podjętych wcześniej decyzji. W kwietniu br. Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia kierunków przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie. Z kolei w czerwcu przyjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (dzierżawy na 20 lat) z „Centrum Dializa” sp. z.o.o. Uchwały te pozwoliły Zarządowi Powiatu na ogłoszenie konkursu na wyłonienie podmiotu, który przejmie realizację świadczeń zdrowotnych po przekształcanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Pszczynie oraz podpisanie z nim umowy.
Konkurs wygrała firma Centrum Dializa i to z nią Zarząd Powiatu podpisze umowę dzierżawy szpitala na okres 20 lat. Obecnie negocjowane są jej warunki. Nim to nastąpi uchwała o przekształceniu ZOZ-u musi być zaopiniowana przez 26 gmin, 7 powiatów, wojewodę i związki zawodowe. A sama uchwała nie może wejść w życie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy. Umowa będzie więc podpisana najwcześniej na początku przyszłego roku.

Przekształcenie polegać będzie na likwidacji 46 komórek organizacyjnych ZOZ-u (oddziały, poradnie, zakłady, pracownie) i utworzeniu w ich miejsce nowych, wchodzących w skład niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej powołanego przez spółkę Centrum Dializa.

Za przyjęciem uchwały o przekształceniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie głosowało 16 radnych, a przeciw było 7. Wcześniej radni większością głosów odrzucili wezwanie Obywatelskiego Komitetu Społecznego dla ratowania statusu publicznego Szpitala Powiatowego w Pszczynie do odstąpienia od podejmowania uchwały przekształceniowej.

(więcej o sprawie czytaj w najbliższym numerze Gazety Pszczyńskiej, nr 19, 5 października br.)

jack

T G+ F

Zobacz także

Budżet Gminy Pszczyna uchwalony. Jakie inwestycje zostaną zrealizowane w 2020 roku?
Budżet Gminy Pszczyna uchwalony. Jakie inwestycje zostaną zrealizowane w 2020 roku?
Uchwała narusza ustawę o ZOZ-ach!
Uchwała narusza ustawę o ZOZ-ach!
Jaśniej i bezpieczniej w Golasowicach
Jaśniej i bezpieczniej w Golasowicach
Stypendia sportowe dla zawodników z gminy Pawłowice
Stypendia sportowe dla zawodników z gminy Pawłowice
Rusza przebudowa obiektu mostowego w Suszcu
Rusza przebudowa obiektu mostowego w Suszcu

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18