Jak zmieni się ruch na rynku?

06.02.2013, 10:09

Pszczyna

Wczoraj odbyły się konsultacje w sprawie koncepcji zmiany organizacji ruchu na terenie Starego Miasta. Wzięło w nich udział ponad 20 zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców.


Zmiany będą naprawdę spore, dlatego warto zapoznać się z tą koncepcją na etapie, kiedy są możliwe do wprowadzenia zmiany.
Najistotniejsza z planowanych zmian to wprowadzenie zakazu wjazdu na rynek za wyjątkiem zaopatrzenia oraz mieszkańców Starego Miasta w celu dojazdu do miejsc przeznaczonych do parkowania.

Do tego koncepcja zakłada też, że zostaną wyznaczone miejsca do parkowania wyłącznie dla mieszkańców Starego Miasta tj. ul. Garncarska, ul. Bramkowa, część ul. Strażackiej (od rynek do ul. Rymarskiej), ul. Ratuszowa, część ul. Bednarskiej (od ul. Ratuszowej do ul. Bankowej), część ul. Tkackiej (od ul. Piastowskiej do ul. Piekarskiej), część ul. Piekarskiej (od ul. Tkackiej do ul. Warownej).
Do tego w okolicach rynku zostaną także wyznaczone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Będzie ich 10. Po jednym na ul. ul. Ratuszowej, ul. Warownej, ul. Garncarskiej, ul. Bramkowej, ul. Strażackiej, ul. Tkackiej oraz cztery na ul. Basztowej.

Kolejna istotna zmiana to całkowite wyłączenie z ruchu wschodniej pierzei rynku tj. odcinka pomiędzy ul. Piekarską a ul. Piastowską (przy Pijalni Soków).

Zostaną także zmienione zasady parkowania na drogach gminnych na terenie Starego Miasta oraz Śródmieścia. Gmina zamierza wprowadzić minimalny czas postoju - 0,5 godziny przy zachowaniu dotychczasowych opłat za parkowanie (obecnie minimalny czas, za jaki trzeba opłacić postój to 1 godzina).

Duże zmiany planuje się też wprowadzić opłatach za abonamenty miesięczne. Zlikwidowane mają zostać karty abonamentowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie Starego Miasta i Śródmieścia, natomiast wprowadzone zostaną ogólnodostępne karty za 100zł (w strefie A – Stare Miasto) oraz 80 zł (Strefa B – Śródmieście).

Nie będzie zmian w opłacie abonamentowej dla mieszkańców zameldowanego na pobyt stały w granicach SPP. Będzie wynosić nadal 20 zł.

Jak tłumaczyli burmistrz, Dariusz Skrobol i naczelniczka Wydziału Gospodarki Komunalnej, Katarzyna Huptys, podwyższenie opłat abonamentowych ma doprowadzić do większej rotacji miejsc postojowych, wykluczyć całodziennie parkowanie samochodów na ulicach Starego Miasta i przeniesienie tych samochodów na parkingi.

Gmina planuje także rozszerzyć strefy płatnego parkowania na drogach publicznych poprzez włączenie do stref ulic: Sokoła, Zamenhoffa, Kościuszki ( od ul. Sokoła do ul. 3 Maja), ul. Bogedaina.

Jak zapowiedział burmistrz, Dariusz Skrobol, planuje przedstawić radnym koncepcję do zatwierdzenia na marcowej sesji. Same zmiany miałyby zostać wprowadzone przed długim weekendem majowym.

ram

T G+ F

Galeria

Zobacz także

Ruch na starówce już po nowemu
Ruch na starówce już po nowemu
Zamkną ruch na rynku?
Zamkną ruch na rynku?
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18