Jan Brzozowski odwołany

23.03.2012, 09:04

Pszczyna

Stało się to, o czym informowaliśmy kilka dni temu. Podczas czwartkowej sesji pszczyńscy radni głosowali nad odwołaniem wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, Jana Brzozowskiego.


Wniosek w sprawie odwołania Jana Brzozowskiego, radnego i sołtysa ze Studzionki z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, złożyło sześciu radnych: Mirosław Kraus, Mirosław Kobiór, Renata Dyrda, Sylwia Caputa, Maciej Kolon oraz Maciej Stieber.
Uzasadnili go następująco: „Jan Brzozowski jako wiceprzewodniczący nie reprezentuje oczekiwań wnioskujących z zakresie kierunków rozwoju gminy Pszczyna, a w szczególności niektórych zapisów budżetu gminy na 2012 r. W tym stanie rzeczy zasadnym i koniecznym jest odwołanie pana Jana Brzozowskiego z pełnionej funkcji gdyż zachodzi rozbieżność interesów i brak możliwości ich skutecznego wykonywania”.

Tuż przed głosowaniem nad projektem uchwały w tej sprawie głos zabrał Jan Brzozowski. Przypomniał, że jest to jego czwarta kadencja w Radzie Miejskiej, od czterech kadencji jest też sołtysem Studzionki. - Wniosek, który został przedstawiony przez pana Krausa jest dla mnie bardzo krzywdzący. Studzionka jest miejscowością największą w gminie i posiada prawie 40 km dróg w różnym stanie. Z wielkim rozczarowaniem przyjęto grudniową decyzję rady w sprawie wycofania 50 tys. zł na remont drogi, przy której mieszka kilkanaście rodzin (ul. Boya Żeleńskiego - przyp. red.) - mówił Jan Brzozowski i podkreślał, że ostatecznie to ta decyzja radnych doprowadziła do podjęcia na zebraniu wiejskim przez mieszkańców Studzionki uchwały, w której domagają się odłączenia miejscowości od Pszczyny oraz włączenia jej do gminy Pawłowice. - Ludzie stwierdzili, że nie mają w Pszczynie czego szukać - dodał.

Jan Brzozowski został odwołany z funkcji wiceprzewodniczącego (radni w głosowaniu tajnym oddali 12 głosów za odwołaniem Brzozowskiego i 11 przeciw).

Następnie radny Maciej Kolon złożył wniosek w sprawie zmiany porządku obrad sesji i wprowadzenie projektu uchwały w sprawie powołania nowego wiceprzewodniczącego. Wniosek przeszedł większością głosów ( 14 za, 7 przeciw, 2 wstrzymujące).

Tomasz Nowaczyk zgłosił kandydaturę Marceliny Leki, Renata Dyrda zaproponowała Mirosława Kobióra. Krystian Czypek zgłosił Grzegorza Kuczerę, jednak ten kandydat, w przeciwieństwie do dwóch poprzednich, nie wyraził zgody na kandydowanie.

W tajnym głosowaniu Marcelina Leki uzyskała 11 głosów za tym, by to ona została wiceprzewodniczącą, natomiast Mirosław Kobiór – 12. Ostatecznie to Kobiór zajął miejsce obok przewodniczącego Rady Miejskiej, Leszka Szczotki.

Mirosław Kobiór w Radzie Miejskiej zasiada od trzech kadencji, przez dwie był jej wiceprzewodniczącym i po kilkunastu miesiącach przerwy wraca pełnić tę funkcję. Przypomnijmy, że po wyborach samorządowych w 2010 r. Mirosław Kobiór był obok Brzozowskiego kandydatem na wiceprzewodniczącego Rady. Wtedy jednak przegrał z radnym ze Studzionki stosunkiem głosów 10:13.

ram

T G+ F

Galeria

Zobacz także

Dni Goczałkowic - Rafał Brzozowski
Dni Goczałkowic - Rafał Brzozowski
Leszek Szczotka przewodniczącym Rady Miejskiej w Pszczynie, wiceprzewodniczącym Jan Brzozowski
Leszek Szczotka przewodniczącym Rady Miejskiej w Pszczynie, wiceprzewodniczącym Jan Brzozowski
gorący temat
Sławomir Kowalski nowym dyrektorem MORiS-u
Sławomir Kowalski nowym dyrektorem MORiS-u
Pożar budynku starej szkoły w Kobielicach
Pożar budynku starej szkoły w Kobielicach

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18